Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WOD LYRICS

Obskyr Fφrbannelse

"Obskyr Förbannelse" (2003 Demo)

1. Obskyr Förbannelse (Intro)
2. Min Dyrkan Av Dem
3. Skändandet Av Din Grav
4. Hat
5. Förmörkelsen
6. Dagen Människorna Dog (Outro)1. Obskyr Förbannelse (Intro)
2. Min Dyrkan Av Dem

Storslagna natt i fullmånens sken - Riter jag hålla i din famn - Dina ondsinta
skickelser släpp lös Fördärva alltet till undergång - Träd fram Ni förbannelsens
bestar - Kom med skuggan i vilken Ni dväljes - Uppfyll min plågade ande med
Er hatiska kraft - Förtär de blida illusioner som förvirrat människodjuret-
Hell!! Hell!! Hell!! - Jag bringar mänskligt liv att offra - I min dyrkan av Dem
släcker jag hopp - I kräkens blod helgar jag illdåd i Ert namn - Besudlar mig i
blodet till Er ära - Höjer kniven för att visa min trohet - Stöter eggen djupt i
köttet - Mitt offer upphör att leva - Hans blod är min gåva till Er - Jag är Eder
trogna tjänare - Genom blod är Ni min dyrkan - I min tillbedjan av er jag manar
- Träd fram ur de helvetiska djupet - Manetanaz - Herrar av mörkret - Förgörare
- av liv och glädje - Förintare - av vår värld - Förtärare - av de mänskila lekamen
- Manetanaz - Lägg världen i ruiner- Mäktiga herrar födda ur hat - I Ert namn
jag bespottar Jehova - Sprider galla och träck över skapelsens verk- Förkastar allt
bärandes ett liv - Kom mäktiga herrar - Hör mitt kall - Träd fram Ni
förgörelsens bestar - Tala ert oblida språk - Förinta all fromhet och lycka
3. Skändandet Av Din Grav

Patetiska människa, tror du på evig frid? – Tror du på helighet? Tror du på fristäder från illviljans makt? – Inget är heligt!! – Jag skrattar försmädligt åt dina förmenta gyckelspel!!- Nihilismen känner inga gränser – de går bortom ditt förstånd – Tror du, du i graven får vila efter din död? – En död människa är en bra människa – värdelös likaväl – Ingen respekt för de döda – griftefriden blott er illusion – Jag skall krossa de minnesmärken du efterlämnat – Jag skall gräva upp din värdelösa ruttnande kropp – Äckla och grisa mig med dina vämjeliga inälvor – Skända ditt lämnade skal – smycka kyrkans port med dina tarmar – Stycka din lekamen – sprida dess delar över den vigda mark – Jag pissar på (er) guds heliga jord – kyrkogården blott en avskrädesplats – Förtvivelse!! – Förfäran!! – Oförstånd!! – Du blir ledsen i sinnet vid tankar som övergår ditt förstånd – Hur kan någon vara så hemsk? – Ha, ha ha ha!!! – Skändandet av din grav!! – Usla människa!! – Vilket rus det gav!!
4. Hat

Mitt blod är Dem – vrede ärvd i blod – Bejakar de dunkla krafter – döden talar genom mig – Spyr galla över världen – vältrar mig i dess skit och smuts – Total nihilism – inga värden är mig kära – Förgör allt liv – utplåna vår patetiska existens – Dräp mänskors oskyldiga små barn – (slakta skapelsens krona) – Sjuklig misantropisk lusta – våldta och skända allt av värde – Slit upp mödrars havande sköten – står håglös inför alla följder – Totalt hat!! – Vad er skada kan – oss gagna – För oss närmre Dem – som genom oss språkar – Mot den förbrännande undergång… - Hat!! Hat!! Hatt!! – Sprider misär bland liv – kallar förödelsen till ankomst – Förlustar mig i lidande våndor – trånar efter död – Ändlöst hat mot allt och alla – hädiska ursinniga akter – Hostar förpestat blod – kräks etter på vår jord – Jag hatar allt – vill se alltets undergång – Tillintetgörelsen är raseriets mål – ursinne från urtidens borg – Omänsklig illvilja – bidandes våldets explosion – Usla kryp – låt er krossas under Deras fötter – Jag hatar er alla!! – Jag hatar dig!! – Jag hatar mitt mänskliga jag!!
5. Förmörkelsen

En skugga ruvar över det dödsdömda riket – Ärnar att sluka de svagas ljus – I förgätna marker dväljs hatets dunkla tjäll – Där vännästa otyg av dödens skyld – Förstuckna luskat sedan urminnes tid – Väntandes på den sista skymning – Bidade växte vår ävlan av hämnd – Mörkret åstundar den äntliga natt – Ni sätt tillit till lögnare naglad på kors – Men änskönt ni bönar, likväl skall ni dö – Söker sälla syner i tanken – Men ihärdiga vämjelser förtär era sinnen – Ha! Hell Dem!! – Hell mörkrets virrvarr av vånda och hat – Förtärandes all tillflykt ljuset än tagit – Inget sken, ingen värme – Bara stor svart tomhet slukandes livets håg – Stundar gör en tid utan liv – Spörjande ovetande om sitt lyte – Av blindhet villfarna att se sin skuld – I förskräckelse ni skriker vi sällhetens bane – Förtvivlade dränks dödsljuden i ett larm av hat – När black väsen hemsöker mänskors gård – Och släcker livets ljusa låga – för alltid – Dödsskuggan kväljer de uslas menlösa själar – All världens ljus och sken – (Äro) svalda av hinsidans outgrundliga tomhet – En påträngande svarthet höljer tillvarons allt – I mörkret ni famla lika blinda som edra sinnen – Försökandes att fly från förmörkelsens hemska bestar – Försökandes att fly den eviga natt
6. Dagen Människorna Dog (Outro)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links