Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MøRKHEIM LYRICS

Mørkheim/Hrapp

"Mørkheim/Hrapp" (2005 Split)

1. Naar Jeg Venter I Natten
2. Kapital Krist
3. En Nat I Odins Tegn
4. Damned Souls Of Sin
5. Genocidal Sadistic Death
6. Whores Of Jehovah
7. Outro1. Naar Jeg Venter I Natten

Naar jeg venter i natten
venter jeg ikke på mørket
men jeg længes efter skønhed
skabt af mørket
saa endeløse er vidderne
i mine drømme
saa store er skovene
i mit hjerte
Odin har grebet mit sind
jeg har rødder igen
og kender mit vaaben
i daggry
duggens draaber i lyset
med solen
og hele verdens reflektion i sig
til kortvarig tilfangetagelse
i mit hamrende blod
norrøn er jeg af race og sind
jeg smelter sammen med marsken
og de vidde heder
af mørke er jeg kommet
til lys skal jeg blive
naar jeg vender blikket mod Nord
og tusind ildfugle danser på himlen
naar jeg henter min visdom
mit alt
min visdom mit alt
jeg finder ej fred i andet
for andet er ikke min æt
Naglfar skal jeg se
Nidhug skal jeg flyve
i de dybeste billeder af helhed
havet stiger for mit blik
for at trænge mig op paa bjergets top
herfra kan jeg skue
udover fuldendthed.


English translation of "When I Am Waiting In The Night":

When I am waiting in the night
I wait not for darkness
but I long for beauty
created from darkness
so endless are the widths
in my dreams
so great are the forests
in my heart
Odin has caught my mind
I again have roots
and know my weapon
in the dawn
the drops of dew in the light
with the Sun
and the reflection of the entire world
for short capture
in my pulsing blood
Norse am I by race and soul
I become one with the fields
and the great heathes
from darkness have I come
light will I become
when I turn my face towards North
and thousand fire birds are dancing on the sky
when I collect my wisdom
my everything
my wisdom my everything
I find no solace in anything else
because nothing else is of my kin
Naglfar I shall see
Nidhogg I shall ride
in the deepest pictures of entirity
the sea is rising before me
to push me up on the top of the mountain
from here I can watch
upon perfectness.
2. Kapital Krist

Blødende marker som ingen ser
søvnen er kommet
med kynisk propaganda
draugen paa havet
lægger aldrig til
trærne er falmede
en daarsk vind af koma
lægger sig omkring
forkrøblede sind
energiforladte ubevægelige marionetter
halsbaand af mental pest
kapitalismens højborg
falder paa knæ
og slikker blodet
af Jahves støvle
lad os sparke dem
mens de ligger ned
de har ikke højere værd
en daarsk vind af koma
lægger sig omrking
forkrøblede sind
energiforladte ubevægelige marionetter
halsbaand af mental pest
blødende marker som ingen ser
søvnen er kommet
med kynisk propaganda
draugen paa havet
lægger aldrig til
træerne er falmede
en daarsk vind af koma
lægger sig omkring
forkrøblede sind
energiforladte ubevægelige marionetter
halsbaand af mental pest.


English translation of "Capital Christ":

Bleeding fields that noone sees
sleep has come
with cynical propaganda
the ghost of sea
never berths
the trees have faded
a lazy wind of coma
lies upon
stunted minds
weak motionless marionettes
collars of mental plague
the stronghold of capitalism
falls on its knees
and licks the blood
from the boot of Jahve
let us kick them
while they are lying down
they deserve no more
a lazy wind of coma
lies upon
stunted minds
weak motionless marionettes
collars of mental plague.
Bleeding fields that noone sees
sleep has come
with cynical propaganda
the ghost of sea
never berths
the trees have faded
a lazy wind of coma
lies upon
stunted minds
weak motionless marionettes
collars of mental plague.
3. En Nat I Odins Tegn

Klogskab og visdom
besatte individer
den kristne pøbel er en blodpøl
lad os bade vort korpus
ravnen leder efter aadsel
tanke og minde
Mørkheim er mit hjem
ingen lyspest trænger ind
tro er dumhed
jeg kender til naturens magi
gamle Enøjes mark
den mægtige Maanes land
Valhalla venter
paa krigere
af sind og sjæl.


English translation of "A Night In The Sign Of Odin":

Knowledge and wisdom
possesed individuals
the christian mass is a bloodpool
let us bathe our corpus
the raven searches for carrion
thought and memory
Moerkheim is my home
no light plague comes through
faith is ignorance
I know the magic of nature
old One-eye's field
the land of the mighty Moon
Valhalla awaits
for warriors of the soul.
4. Damned Souls Of Sin
5. Genocidal Sadistic Death
6. Whores Of Jehovah
7. Outro

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links