Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


INFERNO LYRICS

Live In Bitterfeld

"Live In Bitterfeld" (1999 Live album)

1. Intro - V popel a prach vse obraceno jest
2. Krev
3. Krajina zasvecena dablu
4. Peklo na zemi
5. Vladce hor
6. Geniove (cover of Masters Hammer)
7. Pomsta
8. Ve znameni ohne
9. Chram nenavisti
10. Stemmen Fra Taarnet (cover of Burzum)
11. Ztraceny ve lzich
12. Bonus - Geniove (cover of Mastes Hammer)1. Intro - V popel a prach vse obraceno jest
2. Krev
3. Krajina zasvecena dablu
4. Peklo na zemi

Kostely v pekelném ohni
Oltáøe od krve
zlomené køesťanské køiže
A svati lidé bez duše

Bilé ovce na kusy rozsekané
Hlavy svatých otcù na kopi nabodané
Jeptisky z kláštera vyhnané
A na chátrajicich hrobech zneuctené

Svaté pismo spálené
Rová epocha zaèiná
Peklo na zem vstupuje
A vše svaté musi byt znièeno

Já se ti stavim na odpor
Já poslal ïábla na zem
Já budu twým pánem
A ty budeš mým otrokem

Ty budeš usmrcen
Já budu tvýn katem
Ty prase køesťanské
Kvùli tobé jsem poslal peklo na zem

Ty budeš usmrcen
Já budu tvým katem!!!

---------------------------------------------------------------------------

(ENGLISH)

Churches in infernal flames
Blood-stained altars
Broken christian crosses
And holy man without souls

White sheep cut into pieces
Heads of godfathers impaled
Runs from the convent expelled
And raped on the ruin graves

Incinerated holy bible
A new period is about to begin
Hell takes up the post on earth
And all the holy must be destroyed

I offer you resistance
I’ve sent the devil to earth
I’m gonna be your master
And you’re gonna be my slave

You will be slain
I will be the executioner
You christian pighead
For yourself I’ve set the hell an earth

You will be slain
I will be your executioner!!!
5. Vladce hor
6. Geniove (cover of Masters Hammer)

Tak jako v smrtelné agonii
prožíváš život uplynulý,
poslední západ slunce
promítá krvavé stíny -
obrazy z druhého bøehu
na stìnì pohyblivé,
úzkost podøizují hnìvu,
elementálové!
„Otèe, proè jsi mì opustil?“
„Protože víra tvá je silnìjší než já!“
„Já vím, už tì nepotøebuji,
geniové bez pohøbu vcházejí.“
Do øíše strašlivých tajemství,
kam mají pøístup jen zemøelí
vedeni zákonem vítìzství,
neèekat, co „osud“ nadìlí.
Na nás už neplatí terror
andìla sebeklamu,
Leviathan
otvírá svoji tlamu!
7. Pomsta
8. Ve znameni ohne
9. Chram nenavisti
10. Stemmen Fra Taarnet (cover of Burzum)

En ukjent stemme kalte
Fra tårnet hvor ingen bodde
Fra bortenfor skogen
Hvor intet levde
Et rop i drømmen så skjønt
Som stemmen til dronningen av natten
Vi våknet og så månen
Delvis dekket av dystre skyer
Det var kaldt og vått
Paa vår ferd inn i riket
Av ufødte tanker
Endelig kan vi se hva som kalte
For vi fulgte den stemmen in natt...
11. Ztraceny ve lzich
12. Bonus - Geniove (cover of Mastes Hammer)

Tak jako v smrtelné agonii
prožíváš život uplynulý,
poslední západ slunce
promítá krvavé stíny -
obrazy z druhého bøehu
na stìnì pohyblivé,
úzkost podøizují hnìvu,
elementálové!
„Otèe, proè jsi mì opustil?“
„Protože víra tvá je silnìjší než já!“
„Já vím, už tì nepotøebuji,
geniové bez pohøbu vcházejí.“
Do øíše strašlivých tajemství,
kam mají pøístup jen zemøelí
vedeni zákonem vítìzství,
neèekat, co „osud“ nadìlí.
Na nás už neplatí terror
andìla sebeklamu,
Leviathan
otvírá svoji tlamu!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links