Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MORR LYRICS

"Morr" (2004)

1. Morr
2. �ycia Smak
3. Sen Skaza�ca
4. Ko�ca Czas
5. O�tarz �wi�tych K�amstw
6. Obcy �wit
7. Otch�a�
8. Outro
9. Heavy Metal Rangers1. Morr

Przez bramy czasu
Próbujesz, oglÄdaÄ ten Åwiat
OdnaleÅºÄ los swój
OdebraÄ to, co zabraÅ czas
ZamieniÄ każdy ból
W radoÅci chwilÄ snu
Piekielnych ogni żar
MiÅoÅci rozwiana mgÅa
TysiÄce pytaÅ
Czy tak miaÅo siÄ staÄ?
Kto mi odpowie?
Jak odnaleÅºÄ jÄ mam?
ZamieniÄ każdy ból
W radoÅci chwilÄ snu
OdchodzÄ tam gdzie Ty
Samotnie oglÄdasz Åwiat
Jak tylko chcesz
Masz wszystkiego czego pragniesz
SamotnoÅÄ zostawisz
Daleko stÄd
Oddaj mi swoje życie
Żaden lek nie sprawi bym
Z powrotem zaczÄŠżyÄ
SÅodki szept i szyderczy Åmiech
Nawiedza każde me sny
Å»aden lek nie sprawiÅbym
Z powrotem zaczÄŠżyÄ
SÅodki szept i szyderczy Åmiech
Zaprasza mnie do bram swych...
2. �ycia Smak

ŻYCIA SMAK

Przez wieki wieków czas
Niewiele zmieniÅ w nas
Każdy jest mÅciwy - każdy z nas
KtoÅ wierzy inny nie
LitoÅci woÅam CiÄ
Twardy jak skaÅa - czujÄcy ÅwieÅ¼Ä krew
Czy czujesz to ten pierwszy raz?
Czy kiedyÅ już czuÅeÅ sÅodki życia smak?
Wysoko ponad Åwiat
SiÄgasz nie czujÄc jak
Strach wkrada siÄ już nie tylko w snach
OpÄtaÅ CiÄ - próbujesz uwolniÄ nastÄpny dzieÅ
Twardy jak skaÅa - czujÄcy wÅasnÄ krew
Czy czujesz to ten pierwszy raz?
Czy kiedyÅ już czuÅeÅ gorzki życia smak?
PÅynie czas z prÄdem naszych lat
Spójrz na wÅasny cieÅ
Spójrz we wÅasnÄ twarz
PoczuÅeŠżycia smak
ChciwoÅciÄ pachniesz, co dnia
Zdobywca wÅasnych prawd
Panem swojego ja
Korzystasz caÅy czas
CzujÄc sÅodyczy smak
/goryczy smak
/sÅodko-gorzki smak
3. Sen Skaza�ca

SEN SKAZAÅCA

GÅowÄ ÅciÄÄ i pozbawiÄ marzeÅ
W ostatniÄ noc niech nie zaÅnie już
GÅodny tÅum chce Åmierci twej
NienawiÅciÄ Å¼ywi siÄ
Ty niewinny ja to wiem
Lecz w ich żyÅach pÅynie gniew
Niech nasz krzyk nie pozwoli zasnÄÄ
By myÅli twe pogrÄżyÅy CiÄ
Wielka ulga, kiedy już
ObudziÅem nowy dzieÅ
OtworzyÅem oczy znów
BudzÄc siÄ z powrotem tu
Jak najdalej
Chcesz uciec prosto w sen
ObudziÄ na niczyjej ziemi nowy dzieÅ
4. Ko�ca Czas

KOÅCA CZAS

Wracam tam gdzie ukryÅem myÅli swe
Nie chce wierzyÄ, jaka smutna prawda jest
WolÄ syciÄ wÅasne kÅamstwo
UÅmiech życzliwoÅci twój
Każde twe spojrzenie przypomina mi znów
Jestem tu gdzie ukryte myÅli sÄ
Nie chce wierzyÄ, że taki jest okrutny los
WzbiÄ siÄ wiarÄ ponad Åwiat
PoszybowaÄ tak jak ptak
Który wie że to ostatni jego lot
KoÅca nie chce poznaÄ aż
Zabraknie we mnie siÅ
By unieÅÄ skrzydÅa jeszcze raz
PoczuÄ wiatr poczuÄ Å¼ycie peÅnÄ piersiÄ poczuÄ Åwiat
Zawsze tu bezradnoÅci pomóc chcesz
Masz nadziejÄ
Że cud ocali życie me
Åzy zakrywasz, chociaż wiem
Co pod tym uÅmiechem kryje siÄ
CaÅe noce sÅyszÄ twej modlitwy szept
Oddasz wszystko żebym ja
MógÅ na chwile jeszcze wstaÄ
PrzeżyÄ z tobÄ jeden dzieÅ
PeÅniÄ Å¼ycia tego chcesz
WewnÄtrz ból strach przytÅacza mnie
W Åwiecie mym gdzie otwarte wrota
PocaÅunek Åmierci skrada oddech mój
Nie ma mnie teraz tylko wieczny sen
5. O�tarz �wi�tych K�amstw

OÅTARZ ÅWIÄTYCH KÅAMSTW

Prowadzi mnie na stos rodzimy lud
Za prawdÄ mam umieraÄ tak wrzeszczy tÅum
Prowadzi mnie w pogardzie szturchajÄc mnÄ
Za prawdÄ mam umieraÄ parszywy los
Diabelskie oczy dokoÅa mnie
I ból rozrywa duszÄ spopiela umysÅ mój
FaÅszywych proroctw parszywy teatr dzieje siÄ
Demon tu królem jest niepokornych czeka ÅmierÄ
W czarciej poÅwiacie stoi tam
To kat zÅowieszczy uÅmiech a w oczach strach
Przed prawdÄ ukrytÄ w pÅonÄcym Åonie
TÄ której ojcem jest lecz to już jej koniec
StojÄc na oÅtarzu ÅwiÄtych kÅamstw
PatrzÄ w przeznaczenia Åwiat
W zwierciadle losu widzÄ jak
Nadchodzi zemsty czas
6. Obcy �wit

OBCY ÅWIT

Obcy Åwit powiaÅ rannym tchem
OtworzyÅ oczy me zadaÅ zimny dreszcz
Nie wiem jak znalazÅem tutaj siÄ
Jak minÄÅ mi caÅy wczorajszy dzieÅ
Zapach mgÅy skowyt ludzki jÄk
W gÅowie mej ciÄgle jako sen
Zrywam siÄ poczuÅem obcy Åwit
Na rÄkach krew ja znowu nie wiem nic
NieÅmiertelny wróg ukryty w szatach mych
Powraca tu, co noc a dla mnie obcy Åwit
Biegiem znów powróciÄ tam
Gdzie mieÅci siÄ znajomy Åwiat
Ludzie tu poznajÄ mnie
Ja nie wiem skÄd przychodzÄ nie
Z czeluÅci snu powstaje twarz
Koszmarnych żÄdz ostatnich walk
Nadejdzie czas by zmierzyÄ siÄ
Z mym drugim ja by zniszczyÄ cieÅ
7. Otch�a�

OTCHÅAÅ


Przemierza Åwiat szukajÄc ukojenia cierpieÅ
Mrok ukrywa siÄ w oczach jego /jego oczach
Prowadzi go piÄkna ona trzymajÄc za rÄkÄ
Do miejsca, w którym sÅaboÅÄ ukrywa siÄ
Przez stary most udajesz siÄ po wÅasne życie
Rzeka krwi zalewa wszystkie myÅli
SpoglÄda w dóŠpiÄkna ona trzymajÄc za rÄkÄ
Taka jak zawsze tylko oczy nie te
ZlÄknionÄ twarz odbija swym mdÅym spojrzeniem
Znika w przepaÅÄ wiecznego sÅoÅca
Przykrywa caÅy twój Åwiat pÅaszczem najgÅÄbszych snów
PiÄkna ona /zawsze twoja/ trzymajÄc za rÄkÄ
Piekielna otchÅaÅ porywa CiÄ
Zanurzasz siÄ i znikasz już
Na wieki gdzie samotnoÅÄ jest
SamotnoÅÄ jest
8. Outro
9. Heavy Metal Rangers

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links