Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MøRKHEIM LYRICS

Danske Hymner Til Mørket

"Danske Hymner Til Mørket" (2007)

1. Ragnarok
2. De Gamles Død
3. Gravsang
4. Hymne Til Døden
5. Maanesang1. Ragnarok

Dagen skal komme
hvor Jahve skal falde
Fimbul vil varsle
enden paa Det Hvide Lys
Wotan vil rejse
sit stolte rige
"58. Solen sortner;
Land synker i Sø;
De lyse Stjerner
fra Himlen svinde.
Ild monne rase
og Lue hvirvle;
den höje Flamme
mod himlen spiller."
da skal igen
fager mand regere over Midgaard
"67. Der kommer den mørke
Drage flyvende,
den skinnende, nede
fra Nidefjælde.
Over Sletten den flyver;
i Fjedrene slæber
Nidhug Lig.
Nu må hun synke".
2. De Gamles Død

I mørke gange
gennem sorten muld
øjne hjælper intet her
hvor de tabte sjæle
flakker om
forvildede fortvivlede
under jorden
gennem mareridt og længsel
de gamle faar ingen hvile
her imellem
minde og glemsel
fortabelse
knogle rester
tøre ben og apati
de døde synger triste sange
de som aldrig
blev sendt videre.


English translation of "The Death Of The Elder Ones":

In dark galleries
through black soil
eyes are of no help here
where the lost souls drift
bewildered hopeless
underneath the ground
through nightmares and yearning
the Elder Ones have no rest
here between memory and oblivion
perdition
bone pieces
dry bones and apathy
the dead sing sad songs
those who were never transmitted.
3. Gravsang

En ravn med fjer saa sorte
som et forkullet træ
med øjne saa mørke
som havet ved nattetid
den ravn
fløj forbi mig inat
inat
en hvid mand paa marken
brød den sorte flade
han bar sten over heden
han bar sten over heden
en grav rejste han
med tunge skridt
over heden
inat
inat.


English translation of "Gravesong":

A raven with feathers as black
as a charred tree
with eyes as dark
as the sea by night
that raven
flew by me tonight
tonight
a white man on the field
broke the black surface
he carried stones across the heathe
he carried stones across the heathe
he raised a grave
with heavy steps
across the heathe
tonight
tonight.
4. Hymne Til Døden

Dyb rumlen
torden ild
over Hels marker
de venter min sjæl dernede
gennem moser
over mørke enge
paa flugt fra selve livet
jeg har lagt mig ned
under Yggdrasil
lader regnen
opløse mit udmattede legeme
knogler tilbage
i de vaade blade
renset for kød af ulvene
jeg flyder i ét med Jorden
mit raadnende lig
føder nyt liv
det sidste aandedrag
i den kølige luft
jeg sadler min hest
og rider med tunge
sørgmodige trav
mod Hels riger
der skal jeg dvæle
indtil nyt liv opstaar
døden - enden paa livet
livet - enden paa døden.


English translation of "Hymn For Death":

Deep rumble
thunder fire
above the fields of Hel
they await my soul down there
through marshes
across dark meadows
in flight from life itself
I have laid me down
undernath Yggdrasil
letting the rain
dissolve my exhausted body
bones left
in the humid leaves
cleansed for meat by the wolves
I become one with the Earth
my rotting carcass
gives birth to new life
the last breath
in the cool air
I saddle my horse
and ride with heavy
sad trots
towards the kingdom of Hel
there I shall dwell
until new life is born
death - the end of life
life - the end of death.
5. Maanesang

Maanen lyser i natten
vaager over fager mand
Midgaards marker er grønne
den tærende ild
har lagt sig ned
Hel er ikke saa mørk som før
natten den er ej ond
Heimdalls slægt er atter fri
fra Jahves grumme klo.


English translation of "Moon Song":

The Moon is glowing in the night
watching over fair man
the fields of Midgard are green
the wasting fire
has laid itself down
Hel is not as dark as before
the night is not evil
Heimdall's kin is yet again free
from the cruel hand of Yahweh.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links