Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


UMBRTKA LYRICSZaspinit Slunce


Album: ''Zaspinit Slunce'' (2000)
1. To Grime The Sun
Delnicky a bezdomovecky sedy metal


Album: ''Delnicky a bezdomovecky sedy metal'' (2001)
1. Ku Skartu
2. Prachym Umbrtka
3. Soukoli Umbrtci
4. Divny Chlapek Valbert Mornstein
5. Sviram Rezavy Utohavak
6. Nocni Vypinani
7. Chram Prace
8. Pet Bezdomo V Kruhu
9. Opravit Lidi
10. Umirajici Bezdomovec
11. Delnik
12. Trakce A Vozca Do Boha
13. Spina A Hlina
14. Umbrtkombinat
15. Skartoslav Umbrtka
16. Zdistav Umbrtka
17. Betonym Umbrtka-Svitobrana
18. Zhasli Jsme Svetla Zivota
Kovostroj plzeňských pánů práce


Album: ''Kovostroj plzeòských pánù práce'' (2001)
1. 15' Umbrtka
2. Nejt잚í bytosti
3. Noèní rozjímání pøed bojem
4. Èas perel
5. Píseò Undìdova
6. StandarTní okruh
7. Kdyby radši praskla
8. Umbrtkùv dech
9. Pøátelé ve špínì
10. Øád žebravých somrákù
11. Muž s míchaèkou
12. Výkopová válka
13. Svržení slunce
14. Okruh popílkovištì a sny o špínì
15. Plzeò
Betonová opona


Album: ''Betonová opona'' (2002)
1. Kovostrojní symfonie
2. Dùlní prachmatická vozba
3. Neopravitelní lidé
4. Laminátka
5. Poslední zvonìní
6. Prostoupen lešením
7. Ideální dìlník
8. Stavba mostu
9. Prapodivná ètvr
10. Nový purpurový den
11. O šedé moudrosti
12. Tajné cesty komínù
13. Lesní kovovýroba
14. Teplárenský okruh
15. Umbrtka a hlupák
16. Práce rodí hrdiny
17. Opìtovné uvìdomìní
Nad Propastí Dne


Album: ''Nad Propastí Dne'' (2003)
1. Prach je všudyøítomný
2. Kola za klenbou
3. Siluety ve mìstì
4. Nad propastí dne
5. Nejèistší milosrdenství
6. Èlovìk - dìlník
7. Smrt v železe
8. Literát I, II, III
9. Nad tíživou knihou
10. Elegie
11. Jádøinec staroby
12. Šedá jízda
13. Poslední komín
Lití Podzimního Asfaltu / Paměti Špinavé Lávky


Album: ''Lití Podzimního Asfaltu / Pamìti Špinavé Lávky'' (2004)
1. IK
2. Scientia
3. Pozor
4. Monument
5. Borský Okruh
6. Smír
7. Absolutní Hromada
8. Maso Èasu
9. Lití Podzimního Asfaltu
10. Legenda o Špinavé Rouøe
11. Umbrtka Neštká
12. Umbrtkombinát
13. Svírám Rezavý Utahovák
14. Trolej
15. Umbrtkovo Nádraží
16. Zniká
17. Umírající Bezdomovec
18. Zdistav Umbrtka
19. Spasen Šedí v Šedi
20. Slovo Na Závìrumbrtka

UMBRTKA BIOGRAPHY

Umbrtka is a metal band from Plzeň, Czech Republic. They describe their style as "gray labour metal" although they admit their music has some black metal attributes, though the lyrics have nothing to do with usual BM subjects. Umbrtka sings about industry, work, manual labour, trains, factories and - of course - about Umbrtka himself, a real person who used to work in Plzeň's shredding facility.
Umrbtka is formed by four musicians - Morbivod (also Trollech, StĂ­ny plamenĹŻ, War for War), Strastinen, Well and Karl. They never perform live, however manage to release two full albums per year.
Discography:

ZaĹĄpinit slunce (Make the Sun dirty) - 2000
Dělnický a bezdomovecký šedý metal (Labour and homeless gray metal) - 2001
Kladivo pracuje na 110% (The hammer works at 110%) - 2001
Kovostroj plzeňských pånů pråce (The metalmachine of Plzeň's labourlords) - 2001
Hymny ĹĄedĂŠ sĂ­ly (Gray force hymns) - 2002
Ozvěny špíny (Echoes of dirt) -2002
BetonovĂĄ opona (The concrete curtain) - 2002
Nad propastĂ­ dne (Over the abbys of the day) - 2003
MelĹĄa - Frank Zappa meets Darkthrone - 2003
The Hand of Nothighness - 2003
Paměti špinavé lávky (Memorie of the dirty footbridge) - 2005
LitĂ­ podzimnĂ­ho asfaltu (Casting autumn asphalt) - 2005

UMBRTKA GENRES
Atmospheric black metal, Avant-garde

UMBRTKA LYRICAL THEMES
Work, Machinery

UMBRTKA ORIGIN
Czech Republic (Plzen), formed in 2000

UMBRTKA CURRENT RECORD LABEL
Unknown

UMBRTKA STATUS
Active

UMBRTKA CURRENT LINE-UP
Lord Morbivod - vocals, guitar, bass, keyboards, drum programming (ex-Mramor, Quercus, Stíny Plamenù, Trollech, War For War)
Strastinen - vocals, guitar, bass
Karl - vocals, guitar
Well - vocals, bass, grand piano

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links