Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MONSTRUM LYRICS

Wolno�ci Smak

"Wolno�ci Smak" (2004 Single)

1. G³osy Straconych Chwil
2. Wolno¶ci Smak
3. Zamkniêty w Pos±gu Z³udzeñ1. G³osy Straconych Chwil

MY¦LAMI GDZIE¦ DALEKO WPL¡TANI W G£ÊBIE SNU
CZASAMI ZA DALEKO BY POCZUÆ PODMUCH S£ÓW
DO CIEBIE DZI¦ WO£AJ¡ TAJEMNE G£OSY TYCH
CO WOKÓ£ PRZEPLATAJ¡ WSPOMNIENIA TAMTYCH CHWIL

DO CIEBIE DZI¦ WO£AJ¡
JAK M£ODE PISKLE G£ODNE S¡
TY JAK SKRZYDLATY PTAK DO GÓRY WZBIJASZ LOT
WYTÊRZASZ S£UCH WYTÊRZASZ WZROK

W SKRZYD£A NABRAÆ WIATR W GÓRZE Z£APAÆ KILKA CHWIL
ZETRZEÆ STARY KURZ I WYCZULIÆ ZMYS£
DO CIEBIE DZI¦ WO£AJ¡ BY¦ POCZU£ ODDECH ICH
BO WCI¡¯ GDZIE¦ UMYKAJ¡ WSPOMNIENIA TAMTYCH CHWIL

KILKA CHWIL KTÓRE S¡ JAK FILM
£OSY TYCH CO WO£AJ¡ NAS
DO GÓRY WZNOSZ¡ CIÊ I TUL¡ W PUCHU JAK
W OBJÊCIACH SKRZYDE£ M£ODY PTAK
2. Wolno¶ci Smak

Z NADZIEJ¡ BUDZISZ SIÊ CO DNIA
BY POCZUÆ ZNÓW WOLNO¦ÆI SMAK
I NIE DAÆ SIÊ ZATRZYMAÆ ... NIE
WYPRZEDZIÆ NOC WYPRZEDZIÆ DZIEÑ

W£O¯YÆ KASK, BUTY ,SKÓRÊ
I RUSZYÆ W ¦WIAT GDZIE NOWY ¦WIT
BÊDZIE WITA£ CIÊ I K£AD£ SIÊ DO STÓP
KA¯DY ZAKRÊT WIATR U£O¯Y Z CHMUR

ZOSTAWIÆ WSZYSTKO Z TYLU GDZIE¦
POGUBIÆ TROSKI CHWILE Z£E
DO PRZODU GNAÆ DO PRZODU GNAÆ
STALOWYM KONIEM GONIÆ ¦WIAT

I GAZ DO DECHY BY POCZUÆ CH£ÓD
NIE PATRZEÆ W TY£ DO PRZODU GNAÆ
NIECH DROGÊ NAM U£O¯Y WIATR
3. Zamkniêty w Pos±gu Z³udzeñ

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links