Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BATALION D'AMOUR LYRICSLabirynt Zdarzeń


Album: ''Labirynt Zdarzeñ'' (1998)
1. Synowie Buntu
2. Ostatni Raz
3. Love Me To Death
4. I Tylko
5. Try To Save Soul
6. Nowy Dzieñ
7. Znów Kolejny Dzieñ
8. Dlaczego Nie Mogê Ciebie Dotkn¹æ
9. Samotno�æ
10. Kolejny Raz
11. Forever
Dotyk Iluzji


Album: ''Dotyk Iluzji'' (1999)
1. Dotyk Iluzji
2. Zapomienie
3. Chromonikelnia
4. Epitafium
5. Personal Jesus (Depeche Mode cover)
6. Szukaj¹c
7. Gdy Mi³o�æ Umiera
8. Nie Widzieæ Krwi
9. Znowu W Noc
10. Prywatne Piek³o
11. W Po³owie Drogi Donik¹d
12. Blood's On Our Hands
55 Minutes Of Love


Album: ''55 Minutes Of Love'' (2000)
1. The White Dress
2. The Cage
3. The Last Sunset
4. 23.11
5. Dead Inside
6. Lullaby
7. In The Name Of Freedom
8. You Said
9. Empty Minds
10. It's No Good
11. Bia³a Sukienka
12. Modlitwa
13. W Labiryncie Z³udzeñ
14. Brylant
W Teatrze Snów


Album: ''W Teatrze Snów'' (2001)
1. Kalejdoskop Wspomieñ
2. Coraz Bli¿ej
3. Niewiara
4. Niepamiêæ
5. Erotyk
6. O Tobie
7. Zabij Mi³o�æ
8. Kwiaty �mieci
9. Pie�ñ �mierci
10. In Your Roombatalion d


BATALION D'AMOUR GENRES
gothic rock/metal

BATALION D'AMOUR ORIGIN
Poland (Skoczów), formed in 1989

BATALION D'AMOUR CURRENT RECORD LABEL
Unknown

BATALION D'AMOUR STATUS
Active

BATALION D'AMOUR CURRENT LINE-UP
Piotr Grzesik (bass, vocals)
Robert Kolud (guitar)
Karolina Andrzejewska (vocals)
Miros³aw Zaj¹c (keyboards)
Mariusz ``Pajdo`` Pajak (drums)

BATALION D'AMOUR PREVIOUS LINE-UP
Anna Blomberg (vocals)
Tomek Ziemiñski (guitar)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links