Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


STVOR LYRICS

Kult Medvědích Lebek

"Kult Medvìdích Lebek" (2001 Demo)

1. Poèátek …
2. Agnus Dei
3. Ježíš Krysus
4. Intro Kult Medvìdích Lebek
5. Kult Medvìdích Lebek
6. Povstání
7. Rasa Svìta Noèního
8. Intro Tvrz Zatracených
9. Tvrz Zatracených
10. … Konec (Hej,Slované!)1. Poèátek …
2. Agnus Dei
3. Ježíš Krysus

…Mršina na køíži

Symbol slepých zástupù

Dojemný pøíbìh

O božím synu
4. Intro Kult Medvìdích Lebek
5. Kult Medvìdích Lebek

…Hlas Krve
Èistota Zemì
Svornost Kmene…
6. Povstání

…Hlas Zemì mé,pláèi podoben
Nad smrtí Bohù mých
Obloha,kdys blankytnì modrá
V èerném rouchu èasù zlých

Nelze dále otálet,nièeho neèinit
Mnoho hlasù již zní
Bezpoètu tìch,jenž volají po pomstì
Dílo našich pøedkù musíme dokonèit!…
7. Rasa Svìta Noèního

…Povstává rasa noèní
V duchu èasù minulých
Pravda,èest a vìrnost
Štít zdobit bude…
8. Intro Tvrz Zatracených
9. Tvrz Zatracených

…Ve tvrzi prastaré,na kopci nejvyšším
Na trùnu svém,sedí ten
Jenž zemi tuto svobodnou znal…
10. … Konec (Hej,Slované!)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links