Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NEVERGREEN LYRICS

Mindörökké

"Mindörökké" (2003 Live album)

1. Requiem
2. Armageddon
3. Uj sötét kor
4. A tested íze
5. Erös, mint a halál
6. Soha már
7. Tüz jöjj velem
8. O Fortuna
9. Idegen vér
10. Mindörökké
11. Danse macabre
12. A harang értünk szól
13. Az Isten arca
14. Here comes the Rain again
15. Öleljen a tüz
16. A szerelem magányos templomában
17. Én az árnyék
18. Requiem
19. Minden éldozat te légy
20. Tested rejtsen el
21. Furor christiani
22. Amok1. Requiem

Fáj a szó, ha értünk jön a Végzet:
Voltál testem mámora.
Voltál szél, mely' elhozta a lángot:
Voltam sorsod látnoka.

Sötét vágy, beteg lelkem vére:
Minden szavad kárhozat.
Bûnbeesés nélkül nincs megváltás:
Vér nélkül feláldozva!

Felejts el, ha elárultál végleg:
Felejtsd el az összes álmomat!
Kiégett az Érted izzó vérem:
Felejtsd el az alvó vágyakat!

Leszek víz lelked holtágában,
Leszek évek vándora.
Leszel vágy, mely' elkisér a sírig:
Be nem teljesül soha!
2. Armageddon
3. Uj sötét kor

Szûz ajkak tengerén
Szent véred folyjon szét
A holtak ünnepén

Vak szemek tengerén
Szûz könnyed folyjon szét
Új sötét kor egén

Égõ áldozat
Alvó Isten ölén
Sötét hold vagyok
A szentelt tornyok hegyén

Új sötét kor szívedben ég

Bûn szülte magzatod
Az álom én vagyok
Elfelejtett titok

Felettem jel ragyog
Sötét folyam vagyok
Medremet elhagyom
4. A tested íze

Szürke hajnalok egén
Lelked tisztasága
Elfelejtett álmaid
Hamvát szórta szét

Fáradt emlék ajkamon
A tested íze
Kegyetlen mosoly szemedben
A szenvedély

Mindent eltakar
Tested lesz az õs avar
Szürke hajnalon
Fáradt testem elhagyom

Elfelejtett költemény
Soha meg nem írták
Testedben nem árul reményt
Hideg vágyakért

Rejtett jelek színpadán
Az emléked vár
Megtagadtad titkaink
Utánzatát
5. Erös, mint a halál

Lelked éjszakát vár
A tested hajnalán
Álmod csendes forrás
Sötét új világ

Angyal száll feletted
Árnyéka eltakar
Szemében örök béke
Karmaival belédmar

Talán vár egy új világ
Talán erõsebb, mint a halál
Minden alkonyat végén várj

Lelked mélyén tó áll
Csendes, mint a sír
Partján halott árnyak
Lelkük némán sír

Angyal száll feletted
Az utolsó éjszakán
De a szíved vágya
Erõs, mint a Halál
6. Soha már

Soha már
Nem szül fényt az árny,
Én még emlékszem:

Mennyi sír
Árnyunk némán sír:
A lelkemen.

Sötét víz
Sodra mélyre visz:
Az éjszakában.

Legyél hû,
Élõ szemfedõ:
A testemen.

Fáj minden szó,
Mint a kés az éj szívében.
Még él az árny:
Megpihent a lelkemen.

Soha már
Nem találsz hozzám:
És mégis várlak!

Soha már
Nem száll fel az árny:
A lelkemrõl!
7. Tüz jöjj velem

Eltemettél
Hamis bûnökért
Mélyen alvó
Sírom benned ég
Elvetéltünk
Elárult remény

Tûz, jöjj velem

Eltemettél
A szajhák vére kék
Szíven csókol
A halál táncra kér
Eltemettél
Mert erõs a vér

Tûz, jöjj velem
8. O Fortuna

Ó, Fortuna
Csalfa Luna
Egyre másra változol
Hol növekszel
Hol meg elfogysz
Mert az élet ronda sor

Elcsavarja
Igazítja
Játszva az ember fejét
Mind szegénység
Mind kevélység
Olvad tõle, mint a jég

Szörnyû sors ver
Átkos sors ver
Szeszéllyel forgó kerék
Ó, cudar sors
Esztelen sors
Foszlik szét minden remény
Ködfátyolban
Alattomban
Környékeztél meg engem is
Tréfád által
Csupasz háttal
Állom mostan vétkeid

Jó szerencse
Kegyes kedve
Engem immár cserbenhagy
Nyom a bánat
Nyavalyának
Kénye-kínja fojtogat
Még ez órán
A lant húrján
Dalt zendítsen ujjatok
S a balsorson
Mely tör folyton
Vélem együtt sírjatok

Szörnyû sors ver
Átkos sors ver
Szeszéllyel forgó kerék
Ó, cudar sors
Esztelen sors
Foszlik szét minden remény
Ködfátyolban
Alattomban
Környékeztél meg engem is
Tréfád által
Csupasz háttal
Állom mostan vétkeid
9. Idegen vér

Árnyak völgye vár
Békét nem találsz
Idegennel hálsz

Teste meggyaláz
Lelke sírba száll
Édenbõl kizár

Utadon balsors ûz
Édenböl kiûz
Vakok országa vár

Ott leszel király
Megfagyott világ
Töviskoronád

Idegen vér ereidben él
10. Mindörökké

Idegen szelek hozzák
Nevét nem mondta el
Elveszett mindörökre
Csontjainkban elrejtett jel

Fenn az égen egy csillag
Követi a nyomát
Ezer arcán az árnyék
Játsza sorsunk örök viharát

Ne a fájdalom és ne a vétek
Ne a sors, ne a bûn, ami ûz
Ne a bûn, sem a tûz, amit érzek
Hozza el, mert a vágy bennem él

Elveszett rég az álmunk
Õseink bûne él
Elveszett mennyországunk
De a vágy a szívünkben él
11. Danse macabre

Enyém az õsi vágy
Enyém a szeszély
Tiéd az alvó test
Tiéd a remény

Te vagy az éj
Visszatérsz

Sodor az õsi szél
Holtak sóhaja
Jön az utolsó tánc
Tested óhaja

Te vagy a hõs
Visszatérsz

Az éjszaka szeme
Az éjszaka hív
12. A harang értünk szól

Ha egyszer végleg bealkonyul
Ha egyszer meghal a lélek
Szemeik mélyén a nyomor
Szemeik mélyén emlékek

Elveszett tájak vizei
Feketén folynak az égen
Elveszett Isten könnyei
Gyászolnak elveszett népet

A harang értük szól
Üres lelkük temploma
A harang értük szól
Üres lelkük temploma

Csontos kezükbe a nyomor
Ezer év rúnáit véste
Az új megváltó nem jön el
Hiába néznek az égre

A harang értük szól
Üres lelkük temploma
13. Az Isten arca

Még fáj a lelkem
Az ismeretlen
A végtelen mélyén
Alvó isten

Az éjszakában
Õs magányában
A teremtõ nevét
Nem találta

A végtelen egén a csend
Szivében elpihen
A névtelen szívén az éj
A lélek elpihen

A feltámasztott
A kiválasztott
A századok mélyén
Az Isten arca

Az én keresztem
Az én világom
A könnyeim súlyát
Nem találom
14. Here comes the Rain again

Here comes the rain again
Fallin' on my head like a memory
Fallin' on my head like a new emotion

I want to walk in the open wind
I want to talk like lovers do
Want to dive into your ocean
Is in rainin' with you

So baby talk to me
Like lovers do
Walk with me
Like lovers do
Talk to me like lovers do

Here comes the rain again
Rainin' in my head like a tragedy
Tearin' me apart like a new emotions

I want to breeze in the open wind
I want to kiss like lovers do
Want to dive into your ocean
Is it rainin' with you
15. Öleljen a tüz
16. A szerelem magányos templomában

Ha lelked elszakad
A tested börtönébõl
Ha hited megtagad
Nincs szó, mit elmondhatunk

Minden szó tévedés
Minden szó félreértés
Vár ránk ezer világ
Õre a színfalak mögött

A szerelem magányos templomában

A tested elvakít
A forró ízlelésben
A vágyad eltaszít
Nincs kín, mi ehez fogható
17. Én az árnyék

Én, a vándor
Számûzött évek színe
Száz év magány
Felszáradt könnyek íze

Bûn az erény
A csontok suttogása
Feltámadás
Az Isten õs magánya

Néma árnyék elfelejtett színe
Néma éjek fáradt szenvedélye
Mindig vesztes hideg vizek hátán
Visszatérek, nézz az éj szemébe

Enyém a vér
Enyém a test magánya
Az árulás
A megváltás ára

Eltemettél
Alvad a hajnal vére
Szíven csókolt
A halál halvány fénye
18. Requiem

Fáj a szó, ha értünk jön a Végzet:
Voltál testem mámora.
Voltál szél, mely' elhozta a lángot:
Voltam sorsod látnoka.

Sötét vágy, beteg lelkem vére:
Minden szavad kárhozat.
Bûnbeesés nélkül nincs megváltás:
Vér nélkül feláldozva!

Felejts el, ha elárultál végleg:
Felejtsd el az összes álmomat!
Kiégett az Érted izzó vérem:
Felejtsd el az alvó vágyakat!

Leszek víz lelked holtágában,
Leszek évek vándora.
Leszel vágy, mely' elkisér a sírig:
Be nem teljesül soha!
19. Minden éldozat te légy

Sötétben tested ajtaján
Néha beengedtél
Húsodból formázott gyönyör
Tett lelketlenné

Az áldozat te légy
Most az egyszer
A szándék volt a cél
A szó a fegyver

Minden áldozat nevét elhozzák az évek
Minden félelmed nevét a lelked véste

Sivár lelked ajtaján
Néha beengedtél
Néma hangok börtöne
Sosem felejtettél
20. Tested rejtsen el

Az idõ
Nem gyógyít
A sebek felszakadtak rég
Megalvadt a lét
Az örök méreg

A vakok
Szemével
Látni kell, tested rejtsen el
A múltam hozzon el
Egy éjszakára

Minden elmúlik, mindenki hamvába hal
Minden sebed rejtett álmot takar

Az idõ
Eltakar
Az ajkak léke felkavar
A lelkedben fanyar
Gyümölcs érik

Én vagyok
Te leszel
Áldozunk, tested rejtsen el
A vakok oltárán
Emlékezni kell
21. Furor christiani

Szívében tél
Csontjában remény
A senki földjén él
Keleti tömb
Múltjában magány
Határok nélkül vár

Sírjaiban
Elfeledt imák
Álmait elhozzák
Új Jerikó
Félszáz év magány
Még ezer évig fáj

Furor Christiani
Furor Christiani

Alvad a vér
A múlt tetemén
Szelleme visszatér
Új Jerikó
Mégis fölépül
A népek temetõjén

Furor Christiani
Furor Christiani
22. Amok

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links