Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


WINDIR LYRICS

Valfar, ein Windir

"Valfar, ein Windir" (2004 Best of/Compilation)

1. Stri *
2. Stridsmann *
3. Dans På Stemmehaugen **
4. The Profound Power **
5. Dauden (Performed by: ENSLAVED)
6. Ending (Performed by: FINNTROLL)
7. Mørkets Fyrste (Performed by: E-HEAD)
8. Destroy (Performed by: NOTODDEN ALL STARS)
9. Likbør (Performed by: WEH)
10. Svartasmeden og Lunnamyrstrollet ***
11. Blodssvik ***
12. Sòknardalr1. Stri *
2. Stridsmann *

Inne møddlo fjeddli
Høgt øve fjorden
Frao Kvåle-grendi oppitte Firamannsteigen
Pao dinna plass han fødde va
Stridsmannen pao Kvåle gard

Stolt han va ao grendi si
Stolt han va ao bygdi si
Da e ikkje mange sogninga forunt
Å fortelja om bygdi si jordi rundt

Ein høvding blant trella
Med høgsete på Bjedla
Hæren dan va liten
Man slagkrafti og truskapen va
Ubestriden

So ein ekta windir ba han alder om grid
Leia oss viljug te strid
Sette spor itte kem han va
I vinden høyre ein namne has ljoma

Mørkt da e blitt i grændi vaor
ingen gardutan høvdingen bestaor
Frao yst i slind te inst i kvam
Heidra sogningane sin stridsmann
3. Dans På Stemmehaugen **
4. The Profound Power **
5. Dauden (Performed by: ENSLAVED)

Sognafjorden ligge mørke og blanke
Møddlo viddle fjeddl
Braott so lyse so lyse fjorden opp
Frao himmedl høyre ein tordenskreddl
Eit dimt lys so bli klarare mot land
Lyset vise veg
Pao gravferdsdagen e da dar baoten vi sigla
Dao e da likferd

Feigdaklokkene kime, dao veit ein ke so venta
Dauden e komen, kem e da han ska henta?

Lagnadstundi e komen, dauden ha sendt bod
No ska livet enda, no e da tid for sorg

Uglao site å remje pao take
Dao veit ein da ekje noken veg tebake
Feigdi ha varsla at ho inkån skal henta
Eg veit kem, men lyte berre venta
Dinna dagen so addle frykta
Frao dinna dagen kan ingen flykta
Ao jord e ein komen te jord skal ein bli
Kroppen e daue, men sjeli e fri

Dagen dan e komenm da e dommedagen min
Livet mitt ha enda, eg ha visna inn
Eg kjempa ti eg daua, men kampen blei for hard
No e mi tid ute, eg ha faddle i dag

Feigdaklokkene kime, dao veit ein ke so venta
Dauden e komen, da e meg han ska henta
6. Ending (Performed by: FINNTROLL)
7. Mørkets Fyrste (Performed by: E-HEAD)
8. Destroy (Performed by: NOTODDEN ALL STARS)

On the horizon I stand, Watching the fallen men, Victims of hatred, greed and desire, In retrospect I feel no anger, Only a urge for something higher, So many have fallen due to my ambitions, So many have fallen in the name of narcissism, No men are free to disagree, Without facing their mortality, Destroy all dreams, Illusions damned in fire, A hellish need for power, Is my dark desire, Fresh blood streams from those who are dying, I put an end to their misery, Always chasing never creating, It is in their nature to obey, Molested bodies chopped by axes, Drained corpses stripped of flesh, Blood-coloured water swallowing men, A sight of horror, A monument of hell, The women bury and mourn their men, A state of sorrow a pain that will not mend, I increase their sorrow as I rape their seed, I put them to sleep if they disagree, I burn and slay until you obey, I rape and destroy your legacy, On the horizon I stand, Watching the fallen men, Victims of hatred, greed and desire, In retrospect I feel no anger, Only a urge for something higher, So many have fallen due to my ambitions, So many have fallen in the name of narcissism, No men are free to disagree, Without facing their mortality, Destroy all dreams, Illusions damned in fire, A hellish need for power, Is my dark desire
9. Likbør (Performed by: WEH)

Bondn før oppstaobeel aolaina han for, ottamaole ra va å aovabøre sto.
utn styvingen fø i huga han va, sjao jite budkapen pao Flo.
Fram om Flatadn han komen va, ai bøsele folkafer han skimta.
Ittekårt dao han skjøna ke so va pao fere,
hildt han seg fø bringao å ba ti vaor Herre.
Ai likbør va pao veg.
Bondn ondrast ken følgje fø va, dao børi kom nerare fekk han svar.
Oppi kjistao laog grandn sin far, likblainke, velstelde, daue han va.
Bondn taig om dinna hiska hendingi, skolde verkle dauen ta grandn sin far?
To nete gjikk å bondn fekk svar,
fø ve kvelda feetabeel henta dauen grandn sin far.
Likbøri stemde. Faren va daue
10. Svartasmeden og Lunnamyrstrollet ***

Svartesmien budde pao Bjeddla i Saogndal.
Da va dai daga dao ra draiv trådl i adle grende,
or haug å hamra, adle staa i frao, å gjore jabnast ubya.
Some hadde tihelde aolmannavegen å skremde live ao farande fålk itte aodaga;
da felaste ao dissa va Lundemyrstrodle so hildt seg pao
Londamyri midt i tjokkaste bøgdi. Svartesmien aotte ait trållsverd,
Flusi nabne va. So hende da ain laurdagskveld at han etla seg pao utfer.
Han stelde seg, stakk Flusi i slirao,
tok ni bakkadn å følde vegen haim onde londadn dar han hadde myri framføre seg.
Ho skjain å blainkte i maonaskjine.
Å no saog han Londamyrstrådle so laog å sov,
styggjele stort å hadde braitt seg midt ut yve myri.
Men dao rann sinne i svartesmien, aotte han makt å sverd,
so fekk han no råyna daim bi gjera ende pao uvite.
Darme raiv han Flusi å rik staole rett i bringao pao ra.
Dao vakna fodla trådle å skvatt opp,
da vrai seg onde styngjen å fraista kvitta seg me sverdet.
"Stikk å drag" skraik trådle å tainkte å fao
Svartesmien ti å dra sverde aott seg atte.
"Lat staonda so staind ti maondags" sa smien,
å darme drog han vegen sin viare ti sjøs.
No laut trådle ti. Dao Svartesmien for haimatte,
va ra daudt, å so stakk han Flusi i slirao.
Men dao åpna ra seg tri porta hiti Låftesnesfjedle,
å utao dai urde å krauk ra trådl, smaoe å store.
"No e bestn daue, no e bestn daue!" skraik rai.
So kom dai å tok Londamyrstrådle mødlo seg å drog ra me aover
fjorn å inn igjøno ran støste portn.
Dar kvark trådlatye.
Siao lit portadn seg atte,
å fjedle gjåymde ra skremlige følgje i faonge sitt.
I laonge tie ittepao ottast fålk å fara her, å helst om kveldadn.
Da blainkte so onderle rao nire pao myri i maonaskjine.
Skrymsledn råyvde seg, å ri tyktest håyra trådlaskrik gjøno daln.
Kan henda trådli va attekåmne.
11. Blodssvik ***

Eit helvetes svik
Eit avvik frao tru og æra
Ei handling utan omsut
Ei grueleg bør å bera

Naor da e so mørkast
Naor natti ikkje bli te dag
Dao e da lett å faddla i freisting
Dao e da lett for sviket å fao tak
Da e i dissa stunde ein lyte visa ken ein e
Da e i slike stunde sjeli vele veg

Ao oss ha du faott tryggleik
Ao oss ha du faott styrke
Vele du å fara ut med andre
Dao e valet gjort
Ætti dan e alt, du e ingenting
Leigge du ni sverdet e da eit blodssvik

Da ekje lett å velja, og valet kan verta hardt å svelja
Svik ein ætti ao veitskap og manglande mot
Dao e sjeli fordømde, og ein kan ikkje gjera bot

I mørke ao sorgi itte ættdlinagdns fall
Kretsa åtsle i kring og plyndra vaor gard
Itte generasjona me slit, skal me kjempa
For garden skal atter drivast ao Kvåle ætti
12. Sòknardalr

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links