Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WOD LYRICS

Rekwifrîhalsjaz

"Rekwifrîhalsjaz" (2007 Demo)

1. Avgrund (intro)
2. Min dyrkan av Dem
3. Domedagsvinter
4. Wulfaz jah Wurmaz
5. Ske ock Deras vilja1. Avgrund (intro)
2. Min dyrkan av Dem

Storslagna natt i fullmånens sken - Riter jag hålla i din famn - Dina ondsinta
skickelser släpp lös Fördärva alltet till undergång - Träd fram Ni förbannelsens
bestar - Kom med skuggan i vilken Ni dväljes - Uppfyll min plågade ande med
Er hatiska kraft - Förtär de blida illusioner som förvirrat människodjuret-
Hell!! Hell!! Hell!! - Jag bringar mänskligt liv att offra - I min dyrkan av Dem
släcker jag hopp - I kräkens blod helgar jag illdåd i Ert namn - Besudlar mig i
blodet till Er ära - Höjer kniven för att visa min trohet - Stöter eggen djupt i
köttet - Mitt offer upphör att leva - Hans blod är min gåva till Er - Jag är Eder
trogna tjänare - Genom blod är Ni min dyrkan - I min tillbedjan av er jag manar
- Träd fram ur de helvetiska djupet - Manetanaz - Herrar av mörkret - Förgörare
- av liv och glädje - Förintare - av vår värld - Förtärare - av de mänskila lekamen
- Manetanaz - Lägg världen i ruiner- Mäktiga herrar födda ur hat - I Ert namn
jag bespottar Jehova - Sprider galla och träck över skapelsens verk- Förkastar allt
bärandes ett liv - Kom mäktiga herrar - Hör mitt kall - Träd fram Ni
förgörelsens bestar - Tala ert oblida språk - Förinta all fromhet och lycka
3. Domedagsvinter

En stjärnklar vinternatt - Frosten kuvar mänskors bol - Evigheten skärskådar
bålt - Bländverkets byke är dömt - Snyltdjur störtas i straffets skura -
Dårskapens cirkel är sluten - Hånskratt eka i oändlighet - Ömkan skyld
bespottad - Av vekhet grönt till grav - Kölden far genom natten - Bär på
kräfthärdens fall - Kräver mänsklighetens lit - Hjärtat skall tyna bort -
Världens klena nidbor dör - Av tron att vara alltets krona - Riggat fällan med
enfaldens frö - Mänskligheten segnar sitt giller - Snön bekläda jordens rund
- En stjärnklar vinternatt - Frosten kuvat mänskors bol - Evigheten skärskådar
bålt
4. Wulfaz jah Wurmaz

Kan du känna Dem? - Kan du känna Dem i ditt inre? - Uråldriga krafter -
Rester av det ursprungliga skicket - Tomhet - Kaos - Gapet - Dväljes i andens
labyrint - Luskar djupt i dina tankars irrgångar - Ulv - Wulfaz - Den bestialiska
kraft - Ursinne, agg och hat - Orm - Wurmaz - Förgiftelse av världen
Spridandet av ursprungets essens - En förening av ulv och orm - Bestialisk vrede
- Urtida förgiftade tungor - Tillsammans bärandes på kraften - Kraften att
bringa världen på fall - Ulv - Wulfaz - Den bestialiska kraft - Orm - Wurmaz
- Förgiftelse av världen - Wulfaz jah Wurmaz - Mannasçdidrusiz - Ajukaz
5. Ske ock Deras vilja

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links