Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WILKOLAK LYRICS



Upiorny Zew Nienawiści


Album: ''Upiorny Zew Nienawiści'' (2002 Demo)
1. Intro
2. Demoniczny morderca jahwe
3. D³awi¹cy krzyk przesz³o�ci
4. Outro




Noc Wilczych Demonów


Album: ''Noc Wilczych Demonów'' (2004 Demo)
1. Rze� baranków chrysta
2. Krocz¹ce p³omienie �mierci
3. Jestem katem i oprawc¹
4. Staro¿ytny duch barbarzyñskiej wojny
5. Armia ciemno�ci
6. Barbarzyñskie hordy




Serenada Dzieci Nocy


Album: ''Serenada Dzieci Nocy'' (2006)
1. Intro
2. Nienawistny Burzyciel
3. Ród Wilkolaczych Demonów
4. Totalnie Mroczny, Wojenny Terror Smierci
5. Powstaje z Ponurego Grobu
6. Nosferatu Wampir
7. Outro
8. Rzez Baranków Chrysta
9. Kroczace Plomienie �mierci
10. Jestem Katem i Oprawc¹
11. Staro¿ytny Duch Barbarzyñskiej Wojny
12. Armia Ciemno�ci
13. Barbarzyñskie Hordy



wilkolak


WILKOLAK GENRES
Black Metal

WILKOLAK LYRICAL THEMES
Paganism, War, Demons

WILKOLAK ORIGIN
Poland (Koszalin), formed in 2002

WILKOLAK CURRENT RECORD LABEL
Eastside

WILKOLAK STATUS
Active

WILKOLAK CURRENT LINE-UP
Vlad Bessomar
Cieñ Drak Thyranus (aka Kurhan) (ex-Gontyna Kry, Barbarous Pomerania)
Upir

WILKOLAK PREVIOUS LINE-UP
Black Terror (Wineta)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links