Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MANIAC BUTCHER LYRICS

The Best of / A Tribute to Maniac Butcher

"The Best of / A Tribute to Maniac Butcher" (2002 Best of/Compilation)

1. The Beast Of Hell
2. Barbarians
3. Vsehomir veskery...
4. Dva tisice let
5. Ve stinu hor Krusnych...
6. Luza okolni...
7. Procitnuti v smrti
8. Pulnocni rise
9. Dva tisice let
10. Pisen cernych vran
11. Co dobre pro mne, dobrym jest...
12. Rada uzitecna...
13. Pulnocni rise
14. Besneni bitevni...
15. Sileny Reznik...1. The Beast Of Hell
2. Barbarians

Barbarians
Four black clouds
Over Saaz
Free barbarians
Masters of darkness

Only silver fullmoon
Illuminate their path
Under the hooves
Of their black horses

No God can't change their mind
No shepherd can't destine their way
No force majeure can't govern their lives
They are free...!

Midnight ride
Over the light of fullmoon
Barbarians enjoy their lives
They are free...!

Join them on lucid journey
Join them in Blasphemous
Dark Occult Immortal
Black Death way...!
3. Vsehomir veskery...

V�ehomír ve�kerý
Od samých věkůch počátkůch
Nepoznal klidu �ádného
Nemo�nost míru věčného

Nejistota jest jistotou jedinou
V ří�i smrti, boje a chaosu věčného
Kde silný vládne osudy slabých
�ivot nemocných jest v rukách mocných

Zabíti �ancí jedinou kterak pře�íti
Zabíti podruhé mo�ností lakávou
Kterak moci i uznání obecného docíliti
Nače� i potřetí kterak se slávy věčné dobýti
4. Dva tisice let
5. Ve stinu hor Krusnych...
6. Luza okolni...

Lůzo okolní
Chátro v�eobecná
Jako� i ve�kerá
Chamradi nepotřebná

V�ehomír Ná� jedinečný
Svou přítomností po�piňuje�
Drahocený kyslík vydýchává�
Právo na �ivot si usurpuje�

Nízkost tvého jednání
Nelze ji� déle přehlí�eti
Troufalost vpravdě nezdravá
Nebude více trpěna !!
7. Procitnuti v smrti
8. Pulnocni rise

The arrival of rats from South
Gag for whole country
Sadly perished freedom
Death of strong nation

Only West forests
Breathing and living,
Free and unruly
Since mistrustful

Midnight Empire
Pagan Luka
Its constant frontiers
Eternal tradition
9. Dva tisice let
10. Pisen cernych vran

Disgusting scenery
Of limbs of sheep all around
Is already veiled
in freezing darkness of night

Funeral feast
Gathering of ravens
Around the silent landscape
A song of conceited ravens sounds

Our prey, our dinner
Full beaks, no hunger
We, ravens are mighty hunters
Sheeps, dread us, only us !!

Plentiful prey, rich dinners
We do not know what hunger is
We, ravens are mighty flock
We do not know what fear is !!
11. Co dobre pro mne, dobrym jest...

Some are pleasant, some are not
The things our fate has brought
Fights and battles of all kinds
Man has to go through

One and every decision
Is forever my own vision
When to make generous retreat
When to uncover the sword�s heat

Now as it�s been for many times

One must make up his mind
Better to put army together
To annihilate the pest forever
12. Rada uzitecna...

Tak, lůzo z nejubo�ej�ích
Teď dobrou radu k tobě mám:
Střez se Mojí blízkosti
Neple� se Mi do cesty

Se zlou se snadno potá�e�
Neb cholerik Já jsem
A k �ílenství Mě dohání
Tvá značná idiocie

Ji� pouhý pohled na tvůj zjev
Bestii ve Mě probouzí
Za jednání Své pak neručím
Sama sobě následky přičítej !!
13. Pulnocni rise

The arrival of rats from South
Gag for whole country
Sadly perished freedom
Death of strong nation

Only West forests
Breathing and living,
Free and unruly
Since mistrustful

Midnight Empire
Pagan Luka
Its constant frontiers
Eternal tradition
14. Besneni bitevni...
15. Sileny Reznik...

�íleným Řezníkem Mě nazývaj
Co� k pravdě nemá daleko
Hravě tě o tom přesvědčím
Okusí�-li jen zlomek hněvu Mého

Pocítí� ostří Mojí sekery
Chlad kalené oceli
Teplo vlastní krve
Jedinečný pocit smrti

Mou nenávist tím ukojí�
A zlobu na čas za�ene�
Snad i krutost otupí� - v�ak
�ízně po krvi Mě nikdy nezbaví�

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links