Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


PANTOKRATOR LYRICS

Blod

"Blod" (2003)

1. Eden
2. Förbannad Mark (Accursed Ground)
3. Blod Ropar Från Jorden (Blood Screams From the Earth)
4. Syndafloden (The Flood)
5. Bundsförvant (Confederate)
6. Moria Kallar (Moria Beckons)
7. Tidevarv (Ages)
8. O Guds Lamm (O Lamb of God)
9. Gudablodets Kraft (The Power of Divine Blood)
10. Evighetens Gryning (The Dawn of Eternity)1. Eden

En kylig vind, döden är här.
Edens konung och drottning Eden förtär.
Blod som flyter, döden är här.
Herren gjuter blod på Edens helga mark.
Förbannelse och nakenhet.
Han skyler deras skam.
Ett första dunkelt hopp om nåd vid korsets stam.
Döden är här, hoppet är här.
Bak vredgad tordönsstämma, kärlek hans hjärta förtär.
Hans väsen är barmhärtighet, Nåden är här.
2. Förbannad Mark (Accursed Ground)

En kylig vind, ett flammande svärd.
Förvisade till nödens värld.
Man på kvinna stödd.
att bruka jorden blir din dom,
till dess åldern tar sin rätt.
Till dess stoft blir åter stoft, jord blir åter jord.
"Ät av frukten och döden dö" så löd den Högstes ord.
Barnsbörd och blomstring gav tröst i livets kamp.
Spirande skörd, strålande sol, vatten klart som kristall,
dock återvände skuggan och minde om Adams fall.
Kain stod häpen med en sten i sin hand,
och Abel låg livlös och kall.
3. Blod Ropar Från Jorden (Blood Screams From the Earth)

Blod ropar från jorden, brodermördare fly.
Varför är du så vred?
Varför är din blick så mörk?
Var är din broder?
Domen brinner i ditt bröst,
vart du än springer du hör din broders röst
från marken som slök hans blod.
Rotlös, utan hopp irrar du omkring.
Dock finns det blod som ropar högre,
Det Sjunger om Guds nåd.
Sonens blod skall flyta,
jordens törst bli släkt,
satans bålverk falla för nådaordens fläkt.
Döden blir uppslukad,
syndens kraft blir tömd,
rättvisan blir skipad,
synden själv blir dömd.
Blod ropar för evigt från himmelens helgedom.
4. Syndafloden (The Flood)

Ondskan växte bland människors Barn
sen Kain bröt dess sigill,
mörkret tätnade mer och mer,
regnet kom strömmande ned.
En flod att dränka,
en flod att sänka
i Glömska ormens etter ned.
En ny jord, ny värld
tröstens son blev given,
frälsning genom flodens dop.
Djupets källor bröto fram,
himlens fönster upplät sig.
Han klev ur Arken och höjde sin blick
att bågen på himmelen se.
5. Bundsförvant (Confederate)

Släkten följer släktens gång,
från himmelen ljuder hoppets sång
för den som mot höjden ser.
Abram skåda, räkna och se,
Gud välsignar dig så,
som himmelens stjärnor och markens stoft
och ännu mer ändå.
Genom din säd skall man höra min röst,
genom en människas mun.
Min son skall jag sända ibland er,
Han skall bringa er frid.
Han är Messias Guds smorde,
Han härskar I evig tid.
6. Moria Kallar (Moria Beckons)

Moria kallar dig åldrige man,
Dess stenar skall stänkas med blod.
Priset är löftessonen
priset är högre än Allt,
han skulle bli ett mäktigt folk,
men blottad i hans faders hand blänker dödens dolk.
Kvar finns blott en faders sorg,
en strimma av döende hopp.
Rör icke gossen, hejda din kniv,
du har klarat provet, skona hans liv,
du har litat till löftet
och trotsat din skräck mer än en människa kan.
Lossa genast gossens band,
offret är icke han.
Se jag skall bereda mitt offer,
blod skall rinna till slut.
Då finns där ingen som tar Hans plats,
då finns där ingen väg ut, offerblod.
7. Tidevarv (Ages)

Tider kom och tider gick
i väntan på Hans dag.
Han skulle sätta fången fri
och uppfylla fädernas lag.
En konung, likväl ett offerlamm,
kallad till Moria höjd,
Han bär sitt blod inför tronen fram
och köper oss frihet i Faderns namn.
8. O Guds Lamm (O Lamb of God)
9. Gudablodets Kraft (The Power of Divine Blood)

Domens timma är inne,
slagen till trasor för världens synd.
Solen vänder sig bort i skam,
domen för all världens ondska
lagd på en enda man.
Se på hans ögon
det är Skaparens blick,
han ger sitt liv för en fallen värld,
"Fader varför döljer du dig?"
I dina händer lämnar jag min ande åter.
Det är fullbordat, segern är din.
Förlåten rämnar itu.
satan ditt huvud är krossat,
var är ditt välde nu?
Din ondskas verk har fallit,
det dränks i Lammets blod,
alla dina ränker sveps bort av nådens flod.
Se hur han släpper fången fri
och firar ditt rikes slut.
Jubelåret är här.
Dina grundvalar satan, slits isär.
Segern är vunnen för alltid,
nu finns försoningen.
10. Evighetens Gryning (The Dawn of Eternity)

Se hur han skrider ur gravens djup!
En konung i segerskrud.
Se mörkrets skuggor skingras och
ljuset skiner klart, den nya tiden är inne.
Hans eviga rike är här.
Segern är vunnen av Kristus,
dödsrikets nycklar han bär.
Kristus är frälsarfurste.
Uppståndelsens gryning är här.
Ett evigt ljus som aldrig dör.
Ett ljus som allt mörker förgör.
Dödens fjättrar binder icke dig.
Den nya dagen tar aldrig slut
Dess timma rinner aldrig ut.
Dess skymning skall aldrig komma.
Dagen har åter randats.
Dess skymning skall aldrig komma.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links