Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HOLLOW SIGN LYRICS

"Asshole" (1996 Demo)

1. Ma³y ¦lad
2. Asshole
3. Powiedz Proszê1. Ma³y ¦lad

DZISIAJ CA£Y ¦WIAT LEJE SWOJE £ZY
NAD OTWARTEJ ZIEMI CZERNI¡
GDZIE TY POCHOWA£A¦ SWOJE SNY
TWOJEJ TWARZY KAMIEÑ L¦NI
JA STA£EM NA KRAWÊDZI TAM
I RZUCI£EM MOKREJ ZIEMI OSTATNI¡ GAR¦Æ

JEDEN RUCH JEDEN GEST
TAK £ATWO ZERWAÆ
JEST KRUCH¡ ¯YCIA NIÆ
KTO¦ WYMIERZY£ W TWOJ¡ SKROÑ
I ULECIA£ ¯YCIA PTAK
KTO¦ ODEBRA£ TWOIM OCZOM BLASK
NIE OTWORZYSZ WIÊCEJ ICH NIE
NIE OTWORZYSZ WIÊCEJ ICH

JA WIDZIA£EM PRZEZ £ZY
JAK PRÓBOWA£A¦ WALCZYÆ
OSTATNI TANIEC TWÓJ
ZIMNE TCHNIENIE ¦MIERCI
CZARNE KROPLE TWOJEJ KRWI
SP£YWAJ¡ Z MOICH PALCÓW
CIEMNA OTCH£AÑ MEJ ROZPACZY
NIE MOGÊ POMÓC CI

W SZARY DZIEÑ FACET PIJANY BY£
TYLKO JEDEN RAZ STANÊ£A¦ TAM GDZIE ON
TERAZ ZOSTA£ MI TYLKO MA£Y ¦LAD
MA£Y ¦LAD BÓLU £EZ I KRWI
TERAZ JU¯ NIKT
NIE OTWORZY TAMTYCH DRZWI
TERAZ JU¯ NIKT
NIE ODWRÓCI TAMTYCH CHWIL

JA WIDZIA£EM PRZEZ £ZY
JAK PRÓBOWA£A¦ WALCZYÆ...

JA BY£EM DZISIAJ ZNOWU TAM
CA£Y ¦WIAT JU¯ SPA£
NA TWOIM GROBIE JU¯
OSTATNI UMAR£ KWIAT
2. Asshole

TYSI¡C TWARZY WIDZÊ WCI¡¯,
KA¯DA Z NICH OB£UDNA JEST
TY B£¡DZISZ, JESTE¦ TAKI SAM,
Z DNIA NA DZIEÑ ODDALASZ SIÊ.

TYLE G£ÓW, W KA¯DEJ INNE MY¦LI S¡,
KA¯DA Z R¡K CI¡GNIE W INN¡ STRONÊ,
NIE MA SZANS, BY WYRÓWNAÆ BICIE SERC,
G£O¦NY KRZYK W NIEBO WZBIJA SIÊ.

JA WIEM, TO NIENAWI¦Æ Z¯ERA NAS,
TOLERANCJI NIE MA DZI¦ ZA GROSZ.
£ATWIEJ ZABIÆ, NI¯ UST¡PIÆ
CHOÆ NA JEDEN KROK.
TO JEST W£A¦NIE TWOJEJ PRAWDY SMAK.

KA¯DY INNY NI¯ TY I ON,
ZE STRACHEM W OCZACH PATRZY WKR¡G,
NIE DO BOGÓW ¦WIATA PRAWD
NIE CHCE POZNAÆ, NIE CHCE S£UCHAÆ NIKT!

CI¡GLE WBIJASZ MU DO G£OWY SWOJE JA,
KOPEM W TWARZ - DAJESZ WOLN¦Æ SW¡,
TWOJE PRAWDY, S¡ NAJLEPSZE Z WSZYSTKICH PRAWD,
DAJESZ MU NAJLEPSZY ¦WIAT!

JA WIEM, TO NIENAWI¦Æ Z¯ERA NAS...

NIE DLA CIEBIE JEST STWORZONY CA£Y
¦WIAT, ZA SWÓJ SZMAL NIE KUPISZ NAS,
ZROZUM W KOÑCU TO
- TY DURNY, PUSTY £BIE!
JE¦LI NIE, TO PIEPRZ SIÊ SAM!

JA WIEM, TO NIENAWI¦Æ Z¯ERA NAS,
TOLERANCJI NIE MA DZI¦ ZA GROSZ.
£ATWIEJ ZABIÆ, NI¯ UST¡PIÆ
CHOÆ NA JEDEN KROK.
TO JEST W£A¦NIE TWOJEJ PRAWDY SMAK
3. Powiedz Proszê

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links