Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


STOS LYRICS

Stos

"Stos" (1989)

1. Anio³ �mierci
2. Lustro K³amstw
3. Si³a Monstrum
4. Czas Wilka
5. Stos
6. Epitafium Dla Iwony
7. Ognisty Ptak
8. Sabat Czarownic1. Anio³ �mierci
2. Lustro K³amstw
3. Si³a Monstrum
4. Czas Wilka
5. Stos
6. Epitafium Dla Iwony

Codziennie by³a¶ obok nas
Przebi³a¶ ¿ycia bieg
Najbardziej ¶mia³± by³a¶ Ty
I wierzyli¶my Ci
Rozwesela³a¶ zawsze nas
Gdy kiepski nastrój by³
Nie dane by³o zgin±æ Ci
Dlaczego w³a¶nie Ty

Dlaczego odesz³a¶
Czy ¶wiat by³ tak z³y

Przez 17 krótkich lat
Uczy³a¶ ¿ycia siê
Chcia³a¶ u³o¿yæ jego typ
Omin±æ ¿ale dni
Razem z ch³opakiem, on i Ty
Razem mieli¶cie byæ
Nie dane by³o zgin±æ Ci
Dlaczego w³a¶nie Ty

Dlaczego odesz³a¶
Nas tu zostawi³a¶

Ref. Jedna krótka chwila
Wszystko to skoñczy³a
Czy Ciebie zabra³a
Smutek zostawi³a

Teraz maturê mia³a¶ mieæ
Mê¿atk± mia³a¶ byæ
Zawsze marzy³a¶ o tym, by
By swoje dzieci mieæ
Tak wiele ró¿nych innych spraw
Pozostawi³a¶ tu
Marzenia te zabra³a ¶mieræ
Okropna, g³upia ¶mieræ

Iwona, czy s³yszysz nas
Dla Ciebie heavy-metal gra

Ref.

Pytamy Ciê, czy mija ju¿
Gdy opu¶ci³a¶ nas
Pozosta³ w sercach wielki ¿al
Pierwszej goryczy znak
Na Twoim grobie bia³y kwiat
I wokó³ cisza jest
Hej, przyjacielu, zatrzymaj siê
I razem z nami krzycz

Iwona, czy s³yszysz nas
Dla Ciebie heavy-metal gra
7. Ognisty Ptak

£una istnienia
Zamglona oddechem swym
Zrodzona z niewielkiej skry
Ciemno¶æ umiera
Jêzyki li¿±ce mrok
¯ar³ocznie zjadaj± go

Bogowie z³a, Hadesu bram
Stworzony z Waszej woli
¦wiat ¶miertelny,mrok ten rani

Ognisty ptak
Bóg piekie³ wznieca stos
Ognia stos
Wypala znak
Pokuty grzesznych chc±
Grzesznych chc±

Piek³o na ziemi
Przymierze z³a niesie wiatr
Ognisty ptak zwodzi nas
Popió³ istnienia
Pozosta³ gdzie¶ stopy ¶lad
Himera tu pe³ni stra¿ diab³a

Demonów szept, straconych jêk
Lud ¶mierci± opêtany
Krzyczy s±dem ostatecznym

Ognisty ptak
Bóg piekie³ wznieca stos
Ognia stos
Wypala znak
Pokuty grzesznych chc±
Grzesznych chc±
8. Sabat Czarownic

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links