Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CRUEL LYRICSKouzlo slávy


Album: ''Kouzlo slávy'' (1992 Demo)
1. Kouzlo slávy
2. Šípková Rùženka
3. Draèí lady
4. Dracula
5. Odejdi!
6. Prázdná palice
7. Notorická
8. Dál
9. Nadìje
10. Už ne!
11. Nenávidím (Masky vládnou)
12. Škarpa
Chlastavý lemtavý


Album: ''Chlastavý lemtavý'' (1993 Demo)
1. Nekoneèný pøíbìh
2. Øíše soumraku
3. Chlastavý lemtavý
4. Nefmyfl (Zelený krávy)
5. Svatba
6. Nüjak
7. Frankenstein
8. Techno problém?
Divadlo bolesti


Album: ''Divadlo bolesti'' (1995)
1. Akt první (prolog)
2. Pavouèí království
3. Tanelorn (Mìsto v srdci)
4. Noèní rejdy
5. Akt druhý (Na køídlech duhy)
6. Sobì vládnout
7. Akt tøetí (V zajetí krystalu)
8. Nespavý bloud
9. Divadlo bolesti
10. Akt závìreèný (epilog)
11. Fantazie
12. Poutník
13. Hajný je lesa pán
Víno z temných hroznu


Album: ''Víno z temných hroznu'' (2001)
1. Jeruzalém (Overtura)
2. Vítejte do zlých èasù
3. Køest ohnìm
4. Rozbouøený živel
5. Fata Morgána (Morgana Lefay)
6. Za zrcadlem (Logres)
7. Úlomky skel (Intermezzo)
8. Memento Mori
9. Sestøièka
10. Láska je jako ... Zeï náøkù
11. Kainovo znamení (Lancelot)
12. Requiem? (Finále)
13. V naší ruinì strašíCRUEL GENRES
Power / Speed Metal

CRUEL LYRICAL THEMES
Folkloric Themes

CRUEL ORIGIN
Czech Republic (Ceský Brod), formed in 1991

CRUEL CURRENT RECORD LABEL
Unknown

CRUEL STATUS
Active

CRUEL CURRENT LINE-UP
Marek Neckár - Vocals, Guitar, Keys
Pavel Bauer - Vocals, Guitar (Guernica)


Guests musicians:
Petr Chvojka - Fiddle
Anita Neckárová - Piano, Vocals
Lída Finková-Genzerová - Vocals
Jakub ``Psííícek`` Homola - Drums, Tamburine, Acoustic and Solo Guitars (Guernica)

CRUEL PREVIOUS LINE-UP
Zdenek Dobos - Guitar (10/1992-05/1996, 09/1998-04/2002)
Vítek ``Zíva`` Zivanský - Bass (1991-07/1993, 12/1996-12/2001)
Vasek ``Pastika`` Pastyka - Drums (04/1996-08/2001) (Elysium (Cze))
Lukás ``Pilous`` Pilar - Guitar (07/1996-07/1998)
Petr Potmesil - Bass (09/1991-12/1996)
Franta Potmesil - Drums (09/1991-04/1996)
Stanislav Havel - Bass (02/2003-12/2005)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links