Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


METLA LYRICS

Je to tak

"Je to tak" (1999)

1. Cecil
2. Cely svet je sranda
3. Milujme sa
4. Naivne dievca
5. Je to tak
6. Piesen pre chlapceka Matusa
7. Les prazdnych dusi
8. Stastie, co mi unika1. Cecil

Cecil

Náš kamarát Cecil, dal sa na zlý chodník
Kade chodí, vymetá, každý pajzel, podnik.

Po troch - štyroch zelených, svet sa mu otvára,
Kradne, pije s rajdami z jedného pohára.

Cecil, Cecil, Cecil, Cecil má bacil...
2. Cely svet je sranda

Celý svet je sranda

Môj sused má psa a ten je strašne sprostý
Nežerie žiadne ovocie iba kosti.

Mám kamaráta a ten sa èudne správa
Tvrdí, že sójové mlieko dojí krava.


Spóznávaj sa
Stratíš o moc viac
Spóznavaj
Skrývaš v sebe taj

V paneláku v pivnici chrápe mladík po opici
Pod mostom majú súťaž mladí chemici.

Celý svet je sranda, akoby bláznov banda
Len jedna vec je istá, že:

Najkrajšie ženy
Zo všetkých žien
Ja som to tušil
Teraz to viem
Sú naše baby
3. Milujme sa

Milujme sa

Mám rád svoje dievèa a mám taký pocit,
Že nemôžem ju pustiť, samú odo mòa v noci.
Ona totiž nevie, èo už vieme všetci,
Že na uliciach sú aj neosvetlené veci.
Óóó


Milujme sa a množme sa
Milujme sa ak môžeme sa.

Nechodievam v noci s òou, po ulièkách spleti,
Majú to tam pod rukou, ¾udia divnej pleti.
Nechodievam v noci s òou, po baroch a kluboch,
Nepoznáš to, kamarát a máš jednu v zuboch.
Óóó


Milujme sa...
4. Naivne dievca

Naivné dievèa

Naivné dievèa, dostalo roky
Zrazu má prsia zrazu má boky.

A potom nevie, èo s vo¾ným èasom
už nechce spávať s plyšovým macom.

Zrazu sa toèia kolo nej páni,
5. Je to tak

Je to tak!

Pristúp bližšie, chcem ti ukázať iný svet.
Tento svet nemôžeš vidieť oèami.
Je ako krásny, ale jedovatý kvet.
Keï siahneš po òom, zdrkoceš zubami.


Je to tak a nie inak.
Je to tak, milý synak.


Mne môžeš veriť, nestiahnem ťa dole.
Medzi figuríny s popraskanou glazúrou.
Èo ti chcem ukázať, to neuèia v škole.
Podaj mi ruku, pochopíš význam mojich slov.


Je to tak a nie inak.
Je to tak, milý synak.
6. Piesen pre chlapceka Matusa

Pieseò pre chlapèeka Matúša


Pozri aký je krásny deò,
vánok pohládza tvoje vlásky.
Vystrieš rúèky, bežíš sem.
Želám ti navždy tvoj úsmev.
Poïme sa obýmať, èo najtuhšie,
že mám ťa rád, nech každý vie,
poïme sa naháòať a spolu smiať,
kým neskúsi to všetko niekdo vziať
neskúsi to všetko niekdo vziať
kde to skonèí.Nech budú šťasné tvoje dni,
verím, že nás dvoch niekto chráni.
Keï veèer snívaš svoje sny,
Želám ti navždy tvoj úsmev.
Poïme sa dotýkať, dlaòou hviezd,
priniesť svetlo do temných miest,
poïme sa opýtať, kdo nám urèil èas,
kto nájde lásku èo je v nás,
nájde lásku èo je v nás,
kde to skonèí…
7. Les prazdnych dusi

Les prázdnych duší

Prinesiem živú vodu z dia¾ky
Dám napiť tráve z kalicha
Otvorím brány do rozprávky
Tebe dám k¾úèe od ticha

On betónový kráèa za nami
Pod ním sa dusí zem
Všetko sa skrýva, všetko uteká
Keï zazrie jeho tieò
Pri nohách špina, nad hlavou vrany
Na tele sivý lem
Tu rastie iba les prázdnych duší
Volanie nových zmien

Vezmem ťa veèer do náruèia
Uteèieme niekam len dvaja
Budem ti hádať priania v oèiach
Splynieme s túžbou pokoja

On betónový kráèa...
8. Stastie, co mi unika

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links