Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HUNTER LYRICS

"Pomiêdzy niebem a piek³em" (2005 Single)

1. Pomiêdzy niebem a piek³em1. Pomiêdzy niebem a piek³em

Nawet jeden ma³y Gest...
Jeden dotyk Nieba...
¯eby znale¼æ w ka¿dym z Nas...
Jeden wspólny wielki Raj, który da nam skrzyd³a...
i pozwoli dotkn±æ gwiazd
To dla Takich chwil - ca³e ¿ycie wêdrówk±...

Jeden Dar, jedno w³asne skrzyd³o, ¿eby potem poczuæ wiatr...
To dla Takich chwil - ca³e ¿ycie w szaleñstwie...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± Wielk± Ziemiê...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± W³asn± Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

Jeden ¶wit... ¿eby wznie¶æ siê ponad mrok...
¦pij Aniele mój...
Mo¿e sen uchroni Ciê przed moim z³em...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± Wielk± Ziemiê...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± W³asn± Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

Jeden Ma³y Wielki ¦wiat...
Dziwny ¶wiat w szaleñstwie...
Oszukuj±c rajem niespe³nionych marzeñ...
Tutaj dzieñ po dniu
Ga¶nie To, co sprawia, ¿e przemija ból...
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± Wielk± Ziemiê
Oto mam moje Ma³e Niebo...
Oto mam moje Ma³e Piek³o...
Oto mam moj± W³asn± Ziemiê...
Dlaczego spadam...?

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links