Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SORHIN LYRICS

Apokalypsens Ängel

"Apokalypsens Ängel" (2000)

1. Inmarsch
2. Livets Löfte
3. Där Allt Svunnet Är, Där Ingenting Är Allt
4. Apokalypsens Ängel
5. Ett Sista Monument Ståtligt
6. Moder Jord... Undergång Nalkas
7. Misantropi & Död
8. Blomman Af Mitt Hjärta, Blomman På Din Grav
9. Natt Utan Slut
10. När Döden Sträcker Ut Sina Vingar
11. Utmarsch - Den Nya Messias1. Inmarsch
2. Livets Löfte

Som en jättelik grav, du utstrålar en skönhet så stark
Din tomma, nakna utsmyckning ska så för alltid bestå
Där död mötte liv, beklädde aska din sista grodda mark
Som ett svart hål du kvarstår, i glömska du ska nu beslå

Slutet, mitt livs gåva, den enda ej ingrodda lögn
Det enda löfte som hållit vad det så kärt har lovat
I dröm jag vandrat, i dröm jag väntat på denna sömn
På denna stund då jord och människor till intet går

Du fick mig att förstå, förstå att ditt öde
i mina händer vilade
Du fick mig att inse, inse att den döde
hava större värde
Du fick mig att skratta, skratta åt er falska
och missvisande levnads mall
Du fick mig att älska, älska din undergång
och ditt folks förfall
3. Där Allt Svunnet Är, Där Ingenting Är Allt

"Det sägs att det finns ett syfte med allt som sker,
men vad är då syftet med att idag födas för att i morgon dö?"

Likt träden som om hösten tappar sina löv
Du faller i glömska och vaknar aldrig mer
Likt elden som bränner boning ner
Du försvinner i rök och genomsyras af intets fröjd

Vad är meningen med att idag födas
för att i morgon dö?
Vad är meningen med att mottaga kärlek
när den i morgon ändå är borta?
Vad är meningen med att idag lära
för att i morgon glömma?
Vad är meningen med att bära livets gnista
när den i morgon ändå kommer att släckas?

Den eviga sömnen är den sanna döden (personifierad)
När drömmen kläcks och når sitt slut och mål
Frihetens väg går alltid genom en själv
Syndens lön är döden, bortom drömmar, bortom intet kallt
4. Apokalypsens Ängel

"Tidens horoskop förutsäger inte liv, utan död. Bakom oss finns döden,
Inom oss marscherar döden, framför oss kommer döden"

Livet är en enda lång vandring, mot vyer dit drömmar leder.
Du Ängel som föll i mitt hjärta, om ändå dina vingar oss båda kunde bära.
En dröm innanför en dröm, O herre Hinhåle bryt dessa seder.
Själ och hjärta i kött förankrad, sorg och plåga djupt inom mig tära.

Att älska är att försvagas, och att försvagas är som att domen tillmötesgå.
Jag skickar er som får, som hjälplösa får in bland vargar.
Livet är meningslöst, dag som natt, vår som sommar, höst och vinter likaså.
Jag har inte kommit med fred, utan med stål, skimrande stål som sargar.

Livet är en spegelbild af undergången själv, utan äkta känslor, utan riktig form.
Du ängel som föll i mitt hjärta, min ängel med vingar sköra.
Jag bär dödens huvud såväl inom som utom, som en symbol emot mänsklig norm.
Önskar inget hellre än att du ut ur smärtans tempel oss kunde föra.

Att vinna ett liv är som att mista sin stolthet, sitt sanna jag.
Du följer moralens grunder som du så falskt är lärd.
Men ack, den natt som komma skall, tar din sista dag.
Jag har inte kommit med fred, utan med slutet, ett slut utan värld.
5. Ett Sista Monument Ståtligt

Tro aldrig att ni på den rätta vägen vandrar
Trots att blåa himlar för en stund
skymmer mörkrets anlete stort
Tro aldrig att hoppet er kommer att benåda
Trots att ni med Guds namn på läpparna
predikar om ljus och alls mäktig frid

Ni skall alla en framtid som stoft betvingas
Som dekoration på eder egen grav sprids
askan vidsträckt över jorden ut
Ni skall alla bemöta ödets hallar stora
Som världens sista monument skall ni resas
i allena, själv byggde jag dess ruin

Framtiden eder, glömskan frodas
Fröet har grott, ett sista liv sått
Framtiden eder, väl bemött
Som ett sista monument ståtligt
6. Moder Jord... Undergång Nalkas

Dina dagar har försvunnit som rök,
livet på din jord är förkolnat som av eld
Ditt hjärta är förbränt av synden,
synden du så tungt på din mark bar

Varje rike som är splittrat blir ödelagt,
och en värld utan hopp kan inte bestå
Moder jord, undergången mot dig log
Moder jord, döden dig tog
7. Misantropi & Död

Som en skugglös skepnad
utan minsta skimmer af liv
Jag ser mig själv i avgrundens djup
Jag ser mitt mål
där inget ljus når
På platsen jag i mina drömmar sökt

Där ljuset inte överlever,
vandrar min själ i evighet
Där blöder mitt sår för alltid
... för mästare svart
…för avgrund djup
Endast i döden jag kan finna ro

Misantropi och Död
Livets kedjor kan ej längre mig hålla
Aldrig mer skall ljuset på mig tära
Misantropi och Död
Min ära heter trohet
Äkta skönhet endast i döden kan finnas

Jag ser en nyans i mörkret
Där inga skuggor kastas
och livet förtvinat sen länge är
Så som livet plågat mig
Skall döden er krossa
Döden är mitt allt, döden är min arvslott

Där porten öppen står,
brinner änglar af himmelsk lust
Där ekar ropet om andlig tröst...
...af tusen och åter tusen synders röst
Men ack, tystnad skall er möta
...ty er Gud är död
8. Blomman Af Mitt Hjärta, Blomman På Din Grav

På en stig, förankrad och bunden af sorg
Jag vandrar mot tillintetgjorda höjder
Natt i själ, natt omkring och inom
Jag följer mitt hjärtas tal, mitt inre kall

Era välmående leenden, våndas djupt och starkt
Er glädje, som så djupt i sinnet skurit
I svart och af köld, själ och hjärta klätt
I förakt och hat, det blir er sista stund

Blomman af mitt hjärta, blomman på din grav
Som ett monument af denna världs förfall
Blomman af mitt hjärta, blomman på din grav
Som en symbol för min åtrå till det döda

Blomman af mitt hjärta vissnar för en stund
För att återigen resas och blomma i ert blod
Den tog ert ljus ovan, den tog ert ljus bortom
Den förlade denna jord i djupan sömn
9. Natt Utan Slut

Gråt, gråt du lilla barn af guds högra hand
ty natten skall dig våldta,
mörkret genomborra dina ögon
och släcka dina drömmar vita

Försvinn, försvinn du svaga vidriga lamm
ty natten tog ditt ljus
mörkret förödade din mark
och kvävde din skara svag

Natt utan slut, natt utan slut, natt utan slut
Natten som aldrig en gryning kommer att möta
Natt utan slut, natt utan slut, natt utan slut
Denna natt är våran och skall så för alltid vara
Natt utan slut, natt utan slut, natt utan slut
Natten som så ståtligt breder ut sig över land och rike
Natt utan slut, natt utan slut, natt utan slut
Ty ljuset äro borta och så är även du

Borta, borta äro dessa så oskyldiga böner
ty natten tog dess ord,
mörkret genomskådade dess lögn
och krossade all dess betydelse

För alltid, för alltid skall du minnas som den ynklige
ty natten tog ditt sista andetag,
mörkret ditt hopp släckte
och Satan sin seger fick
10. När Döden Sträcker Ut Sina Vingar

En värld och dess folk, i glädje leva
Förvirrade små själar, i ljus de treva
Leende, men ack så oförstående och svag
Girighetens ansikte visar sitt sanna jag

Vind, själsliga vind, med bud om död och oändligt slut
Som ett kallt täcke bredes dina vingar ut
Jord, öde jord, så utplånad, karg och dyster
Som pesten tog mänskligt liv du nu slukas på din lyster

Jag öppnar min famn och vaggar dig till ro
Jag tar den sista flamman, det sista jordliga bo
Jag tar ljuset till mitt hjärta och släcker det
Jag tar era drömmar och ert hopp försvinner i evighet

Ångest och förtvivlan, djupt i själen rista
På de som en gång burit ljusets gnista
Jord, öde jord, du aldrig igen ett liv kommer att få
Inga vägar, inget skimmer af hopp er kommer att nå
11. Utmarsch - Den Nya Messias

Jag ser djupt i ditt hjärta
Tomhetens väggar kala
Rop af ånger, och af smärta
Jag ser återigen ett liv dala
Vindar dansar på himmel grå
Bered en väg, du bönar och ber
Ruiner reses nu som då
Avgrund djup är allt du ser

Öppna ditt hjärta, öppna dina vener
Jag är stjärnan som bereder din väg
Jag är vägen du ej funnit
Jag är ljuset i din tunnel
I sanning och lögn, glädje och sorg
Jag är lugnet i ditt kaos
Jag är stålet kallt som så gärna dig välkomnar
Jag är handen som dig ut i intet kastar

Ge mig en anledning till att inte förakta
Förakta det ni så kärt kallar liv
Glädje för en stund, för en tiondels sekund
Vad är det för värde i något som inte varar för evigt?
Ge mig en anledning till att inte förinta
Förinta det ni så kärt predikar i själ och hjärta
Levande idag, men död i morgon
Vad är det för värde i något som inte varar för evigt?

Kom, kom till mig
vilseledda själ
Kom, kom, låt mig omfamna dig
Jag är den nya Messias
Jag är ditt liv
Jag är din frälsning
Kom, kom till mig
ljusets träl
Kom, kom, låt mig välsigna dig
Jag är den nya Messias
Jag är din död
Jag är din undergång

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links