Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARKONA LYRICSImperium


Album: ''Imperium'' (1996)
1. Skrajna Nienawiśæ Egoistycznej Egzystencji
2. Epidemia Rozczarowania I Nêdza Duchowa
3. Ka¿dy Los To Cieñ
4. Jesienne Cienie Czekaj¹ce Na Kolejn¹ Reinkarnacjê
5. Wściek³ośæ Która Nadchodzi
6. Plujê Na Tw¹ Marnośæ Psie!
7. Pogarda Dla Wrogów Imperium Wszechmocy
Zeta Reticuli: A Tale About Hatred And Total Enslavement


Album: ''Zeta Reticuli: A Tale About Hatred And Total Enslavement'' (2001)
1. Kiedy G³az Nadaje Kszta³t Boskiej Naturze / Kr¹g Ognia...
2. Demoniczne Spojrzenia Bogów Skierowane Na Arkonê W Dobie Rozkwitu Nowej Wiary...
3. Pozorna Wada Niedostêpności Tajemnic Bogów Którymi Nie Gardzi Pogañska Duma...
4. Niezwykle Uci¹¿liwa Droga Do Gwiazd Oraz Odwieczna Niemoc W Zrozumieniu Prawdy Ukrytej Na Biegunach Strachu...
5. Gorycz £ez Nektaru Wieczności...
6. Odejdê W Dniu Gdy Dźwiêk Zamilknie...
7. Zeta Reticuli - Ostateczne Pojednanie Ze Stwórcami Bez Konieczności Dalszej Reinkarnacji...
Nocturnal Arkonian Hordes


Album: ''Nocturnal Arkonian Hordes'' (2002)
1. Christianblood for Pagan Might
2. Awaiting Old Millennium Return
3. Yelling Beasts of the Wintermoon
4. No Blood in My Body
5. Abyss of the Frozen Ravenland
6. Looking for a Shadow of the Master
Konstelacja Lodu


Album: ''Konstelacja Lodu'' (2003)
1. Módl siê do wiatru o powrót mój ...
2. Gdzie bogowie s± jak bracia i siostry ...
3. Ch³odne i dostojne s± nasze oblicza ...
4. Moja mistyczna droga do gwiazd ...
5. Kiedy psy w zagrodach ujadaj± ...
6. W mglistej konstelacji lodu ...
Holokaust Zniewolonych Mas / Diabolus Perfectus / Raise The Blasphemer


Album: ''Holokaust Zniewolonych Mas / Diabolus Perfectus / Raise The Blasphemer'' (2005 Split)
1. Opêtany Bluźnierca (Besatt Cover)
2. Gdzie Bogowie Są Jak Bracia I Siostry (Remix 2005)
3. Holokaust Zniewolonych Mas
4. Revelation
5. Ave Master Lucifer
6. The Kingdom Of Hatred
7. Armageddon...
8. I'm Blasphemer
9. Raise The Dead (Bathory Cover)arkona


ARKONA GENRES
Pagan Black Metal

ARKONA LYRICAL THEMES
Paganism

ARKONA ORIGIN
Poland (Perzów), formed in 1993

ARKONA CURRENT RECORD LABEL
Long Ago Records

ARKONA STATUS
Active

ARKONA CURRENT LINE-UP
Nuclear - Vocals
Khorzon - Guitars (Mussorgski)
Triumphator - Guitars (Infernal War, Thunderbolt (Pol))
Conqueror - Bass (Veles, Inferno (Cze))
Hexen - Drums (Arathyr, Hate (Pol), Chaosphere (Pol), Damned, session for Sunwheel, Arren, Opus Nocturne)

ARKONA PREVIOUS LINE-UP
Messiah - Vocals (Mussorgski)
Lewy - Keyboards (Mussorgski, Oppressor (Pol), Baphomet's Throne (Pol))
Witchlord - Drums
Sylvian - Drums
Namtar - Drums (Furia (Pol), Massemord (Pol), Quintessence of Hate, Niphates)
Pitzer - Guitars

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links