Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MYSTHERIUM LYRICS

Uczta Demonów

"Uczta Demonów" (2003)

1. Intro
2. It's comming in my dreams...
3. Darkside
4. W imiê ró¿y
5. Children of night
6. Okrêt zagubienia
7. Sweet dreams
8. P³omieñ oświecenia
9. Your kingdom
10. Angels of silent
11. The last
12. Uczta demonów
13. Misterium
14. Possession1. Intro
2. It's comming in my dreams...
3. Darkside
4. W imiê ró¿y

UJRZA£AM PRAWDÊ -
-PIÊKNO CIERNISTEJ RÓ¯Y.

UJRZA£AM SIEBIE -
-W ZWIERCIADLE LOSU:
PAMIÊTASZ JAK ZAGUBIONA
PUKA£AM DO TWYCH WRÓT.

UJRZA£AM WSZYSTKO
-ONI GRAJ¥ MARIONETKAMI:
LUDŹMI ZNACZONYMI
PIÊTNEM K£AMLIWEGO KRZY¯A!

UJRZA£AM W KOÑCU
OGIEÑ BÊD¥CY WSZÊDZIE!
O£TARZ W£ADCY
BÊD¥CEGO ZAWSZE!

UJRZA£AM CIEBIE:
-MŚCICIELA OSKAR¯ANYCH
-POCIESZYCIELA RZ¥DNYCH ŚMIERCI
-OBROÑCÊ SPALANYCH NA STOSACH
-KRÓLA ZEMSTY

I UJRZA£AM TAK¯E TYCH
KTÓRYCH PRAWDA NIE BOLI!
INNYM JAK KOLCE
WBIJA SIÊ W D£OÑ.

I UJRZA£AM WSZYSTKO!
TWE RÊCE KRWAWI¥?
NADAL MI NIE WIERZYSZ?
DLACZEGO P£ACZESZ?
PRAWDA NIE MUSI OZNACZAÆ ,,DZIEÑ"!!!
5. Children of night
6. Okrêt zagubienia
7. Sweet dreams
8. P³omieñ oświecenia
9. Your kingdom
10. Angels of silent

AM I ALIVELY?
AM I DEADLY?
DO I LIE DEEP INTO THIS GRAVE?

UNDER NIGHT I CALL YOUR NAME
COME BEFORE DOWN'LL BURN MY MOUTH

HOW I WISH THAT I COULD
RUN AWAY FROM THIS PLACE
WHERE I SHARE MY DREMS WITH DEAD ANGELS

ANGELS OF SILENTE
I FEEL THEM
INTO MY MIND
THEI ALL ARE DEAD

UP THE HELL DEAD ANGELS LIE
ALL SPELLS ARE FALLING SILENT NOW

UNDER NIGHT I CLOSE MY EYES
AND SILENT SCREAM ...
11. The last
12. Uczta demonów
13. Misterium
14. Possession

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links