Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SECOND END LYRICS

Dobrá rána

"Dobrá rána" (2005)

1. Vzdálený sen
2. Nejde s tim hnout
3. Unrised
4. Stíny
5. Na cestì
6. Málo mì znáš
7. Neber mi køídla
8. Tady není ráj
9. Nevinnej
10. Kde jsi
11. Vím, že pøíjdou (bonus)1. Vzdálený sen

Vzdálený sen
Jsem vzdálený sen a nepospíchám,
Stejnì vím, že se budu zdát.
Dým nad plamenem se nerozplývá,
Podívej i to jsem já.
Vím co kdy pøijde, co mùže se stát,
Jenom ber, co mùžu dát.
Pøichází za tebou dávný pøíbìh,
Je málo z vás, kdo mùže ho znát.

Až domluví den pak promluví noc
otázky dnù se probudí
Pak zas pøijde sen
co vede nás dál
po cestì dál ven s nadìjí.
Stáhnou tì z kùže a promìní v prach
Nedej se svést, kde není cíl.
Nenávist v nás tì nepromìní,
když odoláš tak mùžeš se ptát.

Ref:
Pøicházíš náhodou
Hlídáš cestu mou
Já najednou tì znám
Každý chce èím dál víc
jednou pochopíš
víš, nakonec jsi sám

Teï svý už místo mám, jen sen mnì nepromìní
Ten sen co zdá se nám, otázky nezodpoví.
Proè mám se ptát jen já,
Vždyť kámen neprobudíš,
Ten kámen tíží nás
Jsem sám a nepromluvíš.

Ref:
2. Nejde s tim hnout

Nejde s tím hnout.
Zanechám svý stopy v horách
pùjdu i po údolích
pùjdu za tím, co mì volá
snad mì pochopíš

že nechci se jen dívat
kam naše touhy jdou
i když se vzdálím, neumírám,
stejnì jdu za tebou

Zas jdu do svý velký války,
jen tobì malá se zdá
jednou cestou jsem se vrátil
druhou utíkám
Nový brány otevírám
Já pokladù nehledám
Ještì mi proudí krev v mých žilách
Vím , že nejsem sám

Ref:

Zkouším se bránit, ale nejde s tím hnout
Tím víc mì svádí jít jen cestou svou
Vím kam se vrátit až bouøí se dám
Bùh ví jak málo jsem na kolenou.

Ref:
3. Unrised
4. Stíny
5. Na cestì
6. Málo mì znáš
7. Neber mi køídla
8. Tady není ráj

Tady není ráj
Padám, teï už vnímám.
Jsi cesta, vesmír, kolej, kterou hledám.
Jsi bránou do vìènosti, co se zavírá,
Jsi démon mojí zlosti, ty jsi já.

Stokrát všechno poèítám,
Jednou, dvakrát a dál.
Teï spálit všechny mosty,
Dveøe zavírám.
Pár krokù od vìènosti
Procitám tám, tám ,…

Ref: Tady není ráj, ten nehledej, tady ani náhodou
Tady není ráj, ten nehledej, dál v tom lítáš sám.

Možná, možná se to jen zdá,
Možná zase cítíš svùj strach.
Že èeká tì èeká cesta daleká,
Stokrát padáš, poøád sám, sám sám

Ref:
Tady není ráj, ten nehledej, tady ani náhodou
Tady není ráj, ten nehledej, dál v tom lítáš.
Tady není ráj, ten nehledej, tady ani náhodou
Tady není ráj, ten nehledej, dál v tom lítáš sám.

Ref:
Tady není ráj, ten nehledej, tady ani náhodou
Tady není ráj, ten nehledej, dál v tom lítáš sám.
Dál, dál, dál, padám, padám padám
Dál, dál, dál dál v tom lítáš sám.
9. Nevinnej
10. Kde jsi

Kde jsi
Tisíckrát jsem bloudil dík svým pøedstavám
Tisíckrát jsem toužil najít tì, mít tì sám
tak kde jsi

Potkávám tì v dešti, co padá kolem nás
Procházím se nejsi tím, co se mi zdá
Jednou všechno vnímám a jednou nevnímám
Jednou zdáš se vlídná a jednou nevinná
tak vidíš

Ref: Jednou, jednou to pøijde
dám tváø svým pøedstavám
Jednou, jednou mì vnímej
a možná se ti vzdám
Stejnou, stejnou, jak døíve
jak málo jsem tì znal
Za mnou, za mnou že pøijdeš
nìž spálí mì i mráz

Lásky jsou jak vítr, co bloudí v korunách,
Možná nepoznáš je, když projdou kolem nás,
Rány víc tì pálí a mùžeš se i bát
že ti nìco schází a málem umíráš
tak vidíš

Ref: Jednou, …. Mráz,

Tak kde jsi.

Ref: Jednou, jednou to pøijde
dám tváø svým pøedstavám
Jednou, jednou mì vnímej
a možná se ti vzdám
Jednou, jednou,
jednou, za mnou že pøijdeš
než spálí mnì i mráz.
11. Vím, že pøíjdou (bonus)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links