Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MAJSTER KAT LYRICS

Svata Zvrhlost

"Svata Zvrhlost" (2007)

1. Zapalte ohne
2. Pod gilotinou
3. Kat
4. Tien minulosti
5. Pad
6. Vecny odpocinok
7. Smutny odkaz
8. V udoli vciel
9. Vlada sakalov
10. Zaciatok konca
11. Posledny den
12. Tolko nevinnych...1. Zapalte ohne

S hlasitým volaním èaká¹ odpoveï
kde je ten, èo mal by tu stá»
výsmech je to èo poèuje¹
padni na kolená, modli sa a pla»

Stigmy a zjavenia
bábky sa vymenia
po¹pinené, utajené sú
tajomstvá Vatikánu

Ref:
Zapáµte ohne
a tých, èo sú v nich
mo¾no hviezdu nosí
pápe¾, kòaz aj mních


Do èeµustí vábia zlomené tiene
nezachytí¹ sa na klzkej stene

Stigmy a zjavenia
bábky sa vymenia
po¹pinené, utajené sú
tajomstvá Vatikánu

Ref:
Zapáµte ohne
a tých, èo sú v nich
mo¾no hviezdu nosí
pápe¾, kòaz aj mních

Hanobené budú v¹etky symboly,
Boh je len jeden a ten sa nemýli.
V mene poèestnosti mno¾í sa nákaza
na jej konci zostane vyschlá oáza.
Za cenu najvy¹¹iu s boles»ou v hlase
do hlbín padajúc, únik je v spáse.
2. Pod gilotinou

Váha dôkazov ju nasýti,
kto pod òou konèí, upadá v nehnutí

Staèí kµúè a zámok povolí,
hlavolam do seba zapadá,
ona vám vstúpi» dovolí
bledá hlava na zem dopadá

Obavy z konca sa naplnili
ako kosa, nohy podlomili

Jej hlas ako hadí spev,
zakvíli, úlohu si splní
v divadle sa opakuje scéna
opona sa zdvíha, hµadisko sa plní

Ref:
Dnes má svoj deò
dnes zlomí sa tieò
keï svetlo spojí sa s tmou
uhasne ¾ivot...

V tichosti zúbo¾ené telo skosí
to meno v¹ade iba smútok nosí

Do poslednej kvapky vysaje
silu, z chladnúcej tepny uniká
tlkot vädne v tele nehybnom
a vina z kalichu vína vyteká

Ref:
Dnes má svoj deò
dnes zlomí sa tieò
keï svetlo spojí sa s tmou
uhasne ¾ivot...pod gilotínou

Pod gilotínou
pod gilotínou
pod gilotínou
pod gilotínou
3. Kat

Zlomený symbol moci visí nad sedým mestom,
napätie v uliciach vládne, konopné lano zacínam pliesť.
Mlcky hladím do neznáma- cakajúc na súdny den
zástupy bláznov mútia vodu, s nenávistou dvíhajú päst.

Spomínam na casy dávnych vekov,
stopy zaslej slávy ozívajú v nás.
Topím sa vo vlnách pochybností,
vo vlnách beznádeje potopím i vás.

Nevinného usvedcili, pykat musí,
pod tlakom závazí obet sa dusí.
Pohlady davu na akt ohavnosti,
zábavný je pohlad ako lámem kosti.
Zaslepenost, pudy tu vôkol vládnu
nevedia sa dockat kedy hlavy padnú.

Ref:
Som kat, zabíjam.
Som kat, pocit viny mám

Nevinnú usvedcili, uz sa lesknú noze.
Plním si povinnost stiahnut ju z koze.
V mukách na kolese sa dalsia obet tocí
hladím do jej mladých, uplakaných ocí.
Spod sibenice pocut divné hlasy
obvinený caká na pocit spásy.

Ref:
Som kat, zabíjam.
Som kat, pocit viny mám

Spomínam na casy dávnych vekov
stopy zaslej slávy ozívajú v nás.

Zabíjam, pocit viny mám.
4. Tien minulosti

Na váhach sialenstva
náhle sa ocitám.
Utekám z vyhnanstva
do mysle. Navzdy má....

Ref:
Siet, utkanú siet
v nej na nitkách má
stúpencov zla.
Uz blízia sa sem
spálená zem
a tichý plac zien
v ich dusi znie
hlas inkvizície.

Na dlazbu dopadám
hladím do holých stien
úlomky poskladám.
Cítim ze stahuje...

Ref:
Siet, utkanú siet
v nej na nitkách má
stúpencov zla.
Uz blízia sa sem
spálená zem
a tichý plac zien
v ich dusi znie
hlas inkvizície.

Tien minulosti
Tien minulosti

Ref:
Siet, utkanú siet
v nej na nitkách má
stúpencov zla.
Uz blízia sa sem
spálená zem
a tichý plac zien
v ich dusi znie
hlas inkvizície.
5. Pad

1.Pod k nám, zaplatís za nás hlad
hlboko pod zemou cítis chlad.
V okovách spútaná, mucená tmou
poslednú bezsennú noc más za sebou.

Ref:
Divoký smiech a plac tu ozvenou znie.
Nám stací málo, na kolenách ziadaj o spasenie.
Nás otcenás sa mení v obetný zalm
specatí tvoj nekonecný pád.

2.Pod k nám, placom nic nezmenís
klamstvami svoj osud specatís.
Z plamenov k oblohe stúpa dym
na ceste poslednej stúpas s ním.

Ref:
Divoký smiech a plac tu ozvenou znie.
Nám stací málo, na kolenách ziadaj o spasenie.
Nás otcenás sa mení v obetný zalm
specatí tvoj nekonecný pád.

3.Pod k nám, cesta späť koncí tam
za mestom, v popole, pod k nám.
Pod k nám, uvidís je to klam
plamen ta ocistí, pod k nám.

Ref:
Divoký smiech a plac tu ozvenou znie.
Nám stací málo, na kolenách ziadaj o spasenie.
6. Vecny odpocinok
7. Smutny odkaz

Vecný spánok tisícok bezmenných,
kamenná mohyla, pomníky neznámych.
Duniace salvy, slobodné vtáky,
kytice kvetov a slová vdaky

Ref:
Na opacnom konci v zástupe stojí
odpad dnesnej doby, svet sa zas bojí.
Nad jasnou oblohou pomaly sa stmieva
do sútoku dejín sa kalná voda vlieva

Nemý svedok...Dukla, Slavín
Smutný odkaz...Lidice, Osviencim

Za vase zivoty odovzdané zemi,
za vasu odvahu postavit sa zlu,
za vasu silu vztýcit svoju vlajku,
za vasu oddanost hájit slobodu

Ref:
Na opacnom konci v zástupe stojí
odpad dnesnej doby, svet sa zas bojí.
Nad jasnou oblohou pomaly sa stmieva
do sútoku dejín sa kalná voda vlieva

Nemý svedok...Dukla, Slavín
Smutný odkaz...Lidice, Osviencim
8. V udoli vciel

Utekás, hyeny v pätách más
siluety v plástoch vlajúcich.
Dupot kopýt z dialky sa valí
plamen v ociach tlejúcich.

Posolstvo kazdý má
zacína doba zlá
na celú Zem dopadá.
Mocná sila za tebou
útoky divých psov
túzba po moci nenásytná

Minulost ako sen zaniká
v biede ti zivot uniká.
topís sa vo vlastnej slepote.
Kalným vínom zapíjas
smútok co v sebe más
budúcnost hladás v temnote.

Ref:
Zenie ta túzba, chces zastavit cas.
Nachádzas nádej, pol zivota dás
za pocit slobody, tak utekás spät
po ceste v údolí, v údolí vciel,
zostávas sám.

S klapkami na ociach
blúdis po nociach
skala sa láme o ocel.
Pod nánosom hliny
slová sa menia v ciny
odchádzas spät a hladá ciel.

Ref:
Zenie ta túzba, chces zastavit cas.
Nachádzas nádej, pol zivota dás
za pocit slobody, tak utekás spät
po ceste v údolí....
V údolí vciel, zostal si sám.
9. Vlada sakalov

1.Lákajú do pascí zas svoju obet
Túzia po moci to ich zenie do útoku
Lacní po mäse, sliny im tecú
neuniknes, lovia spolu bok po boku.

Ty si ten, koho chcú oklamat
Ty si ten koho chcú ovládat
My sme tí co budú platit mocným sakalom.
Ty más moc sa im postavit
ty más moc tú silu zastavit
My sme tí co nechcú vládu mocných sakalov.
Ty to vies ale nemás síl
Ty to vies, aby si zastavil
záplavu lzivých slov mocných sakalov.

Kto sa smeje naposledy
Ten vzdy najviac klame
Ty más oči plné biedy

Refrén:
Vláda sakalov
Koniec tvojich snov
Vláda slepých, padlých anjelov.

2.Dostanú za kazdú cenu, to co je tvoje
Osamelý vojak v poli zostal si tu stát.
Udaj sám seba, zivot nemá cenu
Iní sa na tvoj úcet budú zabávat!

Hodujú v palácoch
Ako supy sliedia
Majetky znásobujú
Na bohatstve hniezdia
Chamtivo hltajú
Majú velké plány
Kto im stojí v ceste
Bude umlcaný
To co stálo veky
bezdôvodne plienia
ak sa nieco nehodí
hned zákonom zmenia.
Delia sa o zisky
Bezohladne lúpia,
ak sa nieco zistí
svedomie si kúpia.

Kto sa smeje naposledy
Ten vzdy najviac klame
Ty más oči plné biedy

Refrén:
Vláda sakalov
Koniec tvojich snov
Vláda slepých, padlých anjelov.
10. Zaciatok konca
11. Posledny den

Sám, si tu sám, blízi sa den
unavený, v ociach más hnev

Kto splodil syna
Kto mu dal hlas
Kto mu dal silu
zabíjať zas?

Tak vitaj v ohni vojnových múk,
posolstvo z neba násobí hluk.

Tak u vstan, zabi a zi
bojuj o svoj zivot do posledných síl.
Pochopís kto vlastne si
biely jazdec na sachovnici

Ref:
Vojna nicí nás
Vojna nicí svet
Vojna nicí vás

Tak uz je zas v uliciach spúst,
mesto sa podobá na piesocnú púst.
Kolko je takých, co zostanú stát
Kolko je takých, co budú sa bát

Sám, si tu sám, koncí sa den,
cítis len slabost, bolest a hnev.

Ref:
Vojna nicí nás
Vojna nicí svet
Vojna nicí vás

Kolko je takých co nevinne hynú
Hodiny smútku pomaly plynú.

Posledné hodiny plynú nám,
posledné hodiny plynú vám.
Posledné hodiny plynú nám,
posledné hodiny plynú vám

Ref:
Vojna nicí nás
Vojna nicí svet
Vojna nicí vás
12. Tolko nevinnych...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links