Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HOLLOW SIGN LYRICS

"Ostatni Dzieñ" (2000 Demo)

1. Za Ka¿dy Grzech
2. On
3. Ostatni Dzieñ
4. Drugs
5. Gladiator1. Za Ka¿dy Grzech

WIDZÊ W LUSTRZE TÊ SAM¡ TWARZ
WIDZÊ J¡ OD TYLU LAT
BEZ EMOCJI PUSTA JEST
CO¦ W NIEJ UMAR£O ODESZ£O GDZIE¦
CZUJÊ JAK OGIEÑ PALI MNIE
TO MÓJ SÊDZIA MÓJ WYROK MÓJ GRZECH
TO KA¯DY WYBÓR DOBRY CZY NIE
KA¯DA DROGA KTÓR¡ MOG£EM PRZEJ¦Æ

ZA KA¯DY GRZECH PRZYJDZIE TAKI DZIEÑ
BÊDZIE S¡D CZY CHCESZ CZY NIE
BÊDZIE S¡D PRZYJDZIE TAKI DZIEÑ
ZAP£ACISZ MI CZY CHCESZ CZY NIE

TERAZ CA£Y P£ONÊ TERAZ CA£Y DR¯Ê
MOJA DUSZA KRZYCZY CHCE UWOLNIÆ SIÊ
NIE MAM DZI¦ WYBORU WYBÓR SKOÑCZY£
SIÊ JESTEM WIÊC NA DNIE

TERAZ CA£Y P£ONÊ TERAZ CA£Y DR¯Ê...

NIE MA ODWROTU NIE MA MNIE
KRAWÊD¬ MIN¡£EM NIE COFNÊ SIÊ
CZASU RAMIONA ZETKNÊ£Y SIÊ
PRZYCHODZI PO MNIE ZAPOMNIENIA CIEÑ

ZA KA¯DY GRZECH PRZYJDZIE TAKI DZIEÑ...
2. On
3. Ostatni Dzieñ
4. Drugs
5. Gladiator

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links