Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WITCHCRAFT LYRICS

Tremfest Live 2002

"Tremfest Live 2002" (2002 Live album)

1. Intro
2. V zapomnìní
3. Ztracený rozum
4. Poslední boj
5. Høbitov (Root cover)1. Intro
2. V zapomnìní
3. Ztracený rozum

Moji mysl postihlo ílenství
Ztrácím rozum, krev se sráí
cítím touhu zabít ...

Nevím co se se mnou dìje
Jak ílený pøipadám si
cítím touhu zabít ...

Nìkde uvnitø se tam skrývá
velká køivda, touha mstít se

Nevím proè to vechno dìlám
hrozná zá ve mne døímá
4. Poslední boj
5. Høbitov (Root cover)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links