Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SANTUS LYRICS

Jako prasata

"Jako prasata" (1999 Demo)

1. Vejplata 03:00o
2. Pivo sem pivo tam
3. Vobìd
4. Jako prasata
5. Dneska sem mìl den
6. Zase sem vožralej
7. Vo prachách
8. Jdeme do hospody
9. Vejplata 03:00r
10. Nuda1. Vejplata 03:00o

Vejplata

po mìsíci zase vejplata
do hospody to jdem oslavit
vobjednávám si první pivo
dneska se budeme bavit

když v sobì mám svejch deset tuplákù
dávám se hned do flašky rumu
platím známejm i cizím chlapùm
nechci vidìt celkovou sumu

po pár vodkách už chlastat nemùžu
na nohou se držím sotva
naštìstí mì blití zachrání
mùžu zaèít zase znova

házím litry chlastu do sebe
jediný co mì baví je pít
hospodskej øíká že je pùlnoc
slabší povahy musely jít

k smrti rád miluju chlastání
nic mì nikdy tolik nebralo
za chlast bych dal celou vejplatu
což se asi právì teï stalo

zrovna ke mì leze hospodskej
že prej bych už mìl zaplatit
nechávám tu vejplatu i s dluhem
doma asi budou to chtít vysvìtlit
2. Pivo sem pivo tam
3. Vobìd
4. Jako prasata
5. Dneska sem mìl den
6. Zase sem vožralej

Zase sem vožralej

zase sem vožralej a piju dál
zase sem vožralej a nejsem sám
když tì nic nebaví chlastání to spraví
dvanáctý patnáctý nepoèítám

mám v sobì dvacet piv že chci blejt žádnej div
mám v sobì dvacet piv a nejsem sám
vùbec mi nevadí že domù nedojdu
na zem se rozvalím klidnì tam i pojdu
zblitej hlava bolí ráno lezu v poli
zpátky do hospody chlastat zas s kýmkoli

totálnì vožralej už nevím co kecám
totálnì vožralej a nejsem sám
až v nedìli veèer volnej èas vypršel
zejtra zas do práce jen kdybych nemusel
snad ten èas poletí v pátek zas v pùl tøetí
jak skonèím v práci vožrat se poletím
zase se vožeru budu pít dál
zase se vožeru nebudu sám
7. Vo prachách

Vo prachách

už sem dlouho nebyl sežranej
bez chlastu jsem pìknì nahranej
chlastat bych šel dneska strašnì rád
jenže bych si na to musel vydìlat

celou vejplatu sem prožral
jako zvíøe sem se sežral
ten den sem byl na tom skvìle
bez prachù jdu s chlastem do prdele

ale jak si mám na chlast vydìlat
pøijdu na to kdybych se mìl podìlat
musím pár prázdnejch lahví nasbírat
ať si mùžu veèer zpitej zazpívat

všechny prachy sem zase prožral
zas jak zvíøe sem se vožral
ten den sem byl na tom skvìle
ale bez prachù jdu s chlastem do prdele

a co si jít na dluh zachlastat
jako každej správnej vochlasta
pøece jim to platit nebudu
vožral jsem se a dostal pøes hubu

jak rád bych se zase vožral
jenže sem všechny prachy prožral
vzpomínám jak mi bylo skvìle
než jsem šel s prachama do prdele
8. Jdeme do hospody
9. Vejplata 03:00r
10. Nuda

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links