Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MORHOGG LYRICS

Under the Pagan Flag

"Under the Pagan Flag" (2003 Demo)

1. The Elder
2. Menhir
3. Slowianska Krew
4. Under the Pagan Flag
5. Chants from the Svantevith's Fire1. The Elder

THE ELDER

IN THE DARKEST FOREST,HIDING FROM THE LIGHT.
LIVING IN THE SHADOWS-THE ELDER PAGAN MEN.
SEARCHING FOR THE ANSWER WHILE MOON ENLIGHTED HIS BLACK HEART.
LIVING I THE TWILIGHT THE SERVANT OF THE GODS

SWORN TO THE MOON AND STARS IN THE SKY,FOR HIS BLOOD,FOR HIS
LIFE.
THAT WITH THE WISDOM OF THE PAGAN GODS SUMMON THE ELDER DAYS TO
COME.

IN THE DARKEST FOREST,HIDING FROM THE LIGHT.
LIVING IN THE SHADOWS THE SERVANT OF THE GODS.
SEARCHING FOR THE ANSWER WHILE MOON ENLIGHTED HIS BLACK
2. Menhir

POTʯNE KURHANY SIÊGAJ¥CE NIEBA
JAKO MONUMENT PRADAWNYCH DNI.
W KRAINIE MROKU STOJ¥ ZAPOMNIANE
NA CHWA£Ê BOGÓW,HONORU I KRWI.

POGAÑSKI OGIEÑ WSKAZUJE DROGÊ
W ODWIECZNE LASY,DOLINY MGIE£..
NA SKRZYD£ACH KRUKA
W ODMÊTY CZASU,
TAM GDZIE CZEKAJ¥ KURHANÓW MG£Y.

PRZECIW KRZY¯OWI WZNOSZÊ MIECZ MÓJ
NA CHWA£Ê BÓSTWOM ZA HONOR SWÓJ.
DROGÊ WSKAZUJE POGAÑSKI OGIEÑ
3. Slowianska Krew

ZIMNY,CIEMNY WIECZÓR
LASY MILCZ¥.
S£OÑCE KRYJE SIÊ ZA CHMURAMI
MG£A PODNOSI SIÊ Z GLEBY.

Z£OTY KSIʯYC WSTAJE GDY MASZERUJEMY POMIÊDZY DRZEWAMI.
TYLKO KRUKI KRZYCZ¥ NAD NAMI.
NASZE POCHODNIE B£YSZCZ¥ W CIENIU NOCY.

NASZE SZTANDARY P£YN¥ NA WIETRZE,
A NASZE MIECZE JAK GWIAZDY NA NIEBIE.
MALOWANE TWARZE-WIDMA LASÓW PRZEDWIECZNYCH.

NA ZNAK ROGU JAROWITA BRONIMY NASZYCH LASÓW PRZED ZACHODNI¥
POWODZI¥.

NASZA S£OWIAÑSKA KREW ZAWSZE BÊDZIE CZYSTA!!!
4. Under the Pagan Flag

ETERNAL LANDSCAPES PAINTED BY THE TWILIGHT
IN THE LAND OF THE ANCIENT CHILDREN.
WOODS OF DARKNESS,FOGGY VALLEYS
IN THE SKLAVIN'S LAND

WE LOOK FROM THE HIGHEST TOWERS OF THE FOREST.
WANDERING UPON THE VASTLAND OF THE ELDER STRENGHT.
WE SING THE SONGS WHISPERED BY THE WAVES OF BALTIC
CARRIED BY THE STRZYBOG'S WINDS

GLORY

WE MARCH UNDER THE BANNER OF JAROVIT.
UNDER THE PAGAN FLAG WE RIDE.
CHILDREN OF ETERNAL LANDSCAPES,PAINTED BY THE TWILIGHT FOR
CENTURIES TO COME.

WE LOOK FROM THE HIGHEST TOWERS OF THE FOREST.
WONDERING UPON THE MOON.
AND WAIT TO OPEN THE GATES OF THE FOREST.
5. Chants from the Svantevith's Fire

VOICES IN THE DEEPEST NIGHT
UNDER THE FOG, UNDER THE CLOUDS.
SUMMONING TO THE BLACKENED SKY.
INCANTATIONS,SPELLS AND DANCE.
BEHOLD THE FLAMES OF THE SVANTEVITH'S FIRE.
PROULDY BURNING ON THE ALTAR OF STONE.

WITH THE BLESSING OF THE GODS AND WITH THE RAVENS COMMAND
PROUDLY THEY LIFT THEIR SWORDS IN THEIR HANDS.
TO MARCH UNDER THE PAGAN FLAG,IN THE NAME OF THE SVANTEVITH'S
FIRE.
TO STORM THE LAND FROM BALTIC TO THE CARPATHIAN MOUNTAINS.

PROUDLY MARCHING FROM NORTH TO SOUTH
TO FIGHT ON THE ENEMIES LAND.
WITH SWORD IN HAND AND FIRE IN EYES.
SIGING THE CHANT FROM THE PAGAN LAND.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links