Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MONSTRUM LYRICS

Demo 2002

"Demo 2002" (2002 Demo)

1. Wyrok
2. O co pyta śmieræ
3. Cieñ wieczności1. Wyrok

W ODCH£AÑ ¦WIATA
GDZIE¦ WRZUCENI
W DNIU NARODZIN
JU¯ WTR¡CENI
W STALOWYCH SZCZÊKACH PRZEZ TYLE LAT
NA DO¯YWOCIE SKAZANO MNIE
OD DNIA NARODZIN PO ¯YCIA KRES
WYROK JU¯ NIE ZMIENIA SIÊ


REF.OOO?.
WSZECHMOCNY WIATR
NIECH PORWIE NAS
W ROZKOSZY CZAR
GRADOWE CHMURY
ROZW¦CIECZ¡ SIÊ
PRZEPOWIEDNIA
DOPE£NIA SIÊW CIENIU ¦WIATA
PRZYS£ONIENI
NIE¦WIADOMI
ZNIEWOLE NI
STARY PUSTELNIK
ZAKLINA DESZCZ
APOKALIPSY NADCHODZI CZAS
OSTATNIE CHWILE WASZYCH DNI
WYKRZYCZA£ G£O¦NO, ZNIK£

REF.OOO...

SOLO...

REF .OOO...
2. O co pyta śmieræ

PRZEKLÊTY CZAR OGARN¡£ ¦WIAT
KR¡¯Y£ NA NIM OD LAT
NA ¦MIERÆ! NA ¦MIERÆ! NA ¦MIERÆ!
UCIEKAM CO DNIA
WIELKA KLEPSYDRA
ODMIERZA CZAS
CO ZIARNO SPADNIE TO JEDNO ZNAS
ZASYPIA!ZASYPIA!
ODCHODZI TAM
KA¯DY RODZI SIÊ
I KA¯DY UMRZEÆ MUSI TE¯
MO¯E KIEDY¦ ZNAJDZIESZ DROGE
BY W RAMIONA NIE WPA¦Æ JEJ


REF. O CO !
PYTA !
O CO PYTA NAS
¦MIERÆ !
GDY!
W RAMIONA WPADNIESZ JEJ
O CO !
PYTA!
NAS
W GODZINIE TEJMO¯E BY TAK ZATRZYMAÆ CZAS
PRZETRWAÆ CHOÆ TUTAJ TE 1000 LAT
OSZUKAÆ!
OSZUKAÆ!
JAK ZMIENIÆ
CZAR
MO¯E W KARTY WYGRA£ BY Z NI¡
ELIKSIR ¯YCIA Z TAJEMNYCH KSI¡G
PRZECZEKAÆ!
PRZECZEKAÆ!
JAK ZMIENIÆ LOS
CZY WRESZCIE ZDRADZI NAM KTO
TAJEMNICY PLAN
MO¯E UDA WYGRAÆ SIÊ
W£A¦NIE NAM


REF.O CO PYTA...

ALE KIEDY¦ ZASTYGNIESZ JAK LAWA,
CHOCIA¯ DZISIAJ GOR¡CA I ¯YWA TO JUTRO TWARDA I ZIMNA JAK LÓD , TYLKO CZAS TEN NIEZNANY W£A¦NIE CZAS UKOI TAK POTWORNY BÓL,
NAWET W KARTY NIKT NIE WYGRA£ Z NI¡,
ANI PROMETEUSZ NIE WYKRADNIE TAJEMNICY ¯YCIA,
TEN TAJEMNY KR¡G BÊDZIE DALEJ TRWA£ I NIKT ¯YWY NIE DOWIE SIÊ
O CO PYTA ¦MIERÆ

REF. .O CO PYTA...
3. Cieñ wieczności

SKRYTY CIEÑ
MILCZ¡CY DUCH
PUKA W DRZWI
OTWÓRZ WIÊC
BO BRAK MU SI£
TO DLA NIEGO WIATR
CUDOWNIE DZISIAJ GRA
DESZCZEM P£ACZE ¦WIAT
PUSTY JEST DZI¦ KA¯DY K¡T
CZAS ZATRZYMA£ SIÊ
NOC CIE SNEM PRZYKRY£A DZI¦
KSIʯYC TYLKO ¦MIEJE SIÊ

REF.OOO?
NIE NIE NIE
NIE OBUDZISZ SIÊ
WIECZNYM SNEM
PRZYKRY£E¦ SIÊ
NIE NIE NIE,
NIE OBUDZISZ SIÊ
TYLKO RAZ ZASYPIA SIÊ

MILCZ¡CY DUCHU
TAK BYM CHCIA£
DZI¦ DOTKN¡Æ CIE
CHOCIA¯ WIEM
NIE DANE
OSTATNIA ¦WIECA
JU¯ DOPALA SIÊ
UCICH£ WIATR
USTA£ DESZCZ
PUSTY ZNÓW JEST KA¯DY K¡T
CZAS ZATRZYMA£ SIÊ
NOC CIE SNEM
PRZYKRY£A DZI¦
KSIʯYC ZNOWU ¦MIEJE SIÊ

REF.OOO...
NIE NIE NIE...

SOLO...

REF..NIE NIE NIE...

CIEÑ WIECZNO¦CI TULI CIE
JAK ¦WIECA DOPALAMY SIÊ

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links