Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


VOTUM LYRICS

Jestem

"Jestem" (2006 Single)

1. The Rose
2. (...)
3. Jestem1. The Rose

Since the time of Christ generations kept and passed the explosive pages
In a fleur-de-lis and an even cross the truth had found its home.

The Solomon�s temple hid what once had been, buried underneath it lay
A group of nine set out for the task � The Order of the Temple.

Tear it out,
Open their eyes to the forgery, tear it out
Tear it out,
Reveal Rome�s sinister conspiracy, let the Rose shine.

The rock gave way, soon they disposed of what the Church hated and feared of most
Their power grew and their numbers swelled under the sign of Rose.

Thirteenth century saw their fast decline at dawn of the thirteenth hour
At the cost of life they remained in guard, for the sacred cup they burnt.

Tear it out,
Open their eyes to the forgery, tear it out
Tear it out,
Reveal Rome�s sinister conspiracy, let the Rose shine.

The modern tongue has never spoke
The words few ancients knew of
But the secret lived in songs of lore
Guided by an ancient code.

Many vanished unheard of
In quests for the elusive treasure
Still the secret strives hidden well guided by an ancient code.

Tear it out,
Open their eyes to the forgery, tear it out
Tear it out,
Reveal Rome�s sinister conspiracy, let the Rose shine.
2. (...)
3. Jestem

Ch³odne oko krwi± zachodzi ju¿ nad dachami �
Kropla pasji, smuga pragnieñ, ¿alu, gniew i z³o¶æ;

Si³a uczuæ wobec zimnej kalkulacji,
Noc nadchodzi i ukoi niespokojny dzieñ.

A gdy noc, ja otwieram kokon
Teraz nic nie zrani mnie

Noc nadchodzi i otuli strach ch³odnym kocem
Nagle sta³ siê sin± zjaw± statystyczny kto¶
W nocnym mroku wszystkie twarze s± tak jednakie �
Prawda, równo¶æ, tajemnica, gdy nadchodzi mrok.

A gdy noc, otwieram kokon
Teraz nic nie zrani mnie
Kiedy noc, teraz nikt nie widzi dalej �

Pod os³on± cienia szarzy kochankowie
Nabieraj± nowych barw, ods³aniaj± swoje twarze �
Oczy s± wrotami marzeñ, usta plot± w dzikim tañcu,
Przez chwilê on wierzy, ¿e kocha, ona wiecznie wierna �
Cienia zew, wychodz± z dziupli;
Cienia zew, zdzieraj± maski �
Teraz nic nie zrani mnie,
Teraz nic nie dotknie mnie

Teraz nikt nie widzi dalej,
Teraz nikt nie rozumie wiêcej,
Teraz nikt ¶miaæ siê nie bêdzie
Ze s³abo¶ci � wszyscy s³abi.
Teraz nikt nie siêga wy¿ej,
Wszyscy boj± siê tak samo.
Wêszê mg³ê, wychodzê w ni±,
Nieznanym skóra parzy �

Jestem

A gdy noc, ja otwieram kokon
Nic nie zrani mnie

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links