Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NEMESIS LYRICS

"Find the Truth" (1991 Demo)

1. Find the Truth
2. Sector 6
3. Jesus
4. No Future1. Find the Truth

once more they´ll taste you
because your mind is filthy
they´ll force you listen lies - how long?

die, no will life for you
it´s a simle thing you´ll crucify
now take your fuckin´ cross
nobody is lost
he´s for the ray

pain in you body
blood flow slowly
and your soul retire
you cry, slowly you die

they buried his bloody corpse
but people don´t forgot
one day comes his reveletion and now he´s
lord, saviour, christ

christianity has many slaves
christianity we no will save

once more taste you
because your mind is filthy
parsons follow on lords amount bodies

for all religions must died many persons
but why they died because some christ was crucified
2. Sector 6

depresivní stavy, rozpad osobnosti…
zuøivá schizofrenie, obraz pekla - sektor 6!
paranoidní øev, zpoza zelených møíží…
a ostnatého drátu, obraz pekla - sektor 6!

ten chaos je v mém mozku, ten chaos…, ten chaos…

zmatené existence ve skrytu, absence jakýchkoliv pocitù…
zuøivost hranièící s hysterií, obraz pekla - sektor 6!
stupidita vnímavosti, zkreslenost vnìjších vjemù…
vnitøní rozklad duše, vše vyléèí sektor 6!


R.: léèba šokem,
léèba prací,
vysoká voltáž - vše se zas vrací!
léèba šokem,
léèba prací,
vysoká voltáž, - vše se zas vrací!!!

pomalu…
umíráš…

nastal zlom v mém mozku - kdo jsem?
smrt? má v oèích krev…
nastal zlom v mém mozku - kdo jsem?
smrt mì osvobodí…jo!

R.:
3. Jesus

vy nevìøící, musíte pochopit
že držím svíci, kterou lze uhasit
tak se všichni klaníte, (a líbejte køíž)
do kostela chodíte - (a ráji jste zas blíž…)

kde je ráj, a jakto, že tam nejsem
já pøece vìøil, a na zemi už byl jsem…

kdo je ten, co to tu všecko øídí?
byly to jen kecy, a ježíš je bøídil…

po smrti nic není, zbyde jenom prach
a ti, co tam zùstali, mají stále strach
nìkoho se bojí, neumí to vysvìtlit
vìøte jenom v život, nenechte se zaslepit!!!

kde je ráj, a jakto, že tam nejsem
já pøece vìøil, a na zemi už byl jsem…
4. No Future

hatefull nations sold people
they take our basic needs
why the children still cry in shops only shits

who must rape you
must force take it you
and your blood flow from your torment body

who now has this power
which take you from this fuckin´ world
who´s to blame for this power
which take this fuckin´ world
who now has this power
which take you from this bloody world

how many years it´ll take for satisfied life
how many time it´ll take till the people die

in future you´ll see paradise or hell
now you must decide which way you´ll take

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links