Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


PARAKLETOS LYRICS

Offerlammets Makt

"Offerlammets Makt" (2004)

1. Ut I Frostnattens Morker
2. Se Guds Lamm
3. Frestelsen
4. Fader Var
5. Aktenskapsbryterskan
6. Nattvarden - Herrens Maltid
7. I Denna Morka Timma
8. Skapelsens Krona
9. Smartornas Vag
10. Tordonstamman I Dodsriket
11. Uppstandelsen
12. Den Eviga Morgonen Gryr1. Ut I Frostnattens Morker
2. Se Guds Lamm

Se Guds lamm som all världens synd bort ta
Men himlens styrka, himlens makt han ej ha
Gud blev människa
Ord blev kött
Allt ska bli levande
Allt som är dött
I flodens vatten Messias döpas ska

Synden en gång har dränkts i havets famn
Men måste sonas, i Faderns helga namn
Människosonen sänks ner
I dopets vatten och ej mer
Människan vilse är, det finns en säker hamn

Matt 3:11
"Han som kommer efter mig är starkare än jag
och Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler.
Han skall döpa er med helande och eld".

Dock mitt dop till befrielse ej är
Nu i mitt hjärta jag syndens börda bär
Men min kärlek
Till det folk
Som smakat dödens
Kalla dolk
Är så stor jag måste välja det här

En röst som åskan från skyn alla hörde
Det är min älskade son, min utvalde
Fader din väg
Är jag villig att gå
Trots att slutet
Skall bliva så
Det är för er, mina älskade
3. Frestelsen

Ut i öknen skall jag vandra för att fasta och då
Frestelserna möta när Frestaren mot mig gå
Här kommer ljusets ängel, här är Anklagaren
Den vackraste av dem alla har kommit igen

"Jag ser att du är hungrig efter fasta lång
Min vän, jag önskar att jag kunde hjälpa dig en gång
Jag ser att denna hunger håller på att bli din död
Så gör nu för din egen skull denna sten till bröd"
"Människan ska inte leva endast av bröd
Och jag ska inte lindra denna min egna nöd
Människan ska leva av Gud Faderns helga ord
Och snart i himmelens rike jag ska äta vid hans bord"

"Beskåda denna staden, fagrast i Israels land
Hoppa ner från templets mur, du är trygg i änglars hand
Du ska inte skada dig, så har ju Herren sagt
Så visa mig nu Människoson att du har Faderns makt"
"Jag Faderns makt använda när han talar till mig så
Men prövar inte Herren Gud trots löftena jag få
Min förtröstan går till honom som skapat denna prakt
Jag kommer inte någonsin att gå i egen makt"

"Se omkring dig Människoson se rikena på vår jord
Allt detta ska bli ditt om du lyssnar till mitt ord
Fall ned på knä och tillbe mig änglars klara ljus
Din ska bli all ära och allt makt, känn dess rus"
"Försvinn ifrån mig Satan, du mörkrets ängel är
och mörkret det fördrives när ljuset kommer när
Från himmelens härlighet du kastades ut
Och du din dom ska få när allt detta är slut"
4. Fader Var

Fader vår som är i himmelen
Helgat varde ditt namn

Tillkomme ditt rike
Ske din vilja såsom i himmelen
Så ock på jorden

Vårt dagliga bröd, giv oss idag
Och förlåt oss våra skulder
Såsom vi och förlåta dem som oss skyldiga äro
Och inled oss icke i frestelse
Utan fräls oss ifrån ondo

Ty riket är ditt
Och makten och härligheten
I evighet
Ty riket är ditt
Och makten och härligheten
I evighet

Vårt dagliga bröd, giv oss idag
Och förlåt oss våra skulder
Såsom vi och förlåta dem oss skyldiga äro
Och inled oss icke i frestelse
Utan fräls oss ifrån ondo

Ty riket är ditt
Och makten och härligheten
I evighet
Ty riket är ditt
Och makten och härligheten
I evighet

Amen
5. Aktenskapsbryterskan

Fram till mig en kvinna förs
Av arga män som henne slagit
Som en brottsling fram hon körs
Av mannen som hon har bedragit
Kvinnan knuffas ned på knä
Mannen stämmer upp sin röst
Vad ska nu med henne ske?
Står nån alls till hennes tröst?

Stenas hon ska enligt Mose lag
Otukten ska dö, ja redan denna dag
Straffet för sin lusta hon ska få
Men säg mig Mästare, ska vi låta henne gå?

Vem av er kan rättvist döma?
Vem av er rättfärdig stå?
Ni synder i era hjärtan gömma
Allt ska komma fram ändå
Så den av er som aldrig synda
Kasta första stenen nu
Resten får snabbt bort skynda
Men kasta första stenen du

Stenas hon ska enligt Mose lag
Otukten ska dö, ja redan denna dag
Straffet för sin lusta hon ska få
Men säg mig Mästare, ska vi låta henne gå?

Stenarna släpps ned i markens sand
Även hennes man går bort med knuten hand
"Kvinna, skåda upp, vem dömer dig?
För de fel du gjort uppå livets stig?

Inte heller jag din dom nu ger
Så gå nu i frid och synda icke mer
Inte heller jag din dom nu ger
Så gå nu i frid och synda icke mer"

Vem av er kan rättvist döma?
Vem av er rättfärdig stå?
Ni synder i era hjärtan gömma
Allt ska komma fram ändå
Så den av er som aldrig synda
Kasta första stenen nu
Resten får snabbt bort skynda
Men kasta första stenen du

Inte heller jag din dom nu ger
Så gå nu i frid och synda icke mer
Inte heller jag din dom nu ger
Så gå nu i frid och synda icke mer"
6. Nattvarden - Herrens Maltid

Denna afton, mina kära, vill jag dela med er
Min stund har nu kommit, jag vet vad som snart sker
Detta vin, detta bröd, denna mat på vårt bord
Är som Människosonen, livets bröd på vår jord

Men av er mina kära, en ska förråda mig
Ja, en utav er mig leda skall till smärtans stig
Den som brödet doppar i vinet, det röda
Ska syndarna hjälpa att mig döda
Men även för honom mitt hjärta nu glöda

Gå nu, för att utföra ditt verk
Gå nu, och efteråt märk
Herrens lamm du till altaret lett
Herrens kalk du åt mig har gett

Ut i nattens mörker

Mina älskade vänner, hör på mitt sanna ord
Jag är den gode herden, ni lammen i min hjord
Älska varandra, såsom jag har älskat er
Detta är det nya bud som jag er ger
Ni kommer att få lida, känna onskans svärd
Ni kommer att bli hatade i hela denna värld
Men frukta icke världens makt, jag ska er bevara
Till det eviga liv i frid, hos Fadern ni ska vara

Fader, stunden kommit har, förhärliga din son
Genom trofasthet mot dig trots fiendernas hån
Jag ber för dem du åt mig gett, att de ska vara ett
Att de ska vila i din famn, ditt ansikte de sett
Före världens skapelse du älskat mig så
Älska också den själ som bort ifrån dig gå
7. I Denna Morka Timma

I denna mörka timma jag böja mina knän
O Herre, från mitt hjärta ta bort denna tunga sten
Fader, utan skuld hela mitt liv jag har levt här
Men på mina skuldror jag syndens slavok bär
Min själ är bedrövad ända till dödens rand
Fader kan du inte lossa bördornas band
I denna mörka timma jag dränks i fördärvets sjö
O Herre, låt mig slippa denna stund då jag ska dö

För dig är allting möjligt, Du har himmelens all makt
Så låt mig nu få slippa det uppdrag du på mig lagt
Men människornas synd kräver nu ett offerlamm
Förbannad vare den som hängs upp på korsets stam
O tag ifrån mig, Fader, denna dödens bittra kalk
Men syndebrevet spikas måste uppå korsets balk
För dig är allting möjligt, Du har himmelens all makt
Så låt mig nu få slippa detta offerlammets slakt

I denna mörka timma svetten droppa nu som blod
O Herre, lyft mig upp ur denna dödens djupa flod
Vaka med mig vänner, denna nätters stora natt
Stå vid min sida, ni min enda jordiska skatt
Men somnat in ni har under olivträdets kvist
Så i min stora prövning jag ensam är till sist
I denna mörka timma en ängel vid min sida stå
Men syndarna nu kommer, så stig upp, låt oss gå
8. Skapelsens Krona

I
Du förlorade son, du fallne vän
Hur kan du säga att du älskar mig än?
Du har sargat hjärta, förmörkad själ
Hur kan du säga att du menar mig väl?

När du Människosonen förråder med en kyss på hans kind
Genom Paradisets lustgård det drar en mörk kall vind

Inga jordiska makter kan hindra vad som ske
Mörkret nu faller, onskan mot mig le
Skulle jag ej dricka kalken Fadern mig räckt
Du ej ur syndens dödsvila kunde bliva väckt
Bind mina händer, för mig fram
Till mitt bittra slut på korsets stam

II
”Så judarnas konung framför mig stå?
Vad har du gjort för att denna väg gå?”
”Så judarnas konung framför mig stå?
Vad har du gjort för att denna väg gå?”

”Mitt rike är inte av denna värld
Legioner av änglar ej hindra min färd”
”Mitt rike är inte av denna värld
Legioner av änglar ej hindra min färd”

”Jag kan ej finna dig skyldig till något brott
Lidande och död kan ej vara din lott
Jag kan ej finna honom skyldig till något brott
Jesus eller Barabbas, ni ert val nu har fått!”

”Barabbas, Barabbas, låt Barabbas gå!
Korsfäst Jesus, låt oss Barabbas få”
”Barabbas, Barabbas, låt Barabbas gå!
Korsfäst Jesus, låt oss Barabbas få”

III
Världsalltets konung dödens törnekrona bär
Han som ej någonsin synden kommit när
En mantel röd som blod judarnas konung ha
När skapelsens krona Skaparens liv ta
En mantel röd som blod judarnas konung ha
När skapelsens krona Skaparens liv ta

Gisslad och sargad Frälsaren är
Bort har de flytt som hållit honom kär
Ensam han stå i den ondes stund
Ensam han stå vid dödens avgrund
9. Smartornas Vag

Smärtornas väg jag måste vandra
Med dödens kors som krossar mig
Smärtornas väg, vem kan mig klandra
Syndfri jag gå uppå syndarnas stig

En kulle jag se vid vägens ända
Platsen där mörkret härska skall
O om jag från denna väg kunde vända
Dö som en mördare, född i ett stall

Fader förlåt dem, de vet icke vad de gör
Fader förlåt dem, innan de dör
Fader förlåt dem, de vet ej vart synden för
Fader förlåt dem, ty ingen av dem hör

”Är du Messias, så hjälp dig nu
Stig ned från det kors du hänga uppå
Hjälp dig själv, men hjälp oss du
Låt icke döden min fallna själ få!”

”Är du inte ens rädd för Gud?
Tror du att du är Messias like?
Vi har aldrig lytt hans bud
Men Jesus tänk på mig
När du går till ditt rike”

”Jag ser ångern djupt i ditt hjärta
Jag ser din ensamma själs djupa smärta
En ny chans, ett nytt liv jag ej dig kan ge
Men höj blicken mot himmelen, en utsträckt hand se!
Redan idag ska du vara med mig
Gå vid min sida på Paradisets stig
På stigen som leder till Faderns famn
Du är förlåten i Herrens helga namn!”

Solens strålar tappa sitt sken
Dag blir till natt när Frälsaren går hän

”Min Gud, min Gud, du övergivit mig
Min Fader, min Fader, mitt under onskans krig
Varför, varför du ej med mig är
När all världens synd mitt hjärta förtär

Det är fullbordat, Fader, ditt uppdrag jag fullföljt
All skapelsens synder, allt är bortsköljt
Min ande jag lämnar, Fader, i din hand
När jag nu lämnar de levandes land”
10. Tordonstamman I Dodsriket
11. Uppstandelsen

Döden kunde ej hålla
Fridens furste i sina klor
Dödsriket kunde ej behålla
En kärlek så stor
Ur gravens mörka djup
En tordönsstämma hör!
Rösten från ljusets konung
Som ondska själv förgör

Kristus genom pinan gått
Och utgjutit sitt blod
Han syndfri in i döden gick
Och i härlighet uppstod

Gryningen har äntligen kommit
Dagen är slutligen här
Nattens mörker är över
Evigheten kommen är

Ut träder herrens smorde
I lysande helig skrud
Från tidens gryning han väntat har
På sin fjättrade brud
I syndens näste hon fånge var
Lurad genoms drakens list
Vem kunde henne rädda mer?
Sitt hopp hon have misst

Syndens lögn är döden
Så har ju herren sagt
Men dödens bojor brytas genom
Offerlammets makt
12. Den Eviga Morgonen Gryr

Med skyarna han komma åter skall en gång
Och hela jorden förenas i Gudalammets sång
Denna värd uti mörker, sorger och nöd
Skall äntligen befrias ifrån den eviga död
Han som syndernas förbannelse på sina skuldror bar
Sina älskade barn till ljusets rike nu tar

"Kom till mig, du som bördor bära
Jag torkar dina tårar, jag håller dig nära
Kom till mig, du som föraktad var
Jag helar ditt hjärta, jag håller dig kvar"


Uppenbarelseboken 21:

21:1 "Och jag såg en ny himmel och en ny jord.
Ty den första himlen och den första jorden
hade försvunnit, och havet fanns inte mer".

21:5a "Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt".

21:4 "Och han skall torka alla tårar från deras ögon.
Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen
gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta".

21:6 "Han sade också till mig: "Det har skett.
Jag är Alfa och Omega, Begynnelsen och änden. Åt den
som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet
ur källan med livets vatten.".

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links