Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SLAVE LYRICS

Slave

"Slave" (2003)

1. Son Of The War
2. Všetci klameme
3. Road Across The Darkness
4. Slave
5. Whisky Man
6. Jazda
7. Mirror Of The Soul
8. Hold The Rainbow
9. Proti voli1. Son Of The War
2. Všetci klameme

Po tichu, bez stresu, bez zachvenia hlasu.
Vkráda sa do uší, do mysle èo netuší.
Telo sa nebráni, klamstvu sa podmaní.
REF: Všetci klameme, keï pravdu h¾adáme.
Klameme v láske, aj politike.
Klame nás uèite¾ na matike.
Klamú nás média, neveria susedia.
3. Road Across The Darkness

I have a dream,dream about a life,
life in the paradise.
But paradise is closed.
Im outside now.
I dont know how.
Justice beyond me,
i make no crime.
My truth is a lie.
REF: Road across the darkness
where ending my happyness.
Road across the darkness
where ending my fate.
Judge read warrant,my endangered fate,
life full of hate.
Im not guilty,my conscience is clean,
way out is here.
Running motor,rolling wheels.
Riding down the burning streets.
4. Slave

Im one of 1000 people
Im one who care
I don’t dare
groan whith pain
Abedient ,hardworking
modest, suffering,
honest, willing,
make a living.
REF: Wake up everyday.
You know, you are slave.
Work, work and pray.
You remain a slave.
Money are a chains
which hold me in the slavery.
Hardwork is my fate.
Still living in mysery.
5. Whisky Man

Keï mám smutnú náladu
dám si whisky bez ladu.
To moju dušu zahreje.
To moju dušu rozosmeje.
Kým som ešte slobodný
nenapijem sa vody.
Voda mi smäd nezahasí,
od nej mi padajú vlasy.
Tak na zdravie na lepšie èasy.
REF: Whisky je môj život,
pre òu skoèím za plot.
Najlepšia je whisky,
od nej mám vždy slizký jazyk.
Nežijem ja z lásky,
nalejem si whisky.
S láskou choïte do riti,
lásku chcem až po smrti.
žena vždy smäd priškrtí.
6. Jazda

Horúci deò a slnko nízko,
žeravá gu¾a pri zemi blízko
Usadám do sedla, vírim prach polí.
Za ïaleký horizont, k tej ve¾kej guli.
Cesta tá ïaleká jak rovná èiara,
vzduch páli telo sťa pekelná žiara.
Tátoš môj železný hluk v sebe neväzní,
s rachotom letí v pred, z výfukov srší jed.
REF: Nebo a vietor, cesta a prach.
Z obrovskej rýchlosti nesmieš mať strach.
Nebo a vietor, cesta a prach.
Preèo ma volajú samovrah.
Chcem dostihnúť Slnko kým dotkne sa zemi.
Tak zvyšujem rýchlosť, plyn už mám plný.
šteklivá radosť a pocit v tele,
keï vietor ma hladí a Slnko ma hreje.
Slnko už zachodí asi to nestihnem,
mne to však nevadí zajtra je nový deò.
Spiatoènou cestou vesmír mi naznaèil,
a ja som pochopil, že som mu nestaèil
7. Mirror Of The Soul
8. Hold The Rainbow

O God, i call to far.
o God,im falling down.
I was a player with a sins.
I was a warrior on the wheels.
REF:My soul hold a rainbow.
Rainbow of sorrow.
Envil living inside me
is a fire which burn me
Pleasure of the kill.
Hunger in the pill.
Sandy garden of my life
Fear is not my wife.
REF: My soul
Tree of life is a willow
Everyday can see sorrow
Execuse me that i lived.
Execuse me that i killed.
Im angel which cant fly.
Im body which cant die
REF: My soul....
9. Proti voli

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links