Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WITCHCRAFT LYRICS

Dotek Zla

"Dotek Zla" (2003 EP)

1. Èarodìjùv uèeò
2. Tanec se smrtí
3. Ztracený rozum
4. Proti všem
5. Høbitov (Root cover)1. Èarodìjùv uèeò

Pøišel jsem k tobì do uèení se dát

na spousty otázek odpovìï znátZnièit v sobì stín minulosti

povznést se nad lidské plémìÈarodìjùv uèeòAž se vrátím zpátky k lidem

chci mít svoji mysl èistou

dej mi pane hrdost, sílu

v boji jenž si øíká život
2. Tanec se smrtí

Den je jako každý jiný

zkáza našla svoji chvíli

zpøelámané stromy trèí

jako žezla ze zemìTanec se smrtíOheò tanèí tanec smrti

a pak všechno živé drtí

lidé hledat úkryt béží

v okamžiku v prachu ležíTanec se smrtíŽivoty se bortí

s dýmem nad lesy

já spìchám

do náruèe smrti

Tanec se smrtí
3. Ztracený rozum

Moji mysl postihlo šílenství

Ztrácím rozum, krev se sráží

cítím touhu zabít ...Nevím co se se mnou dìje

Jak šílený pøipadám si

cítím touhu zabít ...Nìkde uvnitø se tam skrývá

velká køivda, touha mstít seNevím proè to všechno dìlám

hrozná zášť ve mne døímá
4. Proti všem

Rodí se v nás zloba

nenávist k okolnímu svìtuPøišel èas pomstít se

vytáhnout proti všem

proti všem co nás serou

proti všem !!!To je konec všeho

co jste doteï znaliPøišel èas pomstít se

vytáhnout proti všem

proti všem co nás serou

proti všem !!!Vylezte ven, tøeste se strachy

pøichází trest, jsme proti všemPøišel èas pomstít se

vytáhnout proti všem

proti všem co nás serou

proti všem !!!
5. Høbitov (Root cover)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links