Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


METLA LYRICS

Zeny, nikotin a alkohol

"Zeny, nikotin a alkohol" (2006)

1. Zeny, nikotin a alkohol
2. Blizenci
3. Cierna rieka
4. Fero
5. Tunel
6. Perioda
7. Skorpion
8. Spravne zil
9. Rumunska legenda
10. Dobra partia1. Zeny, nikotin a alkohol

Ženy, nikotín a alkohol

Ženy, nikotín a alkohol,
to je môj najväèší idol
(:ja budem o tom hrať,
budem o tom hrať.:)

Zo školy ma už vyhodili,
do roboty ma nepustili
(:uèiť sa mi nechce,
robiť sa mi nechce
niè sa mi nechce:)

(:uèiť sa mi nechce,
robiť sa mi nechce
niè sa mi nechce:)
2. Blizenci

2. Blíženci

V posteli ležím, neviem èi bdiem èi spím
v bruchu mi treští, zatia¾ niè nevidím
a èo ty dievèa, ako sa vlastne máš
nepamätám si, v hlave mám sabotáž

ref...
veèer, veèer, veèer, veèer
veèer, dnes veèer nechcem byť sám
znova to roztoèím

veèer, dnes veèer nechcem byť sám
znova to roztoèím

V ústach mám bordel, som unavený
vytretý, nahý, starostí zbavený
neviem, kde som bol vèera
a èo s tým proste sa iba bavím abo spím

ref...
veèer, veèer, veèer, veèer
veèer, dnes veèer nechcem byť sám
znova to roztoèím

veèer, dnes veèer nechcem byť sám
znova to roztoèím...
3. Cierna rieka

Èierna rieka

Jedni nás presvieèajú,
len mi sme dobrí to sa vie
v zápetí druhí krièia
tak to zas nie
a èierna rieka klamstva
toèí sa stále dokola
a z druhej strany kámoš
ti zavolá.

ref...
Šialený, je tej èiernej rieky dych,
môžeš prísť, tebe urèil osud èas,
náš je deò a nie tých utopených
nájdeš most, èo stojí s túžby nás.

Zradná je èierna rieka,
len raz tam spadneš,
je koniec,
uvidíš dohasínať,
svetlo svojích sviec,
peniaze na dne vírov,
to je tá pasca na ¾udí,
len tvoje èisté srdce,
ťa prebudí.

ref...
4. Fero

Fero

Fero je už ožratý,
do pol boka odratý,
neumytý, strapatý,
púšťa prdy do gatí,
Fero je už ožratý,
k¾úè do dverí netrafí,
iba slipy zablatí,
zachví¾u ho vyvráti.

ref...
Nechajta ho èuráka,
nech vyvráti šťavy,
zas to zaène odznova,
len èo bude zdravý.

Fero je už ožratý,
vypnutý má telefón,
volajú mu z roboty,
to je celý on,
kamaráti pod oknom,
vyhadzujú skaly,
Fero k¾aèí nad misou,
ochabli mu svaly.

ref...
5. Tunel
6. Perioda
7. Skorpion

Škorpión

Keï veèer chodím von,
sledujem svoju tvár v odrazoch.
Láka ma ženský tieò,
zhmotnená vôòa v dotykoch.
A keï ťa nájdem,
ty prvá zistíš kto vlastne som.
Mesaèný závoj,
vášnivý tanec konèiaci dòom.

ref...

Ja som škorpión,
stvorený som na sex.


V duši mám temný tieò,
vidieť ťa láska trpieť chcem.
Prosím ťa neodíť
zrazu sa cítim sám, ja umriem.
A ked ma nájdeš,
ty prvá zistíš kto vlastne som.
Mesaèný závoj,
vášnivý tanec konèiaci dòom.
8. Spravne zil

Správne žil

Som iba pútnik,viem len to, že som
na niè sa nehrám,mám cestu svetom
keï príde chví¾a odísť s èistým svedomím
poviem

ref... že som správne žil,
že som správne žil


ponúkam život,dlhý a skvelý,
kvitnúce ruže,môj život celý
keï príde chví¾a odísť s èistým svedomím
poviem

ref...

chcem spraviť šťastných, všetkých na okolí,
chcem lieèiť ¾udí, ktorých nieèo bolí
keï príde chví¾a odísť s èistým svedomím
poviem

ref...

teba som našiel, mne musíš veriť,
celú ťa ¾úbim, nielen tvoje pery
keï príde chví¾a odísť s èistým svedomím
poviem
9. Rumunska legenda
10. Dobra partia

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links