Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


MAJSTER KAT LYRICS

Demo

"Demo" (2004 Demo)

1. Intro
2. Pád
3. Posledný deò
4. Kat
5. Jama a kyvadlo
6. Obeť
7. V údolí vèiel1. Intro
2. Pád

PÁD
[Music: Gabo]
[text: Slymák]

1.Poï k nám, zaplatíš za náš hlad
hlboko pod zemou cítiš chlad.
V okovách spútaná, muèená tmou
Poslednú bezsennú noc máš za sebou.

Ref:
Divoký smiech a plaè tu ozvenou znie.
Nám staèí málo, na kolenách žiadaš o spasenie.
Náš otèenáš sa mení v obetný žalm
speèatí tvoj nekoneèný pád.

2.Poï k nám, postavíš na dne most
bezmocné telo ovláda bolesť a zlosť.
Z plameòov k oblohe stúpa dym
na ceste poslednej stúpaš s ním.

Ref:
Divoký smiech a plaè tu ozvenou znie.
Nám staèí málo, na kolenách žiadaš o spasenie.
Náš otèenáš sa mení v obetný žalm
speèatí tvoj nekoneèný pád.

3.Poï k nám, cesta späť konèí tam
za mestom, v popole, poï k nám.
Poï k nám, uvidíš je to klam
plameò ťa oèistí, poï k nám.

Ref:
Divoký smiech a plaè tu ozvenou znie.
Nám staèí málo, na kolenách žiadaš o spasenie.
Náš otèenáš sa mení v obetný žalm
speèatí tvoj nekoneèný pád.
3. Posledný deò

POSLEDNÝ DEÒ
[Music: Los, Gabo]
[Text: Slymák]

Sám, si tu sám, blíži sa deò
unavený, v oèiach máš hnev

Kto splodil syna?
Kto mu dal hlas?
Kto mu dal silu
zabíjať zas?

Tak vitaj v ohni vojnových múk,
posolstvo z neba násobí hluk.

Tak už vstaò, zabi a ži
bojuj o svoj život do posledných síl.
Pochopíš kto vlastne si-
biely jazdec na šachovnici

Ref:
Vojna nièí nás
Vojna nièí svet
Vojna nièí vás

Tak už je zas v uliciach spúšť,
mesto sa podobá na piesoènú púšť.
Ko¾ko je takých, èo zostanú stáť?
Ko¾ko je takých, èo budú sa báť?

Sám, si tu sám, konèí sa deò,
cítiš len slabosť, bolesť a hnev.

Ref:
Vojna nièí nás
Vojna nièí svet
Vojna nièí vás

Ko¾ko je takých èo nevinne hynú?
Hodiny smútku pomaly plynú.

Posledné hodiny plynú nám,
posledné hodiny plynú vám.
Posledné hodiny plynú nám,
posledné hodiny plynú vám.

Ref:
Vojna nièí nás
Vojna nièí svet
Vojna nièí vás
4. Kat

KAT (ODSÚDENÝ K BOLESTI)
[Music: Los, Gabo]
[Text: Slymák]

Zlomený symbol moci visí nad šedým mestom,
napätie v uliciach vládne, konopné lano zaèínam pliesť.
Mlèky h¾adím na zástupy- èakali na tento deò.
Súdia ma, že som iný, s nenávisťou dvíhajú päsť.

Spomínam na èasy dávnych vekov,
stopy zašlej slávy ožívajú v nás.
Topím sa vo vlnách pochybností,
vo vlnách beznádeje h¾adám pevnú zem.

Nevinného usvedèili, pykať musí,
pod tlakom závaží obeť sa dusí.
Poh¾ady davu na akt ohavnosti,
zábavný je poh¾ad ako lámem kosti.
Zaslepenosť, pudy tu vôkol vládnu
nevedia sa doèkať kedy hlavy padnú.

Ref: Som kat, zabíjam.
Som kat, pocit viny mám

Nevinnú usvedèili, už sa lesknú nože.
Plním si povinnosť stiahnuť ju z kože.
V mukách na kolese sa ïalšia obeť toèí
h¾adím do jej mladých, uplakaných oèí.
Spod šibenice poèuť divné hlasy
obvinený èaká na pocit spásy.

Ref: Som kat, zabíjam.
Som kat, pocit viny mám

Spomínam na èasy dávnych vekov
stopy zašlej slávy ožívajú v nás.

Zabíjam, pocit viny mám.
5. Jama a kyvadlo

JAMA A KYVADLO
[Music: Gabo, Los]
[Text: Slymák]

Zas…je èas
Zas…majú moc
Zas…znie hlas
Zas…každú noc

Tisíce obetí vstávajú z popola
oblohou znie plaè nevinných.
Stávaš sa súèasťou súkolia
v hodinách veènosti.

Únavou klesáš na dno síl
v kamennom väzení nemých slov.
Pojedáš zbytky páchnuce
hasíš smäd vodou pálivou.

Budíš sa spútaný
dlane v lane zapletené máš.
V ústach ťa modlitba dusí
komu svoj život dáš.

Ref:
Jama a kyvadlo- nad tebou visí
Jama a kyvadlo- pomaly klesá
Jama a kyvadlo- tvoj osud plní
Jama a kyvadlo- obeť si h¾adá

Hnilobný zápach z jamy uniká
biele tesáky zbavia ťa pút.
O vlások unikáš zo zúfalstva
plameò už zahalil každý kút.

Náhla sloboda vzala ti dych
oblohou zas znie plaè nevinných,
kvapky potu stekajú do oèí.

Náhla sloboda vzala ti dych
oblohou zas znie plaè nevinných.
Kvapky potu stekajú do oèí,
a v nich:

Ref:
Jama a kyvadlo- nad tebou visí
Jama a kyvadlo- pomaly klesá
Jama a kyvadlo- tvoj osud plní
Jama a kyvadlo- obeť si h¾adá
6. Obeť

OBEŤ
[Music:Gabo, Los]
[Text: Slymák]

Si sklamaný
Tvojim snom bol vyšší cie¾.
Ležíš stuhnutý
Poh¾ad k zemi na množstvo tiel.

Tvoje skutky v blate ležia, už nemajú hodnotu.
Vymenil si svoju èesť za ideovú
slepotu.
S meèom v dlani odhodlaný dobíjať nesvätú zem.
Kòaz ti žehná, Boh je s tebou splnil sa ti sen?

Podlé èiny v noènom tichu
do svitania splniť máš.
Ohavné sú tvoje skutky
v zúfalstve sa spovedáš.

Ref:
Vzal si domov deťom
vzal si synov matkám
nenávisť si zasial
sám si svojim katom.

Ref:
Vzal si domov deťom
vzal si synov matkám
nenávisť si zasial
sám si svojim katom.

Si sklamaný, v dia¾ke svitá nový deò
o tvoju dušu nikto nemá záujem.
Si sklamaný, v dia¾ke svitá nový deò
o tvoje telo nikto nemá záujem.

S meèom v dlani odhodlaný dobíjať nesvätú zem.
Kòaz ti žehná, Boh je s tebou, zostal z teba iba tieò.

Ref:
Vzal si domov deťom
vzal si synov matkám
nenávisť si zasial
sám si svojim katom.
7. V údolí vèiel

V ÚDOLÍ VÈIEL
[Music: Gabo, Los]
[Text: Slymák]

Utekáš, hyeny v pätách máš
siluety v plášťoch vlajúcich.
Dupot kopýt z dia¾ky sa valí
plameò v oèiach tlejúcich.

Posolstvo každý má
zaèína doba zlá
na celú Zem dopadá.
Mocná sila za tebou
útoky divých psov
túžba po moci nenásytná

Minulosť ako sen zaniká
v biede ti život uniká.
topíš sa vo vlastnej slepote.
Kalným vínom zapíjaš
smútok èo v sebe máš
budúcnosť h¾adáš v temnote.

Ref:
Ženie ťa túžba, chceš zastaviť èas.
Nachádzaš nádej, pol života dáš
za pocit slobody, tak utekáš späť
po ceste v údolí, v údolí vèiel,
zostávaš sám.

S klapkami na oèiach
blúdiš po nociach
skala sa láme o oce¾.
Pod nánosom hliny
slová sa menia v èiny
odchádzaš späť a h¾adáš cie¾.

Ref:
Ženie ťa túžba, chceš zastaviť èas.
Nachádzaš nádej, pol života dáš
za pocit slobody, tak utekáš späť
po ceste v údolí, v údolí vèiel,
zostal si sám.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links