Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


STíNY PLAMENù LYRICSBlackmetalové Peklo Ve Spine Kanalizacni Vody


Album: ''Blackmetalové Peklo Ve Spine Kanalizacni Vody'' (1999 Demo)
1. Visutá stoka smrti
2. Kanalizaèní peklo ve víru èerné vody
3. Èerná stoka je hrobem všech svatých
4. Klenba prokleté kanalizaèní stoky
5. Já pro stoky chci žít
6. Významné kanalizaèní osobnosti a pøíšery
7. Rozhovor I
8. Rozhovor II - Satanovy kalové hody
9. Déšť kanalizaèních poklopù
Pokles Do Temnot Kanalizacnich Hlubin


Album: ''Pokles Do Temnot Kanalizacnich Hlubin'' (2000 Demo)
1. Pokles do temnot kanalizaèních hlubin
2. Vodárenská mafie
3. Pøíjezd Vévody z Libkanu
4. Zuøivý monolog Syna Poklopù (znièení vodárny)
5. Procitnutí Pána z Èistírny (zabití vodárenské paní)
6. Šedá pohøební zvradla
7. Cosi podivného se stalo ve stoce
8. Jen pro stoky chci žít
9. Throne Of Satan (Bonus)
10. Ústøední høbitov (Bonus)
Ve Spine Je Pravda


Album: ''Ve Spine Je Pravda'' (2001)
1. Válka na zvradlech
2. Výprava za pravdou špíny
3. Návrat Mistra
4. Rozhovor o dùkazech
5. Obsah stoky se øítí mìstem
6. Zaplavili jsme boží sídlo odpadní vodou
7. Morbivodní potrubí
8. Místo pohøbu zbytkù všech svatých
9. Nightwing (Marduk cover)
Rány Cernym Kovem


Album: ''Rány Cernym Kovem'' (2002)
1. Pøedzvìst války za Èistírnu
2. První zvradelní bitva
3. Druhý pøíjezd Vévodùv
4. Poslání Ing. Möbia
5. Voda, Zvradla a bouøe
6. Rány Èerným Kovem
7. Zvradlonoš
8. Tisíce zvradelních bestií
9. Poslední zvradelní bitva
10. Open The Gates (Dark Funeral cover)
Zelezo Krváci


Album: ''Zelezo Krváci'' (2005)
1. Prach pro prach
2. Železo krvácí
3. Images Of Brickwork Sewers
4. Tajemství šedi a rzi
5. Zdroj a pravda
6. Rány zrady
7. Lord ZentisrofSTíNY PLAMENù GENRES
Black Metal

STíNY PLAMENù LYRICAL THEMES
Sewers

STíNY PLAMENù ORIGIN
Czech Republic (Plzen), formed in 1998

STíNY PLAMENù CURRENT RECORD LABEL
Naga Productions

STíNY PLAMENù STATUS
Active

STíNY PLAMENù CURRENT LINE-UP
Lord Morbivod - guitar, bass guitar, vocals (ex-Mramor, Quercus, Trollech, Umbrtka, War For War)
Lord Egon - guitar
Lord Sheafraidh - drums (Trollech)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links