Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TUBLATANKA LYRICSTublatanka


Album: ''Tublatanka'' (1985)
1. Slabikár
2. Dajte mi na to liek
3. Máme to zrátané
4. Som rád, ze ta stretnem len náhodou
5. Rieka
6. Kúpim si kilo lásky
7. Mám rád veci nemo¾né
8. O nás
9. Priate¾
10. Zajtra
11. Schody do sebaAlbum: ''Skúsime to cez vesmír'' (1986)
1. Vo velkej ¹kole dní
2. ©labikár II.
3. Neváham...
4. Dotyk rú¾om na pohár
5. Skúsime to cez vesmír
6. Dnes
7. Mám by» iný
8. Velké nádeje
9. U¾ som vá¹
10. Tuláèik s dobrou poves»ou
�eravé znamenie osudu


Album: ''�eravé znamenie osudu'' (1988)
1. Prišiel moj čas
2. Stojím, padám
3. Šlabikár III
4. Pravda víťazí
5. Láska, drž ma nad hladinou
6. Žeravé znamenie osudu
7. Prometheus
8. Rock do civilu
9. Stúpam
10. Môj starý dobrý kabát
Nebo - peklo - raj


Album: ''Nebo - peklo - raj'' (1990)
1. Démon pomsty
2. Viem kam ís»
3. Smr» a sláva
4. ©labikár IV.
5. Matka
6. Nebezpeèie ¾ivota
7. Dám ti viac
8. Emigrantská pieseò
9. Ilúzia
10. Bol som dlho preè
11. Nebo Peklo RajAlbum: ''Volanie divoèiny'' (1992)
1. Volanie divoèiny
2. Ja sa vrátim
3. Smrť je tvoj pán
4. Spálená láska
5. Šlabikár V.
6. Èakáme lepší èas
7. Anjel strážny
8. Viem èo chceš
9. Znova sám v uliciach
10. S tebou
11. Svet je stále rýchlejší /blues/
Poďme bratia do Betlehema


Album: ''Poïme bratia do Betlehema'' (1993)
1. Poïme bratia do Betlehema
2. Povedzte nám pastu¹kovia
3. Narodil sa Kristus Pán
4. Tichá noc
5. Dobrý pastier sa narodil
6. Pri betlehemskom sala¹i
7. Búvaj die»a krásne
8. Pieseò pre stratených synov
9. Pastieri, pastieri, hore vstaòte
10. Nesiem Vám noviny
11. Do hory, do lesa valasi
12. Vstávajte pastieri
13. Ó chýr preblahý
14. Pásli ovce valasi
15. Dne¹ný deò sa radujme
16. Tichá (hlasná) noc
Najvačšie hity No. 1 Pravda víťazí


Album: ''Najvaèšie hity No. 1 Pravda víťazí'' (1996 Best of/Compilation)
1. Šlabikár
2. Kúpim si kilo lásky
3. O nás
4. Priate¾
5. Schody do seba
6. Vo velkej škole dní
7. Neváham
8. Skúsime to cez vesmír
9. Dnes
10. Tuláèik s dobrou povesťou
11. Pravda víťazí
12. Láska drž ma nad hladinou
13. Žeravé znamenie osudu
14. Rock do civilu
15. Moj starý dobrý kabát
16. Loï do neznáma
17. Don't kill the truthAlbum: ''Najvaèšie hity No. 2 Ja sa vrátim!'' (1998 Best of/Compilation)
1. Ja sa vrátim
2. Démon pomsty
3. Šlabikár IV
4. Matka
5. Dám ti viac
6. Nebo peklo raj
7. Volanie divoèiny
8. Smrť je tvoj pán
9. Spálená láska
10. Viem èo chceš
11. Znova sám v uliciach
12. Svet je stále rýchlejší
13. Poïme bratia do Betlehema
14. Povedzte nám pastuškovia
15. Narodil sa Kristus Pán
16. Pásli ovce valasi
17. Flying to the universe
18. TonightAlbum: ''Pánska jazda'' (2001)
1. Protipóly
2. Zostaò so mnou
3. Láska útoèí
4. Slnko nad hlavou
5. ©ikmooká
6. Krá¾ a krá¾ovná
7. Volám »a
8. Kam mám ís»
9. Nechce¹ ¾i» opustený
10. Rána nocí prebdených
11. Len die»a ma nauèí
12. Starý film
13. Falo¹ná bábika
14. ©labikár VII.
15. Vrá» ten deòAlbum: ''Láska útoèí'' (2002 Best of/Compilation)
1. Nezostaneš sám
2. Láska útoèí
3. Matka
4. Láska drž ma nad hladinou
5. Niekto ťa má rád
6. Perfektný svet
7. Spálená láska
8. Loï do neznáma
9. Dotyk rúžom na pohár
10. Nekoneèná pieseò
11. Láska je ópium slabých
12. Priate¾
13. Emigrantská pieseò
14. Dnes
15. O pät minút dvanásť
16. Pieseò pre stratených synov
17. Nikto nie je dokonalý
Zlatá Tublatanka 20 Rockov


Album: ''Zlatá Tublatanka 20 Rockov'' (2003 Best of/Compilation)
1. Žeravé znamenie osudu
2. Skúsime to cez vesmír
3. Judáš
4. Pravda víťazí
5. Démon pomsty
6. Dnes
7. Stojím, padám
8. Mám rád veci nemožné
9. Dajte mi na to liek
10. Už som Váš
11. Stúpam
12. Rieka
13. Zajtra
14. Dám Ti viac
15. Viem, èo chceš
16. Znova sám v uliciach
17. Bez tvojej lásky
18. Zostaò so mnou
19. Šikmooká
20. Najkrajšie ženy sveta
21. Nemôžeš mi ujsťAlbum: ''Patriot'' (2005)
1. Cítim sa fajn
2. Život s Tebou
3. Cesta snov
4. Panika
5. Mimozemský hlas
6. Mesto nesplnených snov
7. Neverná láska
8. Snenie
9. Ja sa mám
10. Ve¾ký deò
11. Èierny dážï
12. Hej hej mama
13. Pieseò pre Doda (Šlabikár VIII.)
14. Zostaò aspoò chví¾u
Gold


Album: ''Gold'' (2006 Best of/Compilation)
1. Dnes
2. Pravda víťazí
3. Ja sa vrátim
4. Môj starý dobrý kabát
5. Skúsime to cez vesmír
6. Matka
7. Žeravé znamenie osudu
8. Láska, drž ma nad hladinou
9. Šlabikár
10. Vo ve¾kej škole dní
11. Spálená láska
12. O nás
13. Nekoneèná pieseò
14. Dotyk rúžom na pohár
15. Poïme bratia do Betlehematublatanka

TUBLATANKA BIOGRAPHY

Probably most famous Slovak hard rock band. Formed at autumn of 1984. Theirs idols were bands like Led Zeppelin, Deep Purple, Thin Lizzy, Nazareth, The Who, Yes, Pink Floyd and etc.

TUBLATANKA GENRES
Melodic Heavy Metal/Hard Rock

TUBLATANKA LYRICAL THEMES
Life, Metal, Women, Feelings, Mind

TUBLATANKA ORIGIN
Slovakia (Bratislava), formed in 1982

TUBLATANKA CURRENT RECORD LABEL
Monitor/EMI

TUBLATANKA STATUS
Active

TUBLATANKA CURRENT LINE-UP
Martin Ïurinda - Vocals, Guitar
Juraj Topor - Bass
Peter Schlosser - Drums (ex-Thalarion)

TUBLATANKA PREVIOUS LINE-UP
Dodo Dubán - Guitar, Vocals (R.I.P.)
Palo Horváth - Bass, Vocals
Juraj Èerný - Drums
Martin Uherèík - Drums

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links