Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


METLA LYRICS

Dostal som za zenu sekeru!

"Dostal som za zenu sekeru!" (1996)

1. Dostal som za zenu sekeru!
2. Zgrlos Jano
3. Milujme sa
4. Uz Turek ide
5. Gazdovsky dvor
6. Horal mix
7. Balada o laske
8. Levoca verzus New Orleans
9. Dostal som za zenu sekeru! (Radio verzia)1. Dostal som za zenu sekeru!

Dostal som za ženu sekeru


Dostal som za ženu sekeru,
sekery do zberu neberú
(:ani na futbal ani do krèmy,
tak som je dopadol tak veru.:)

Komu že je lepšie ako vám,
ja sa pred ženou neschovám,
(:ale ja raz ujdem z dediny,
predtým jej porúbem periny.:)
2. Zgrlos Jano

Jano

Krèma je prázdna, len Jano pije
[: za naše peniaze, tuším ho zbijem :]

Hej Jano, Jano, daj nám tú f¾ašu
[: èi nám ty chceš prepiť stodolu našu :]

Riť Pa¾ovu, nedám...

Hej Jano, Jano, èi vieš kde máš kone?
[: ušli ti do hory, kto pôjde po ne :]

Ja pôjdem po ne, len mi ich požiè
[: a zatia¾ ty chlapcom pálenky dožiè :]

Riť Pa¾ovu, nedám...Takto to chlapci ïalej s ním nejde
[: hádam si nemyslí, že mu to prejde :]

Chlap sa pokazil, furt po nás škúli
[: tomu pomôže len pár po papuli :]
3. Milujme sa

Milujme sa

Mám rád svoje dievèa a mám taký pocit,
Že nemôžem ju pustiť, samú odo mòa v noci.
Ona totiž nevie, èo už vieme všetci,
Že na uliciach sú aj neosvetlené veci.
Óóó


Milujme sa a množme sa
Milujme sa ak môžeme sa.

Nechodievam v noci s òou, po ulièkách spleti,
Majú to tam pod rukou, ¾udia divnej pleti.
Nechodievam v noci s òou, po baroch a kluboch,
Nepoznáš to, kamarát a máš jednu v zuboch.
Óóó


Milujme sa...
4. Uz Turek ide

Už Turek ide

Už Turek ide, už vojna bude
Má milá plaèe, [: že sama bude :]

Neplaè má milá, nebudeš sama
Stavajú kaštie¾ [: medzi horama :]

Tam budeš bývať, vínko predávať,
Ale sa nedaj [: chlapcom oklamať :]

Nad tou Vyšnejšou drevo rúbajú
A do Kostolian [: triesky padajú :]

Nazbieraj milá a naklaï ohòa
Oper košie¾ku [: do bieleho dòa :]

Milá oprala, opiglovala
V nede¾u ráno [: obliecť mu dala :]
5. Gazdovsky dvor

Gazdovský dvor

Ja žijem v strese
Celý deò v drese
Mám toho dosť
¼udia pomoc

Hydina, pole
V kabáte mole
Voly a kone
Rodina v Bone.


Svitá, variť, kàmiť treba,
Dojiť, potom kúpiť chleba.
Tomáš naše tuèné prasa
Bude sa mať zasa fasa.
6. Horal mix
7. Balada o laske

Balada o láske

U nás v meste jedna zvláštnosť je,
chlapec plaèe èasto na hrobe,
¾udia chodia, krútia hlavami,
poberaj sa chlapèe za nami.

Ako blázni stáli, v objatí a daždi
láska bože láska, vraj súdená im navždy,
na tajné milovanie im mesiac tieò poskytol
a vtom zrazu niekto v nebi ťažko vzdychol.

U nás v meste jedna zvláštnosť je,
starec k¾aèí obèas na hrobe,
roky bežia, tváre striedajú,
medzi nimi h¾adá starec ju.

Previazané stužkou, spomienky sú krásne,
zbledli farby dúhy, èo boli predtým jasné,
láska bože láska, vraj súdená in navždy,
tam v tichom tieni stromov, tam konèí cestu každý.Previazané stužkou, spomienky sú krásne,
zbledli farby dúhy, èo boli predtým jasné,
láska bože láska, vraj súdená in navždy,
tam v tichom tieni stromov, tam konèí cestu každý.
8. Levoca verzus New Orleans

Levoèa verzus New Orleans


Tam okolo Levoèi, tam sa voda toèi,
tam okolo Levoèi, tam sa voda toèi.
Ktorá nemá frajera, ktorá nemá frajera,
ktorá nemá frajera, tá nech do nej skoèí.
Ktorá nemá frajera, ktorá nemá frajera,
ktorá nemá frajera, tá nech do nej skoèí.


A èô by si, èô by si, do vody skákala.
And why should you,why should you,
jump to the water.
Pre jedného beťára, pre jedného beťára,
pre jedného beťára, život utrácala.
Oh for one fellow, for one fellow,
for one fellow, lose your life.
9. Dostal som za zenu sekeru! (Radio verzia)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links