Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MORHOGG LYRICS

Wladcy Zapomnianego Imperium

"Wladcy Zapomnianego Imperium" (2003 Demo)

1. Krwi Zdradzieckiej Pohanbienie
2. Przed Oltarzem Swietowita
3. Baltyku Krzyk
4. Wladcy Zapomnianego Imperium
5. Zwyciestwu Slawa !1. Krwi Zdradzieckiej Pohanbienie

SPOMIÊDZY RZEK I LASÓW
SPOWITYCH MG£Y TUMANEM
KU CHWALE DAWNYCH CZASÓW
ZNÓW P£YNIE NASZA PIEŚÑ

W PRASTARE OJCÓW ZIEMIE
GDZIE KWIT£A NASZA WIARA
PODSTÊPNE WROGIE PLEMIÊ
PRZEMOC¥ WNIOS£O MIECZ

LECZ DZIŚ, NA ZGLISZCZACH DOMOSTW PRZODKÓW NASZYCH
KU CHWALE ICH PAMIÊCI NIEZAGAS£EJ
NA NOWO WZNIEŚMY ORʯ W GÓRÊ
PRZYWRÓÆMY TAMTYCH WIEKÓW PIÊKNYCH PAMIÊÆ

GDY DZIEÑ ZAGAŚNIE, NADEJDZIE KRAWA £UNA
I W PROCH I PY£ PONOWNIE RUNIE KRZY¯A ZNAK
SZTANDAREM BÊDZIE NAM S£OWIAÑSKA DUMA
GERMAÑSK¥ KRWI¥ ZNÓW SP£YNIE LEŚNY TRAKT

ŚMIERÆ WAM - ZDRADZIECKIE ¯MIJE!
A OJCÓW NASZYCH BOGOM - WIECZNA CZEŚÆ!
NA GROTACH OSZCZEPÓW NASZYCH
SW¥ ZEMSTÊ BÊDZIEMY NIEŚÆ!
2. Przed Oltarzem Swietowita
3. Baltyku Krzyk
4. Wladcy Zapomnianego Imperium
5. Zwyciestwu Slawa !

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links