Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


THY WORSHIPER LYRICS

Signum

"Signum" (2005 Demo)

1. Cantara
2. Ignis
3. Lucifugum
4. Signum
5. Diabolus
6. Ritus
7. Crucem
8. Misterium
9. Nefilim1. Cantara
2. Ignis

Ignis

Ogieñ w mej duszy,
ch³ód jest w mym sercu,
ogieñ w mych oczach,
ciemno¶æ w oddechu.

Czy pamiêtasz Acheron,
pamiêtasz Styx,
pamiêtasz Pola Edenu.

Noce spêdzone w Elizium,
dnie w Szeolu.
Nephilim,
tak Was nazwali.


Te s³owa pal± mi duszê,
w ciemno¶ci s³yszê ten szept.
Przeklêtym ja? Czy wybranym przez Bogów?
Anio³ów to s³owa, czy Diab³a?
Umar³ych, czy le¶nych strzyg?
¯ywym ja, czy we ¶mierci mgle?

Czy pamiêtasz Acheron,
pamiêtasz Styx,
pamiêtasz Pola Edenu.

Noce spêdzone w Elizium,
dnie w Szeolu.
Nephilim,
tak Was nazwali.


Chcesz imiê me poznaæ?
Imion mam tysi±ce.
Chcesz twarz m± zobaczyæ?
Twarzy mam tysi±ce.

I zobaczyli synowie boga,
córki cz³owiecze, ¿e by³y piêkne
i wziêli niewiasty ze wszystkich, które wybrali
I rzek³ do nich Jahwe:
Nie, nie zostanie mój duch w cz³owieku.
Nie, on jest cia³em.

Ogieñ w mej duszy,
ch³ód jest w mym sercu,
ogieñ w mych oczach,
ciemno¶æ w oddechu.
3. Lucifugum
4. Signum

"I na wschód od ogrodu Eden umiescil cheruby i p³omien miecza wirujacego"
Ksiega Rodzaju 3.24

Wschód - on znakiem mej ¶mierci, Po zachodzie budze siê,
Noc swe dzieci tuli Kto ogieñ niesie, ten od ognia ginie, jam ogieñ przyniósl.
Noc swe dzieci tuli

Jam pie¶ci± w twarzy Jahwe,
jam ostrzem w oku s³oñca,
jam cierniem w sercu twym,
jam znakiem ¶wiata koñca.

Czy czujesz ma d³oñ?
Gdy na karku ch³ód.

Czy s³yszysz mój g³os?
Gdy umiera noc.

Czy zapach mój czujesz?
Gdy strachu dotykasz.

Czy widzisz mój znak?
Gdy umiera noc.
5. Diabolus

"Twój czas ju¿ nadszed³ "
szepta³ wiatr w konarach drzew
"Ju¿ czas by¶ pozna³, czym jest... ¶mieræ"

Wiêc z domu przynie¶ kielich,
wype³nij po brzeg krwi±
i wypij
wypij
na diab³a cze¶æ

Pamiêtasz? Ty wcze¶niej mnie pozna³e¶
Pamiêtasz? Ja w snach was odwiedza³em
Wy¶cie w ¶wi±tyniach mnie wzywali
przy narodzinach i przy ¶mierci
a teraz ziemi± przysypali
w mogile

Przyjd¼
nad diab³a grób

Sanguinis diaboli misterium

Teraz twarz odwracacie
bronicie znakiem krzy¿a
mówicie: nieczysty duch

Gdy powiem ci co przeszed³em
z twej twarzy zniknie ¶miech
Me s³owa przynosz±
¦mieræ

Ob³êd w oczach twych zago¶ci
mi³o¶æ z serca zniknie
Me s³owa przynosz±
¦mieræ

Przyjd¼ na diab³a grób

Sanguinis diaboli misterium
6. Ritus
7. Crucem

"Wisia³em na wiatrem owianym drzewie"
Edda

"Ukrzy¿owali Go"
Marek 15,24

"(...) Bo wisz±cy jest przeklêty przez boga"
(Pwt 21,23)

Ut ubi crucem,
co wisi przeklête.

Co wisi przeklête, rzek³e¶ i ty...
syna zabi³e¶ mi na krzy¿u.

Co wisi przeklête, rzek³e¶ i ty...
pamiêæ spali³e¶ tym o mnie.

Co wisi przeklête, rzek³e¶ i ja...
przez noce wisia³em na krzy¿u.

Co wisi przeklête, rzek³e¶ i ja...
w twarz ci plunê przed ¶mierci±.
8. Misterium
9. Nefilim

Czy pamiêtasz Acheron,
pamiêtasz Styx,
pamiêtasz Pola Edenu.

Noce spêdzone w Elizium,
dnie w Szeolu.
Nephilim,
tak Was nazwali.

Te s³owa pal± mi duszê,
w ciemno¶ci s³yszê ten szept.
Przeklêtym ja? Czy wybranym przez Bogów?
Anio³ów to s³owa, czy Diab³a?
Umar³ych, czy le¶nych strzyg?
¯ywym ja, czy we ¶mierci mgle?

Czy pamiêtasz Acheron,
pamiêtasz Styx,
pamiêtasz Pola Edenu.

Noce spêdzone w Elizium,
dnie w Szeolu.
Nephilim,
tak Was nazwali.

Chcesz imiê me poznaæ?
Imion mam tysi±ce.
Chcesz twarz m± zobaczyæ?
Twarzy mam tysi±ce.

I zobaczyli synowie boga,
córki cz³owiecze, ¿e by³y piêkne
i wziêli niewiasty ze wszystkich, które wybrali
I rzek³ do nich Jahwe:
Nie, nie zostanie mój duch w cz³owieku.
Nie, on jest cia³em.

Ogieñ w mej duszy,
ch³ód jest w mym sercu,
ogieñ w mych oczach,
ciemno¶æ w oddechu.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links