Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


TAYLAN AYýK LYRICS

Ka��� Yok

"Ka��� Yok" (2006 Single)

1. Ka��� Yok
2. Kara Toprak
3. Karanl�k �ehir1. Ka��� Yok

Çizik at soysuz kadere, veda et yurduna

Yüreðin yaralý da olsa, kaç bu dünyadan

Kan kokan elleri, vahþetin boyu ölçülmedi

Bu yalan efsane sona erdi, kaç dünyadan,

Yýkýldý insan, diz çöktü karanlýða

Gidiyorum þimdi sonsuzluða…Haydi, söyle

Çýkýþ var mý bu dünyadan?

Yok mu umut, yok mu ýþýk?

Kaçýþ var mý bu dünyadan?Çizik at kaderine, karala yanlýþ ömrünü,

Yak ruhunu, yak kendini, kaç dünyadan

Duvarý yýk, ateþi tut, böyle isyan görülmedi

Bu yalan efsane sona erdi, kaç dünyadan,

Yýkýldý insan, diz çöktü karanlýða

Gidiyorum þimdi sonsuzluða…Haydi, söyle

Çýkýþ var mý bu dünyadan?

Yok mu umut, yok mu ýþýk?

Kaçýþ var mý bu dünyadan?Söyle, çýkýþ yok, kaçýþ yok,

Söyle, söyle, söyle,

Kaçýþ yok,

Bu dünyadan

Çýkýþ yok…
2. Kara Toprak

Kýzýla çalar susuz yüzün,

Çatlamýþ yüreðine yalnýzlýk sýzýyor,

Binlerce yýlýn gözyaþýna,

Muhtaçsýn sen benim ruhuma

Koynunda doðan çýplak çocuðum ben,

Þimdi dönüþ yolundayým sana

Ýþte çýðlýk çýðlýða,Karatoprak, çýplak yalnýzlýðým,

Karatoprak, sensizliðin sonu…Bu karanlýk dünya senin öksüzün

Umutsuz yüzüne ölüm sýzýyor,

Pençesinde yalanýn kývranan yüreðin

Muhtaçsýn sen benim ruhuma,

Koynunda doðan çýplak çocuðum ben,

Þimdi dönüþ yolundayým sana

Ýþte çýðlýk çýðlýða,Karatoprak, çýplak yalnýzlýðým,

Karatoprak, sensizliðin sonu…Ýþte o son sözü söyleyen

Ýþte ölümün yere serilen yüzü

Ve ben en sertinde ayrýlýðýn

Vedasýz gidiyorum senin için…
3. Karanl�k �ehir

Bir býçaðýn parlak yüzünde

Ölümle tanýþýr gözlerin,

Ensende suçun soðuk nefesi,

Kapýlýp kaçýrýlýr düþlerin,

Yanýna kalýr kan dökenin,

Can alýp can verenin,

Soysuzun eli bir kurbanýn daha boynundaKara, kara kapkara þehir,

Iþýksýz, soluk þehir

Umuda geçit yok

Karanlýk þehir…Yere gömülmüþ beyinlerin yarattýðý kara dünyada,

Kuþatýldý ruhum geçmiþin kirli sesiyle

Nedir ki insan, bir kurþunluk can, yaþý onsekiz

Bembeyaz taþa sarýlan…

Yanýna kalýr kan dökenin,

Can alýp can verenin,

Soysuzun eli bir kurbanýn daha boynundaKara, kara kapkara þehir,

Iþýksýz, soluk þehir

Umuda geçit yok,

Karanlýk þehir…

Bunalýmlý çaðýn kara zindanýdýr bu þehir,

Ýnsaný kuldur, düþüncesi paradýr, puldur,

Akýl kopkoyu dehlizdedir.

Sebebi çaðlarýn geriye itiliþidir,
Üzeri örtülen þehrin, derin uykuya giriþidir…

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links