Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


HELHEIM LYRICS

Jormundgand

"Jormundgand" (1995)

1. Jormundgand
2. Vigrids Vård
3. Nidr Ok Nordr Liggr Helvegr
4. Gravlagt I Eljudne
5. Svart Visdom
6. Jotnevandring
7. Nattravnens Tokt1. Jormundgand

[Music: Hrimgrimnir, Lyric: Vanargandr]I havets svarte dyp, under den farefulle sjøHavet rundt alle land, der ferdes ingen mannKom søsken av Jormundgand, bli med i den siste stridKom i deres fars navn, Loke venter dere i krigBølgene reiser seg som fjellde vil drepe hver konge hver trællDer de drukner i vannetsom siger innover landetMaktenes mørke har inntatt jordenOndskap siger i floden av Jormundgands bølgebrussom er lik hundre vinders susNå ser man intet grøntalt ligger i et askehavOg alt det som var skjøntligger nå i undergangJorden er et åpent sårsom sakte synker bortIngen flere leveåralt er bare sortDrept av Tors hammermen drept blir Tor selvJormundgand, hersker over dypetondskapens mørke flodDød er havets herskerDød er ondskapens mørke flodDød er Lokes sønn armen som omslynger MidgardDød er amren som aldri slapp løs for tidenes stridDød er Jormundgand som entret mørkets favn[English translation:][Jormundgand]In the black deeps of the oceanunder the perillous seaThe ocean encompassing all the landthere no man dares to sailCome breathren of Jormundgandjoin in the final battleCome in the name of your fatherLoke awaits you in the warThe waves are rising as mountainsthey will murder each king and each trellwhere they drown in the seathat is flowing over the landThe twilight of the gods has conquered the earthEvil is saging in the flood of Jormundgands gush of wavesand sounds like the sough of a hundred windsNow, no green can be seeneverything lies in a sea of ashesand all that once was beautifulis now in ruinsThe earth is an open woundwhich slowly fadesNo more years of lifeeverything is blackSlain by Thors hammerbut he himself is killedJormundgand, the lord of the deepthe black flood of evilDead is the lord of the seaDead is the dark flood of evilDead is Lokes son the serpent that surrounds MidgardDead is the serpent that never was released before thefinal battleDead is Jormundgand he who enters the embracement ofdarkness
2. Vigrids Vård

[Music: Vanargandr, Lyric: Vanargandr]På vigrids slette en kjølig natthviler der en tåke tettFøoles som et himmelsk kvelder jeg står forlatt i tåkens hjerteEn sen Oktober fullmåne nattEnsom på en hedensk markI Vigrids vårdI tåken av min skjebneJeg føler en kald bris fare lett forbiDen streifer meg, tar meg langt avstedJeg svever gjennom luften som en ensom ravnmens vigrids vård sakte lar meg døDra meg med til ingenstedsslik at jeg kan døog Vigrids vårdkan fortsatt jaktepå de sterke menns sjelerLa Vigrids vård styrkesslik at den kan dyrkesog en lavere maktkan bli ødelagt[English translation:][The spirit of Vigrid]On the field of Vigrid a cold nighta thick fog restsFeels like a heavenly suffocationThere I stand in the heart of the fogA late October fullmoon nightlonely on a pagan fieldIn the spirit of Vigridin the fog of my fateI feel a cold breeze drifting lightly byit touches me, takes me far awayI float through the air lonely as a ravenwhile the spirit of Vigrid slowly lets me dieTake me to nowhereso that I can dieand let the spirit of Vigridstill hunt for the souls of the strong menStrenghten the spirit of Vigridso that it can be worshippedand make a lesser might disappear
3. Nidr Ok Nordr Liggr Helvegr

[Music: Vanargandr][Instrumental]
4. Gravlagt I Eljudne

[Music: Hrimgrimnir, Lyric: Vanargandr]I den mørke hallhvor døden er ens kallFor her er ingen nåde løsi den tomme, glemte salHer hvor Balder frøsog døde i Hels mørke hallGravlagt i Eljudneingen her en fredsmann erPine og pestfra dødsrikets begjærLa skrikene klingeog lokke døden fremFor den skal bringefortapelse inn i demI dunkle daler gamlepines Æser, Vaner - alleI gamle mørke EljudneI dunkle daler gamleTomhetens korstog har kommetGlemsel og tap har dødsriket bragtÆser og Vaner er alle i Hel dømtder hvor Balder ble gravlagt[English translation:][Buried in Eljudnir]In the dark hallwhere death is ones callFor here no mercy isin the empty forgotten hallwhere Balder frozeand died in hels dark hallBuried in Eljudnewhere no man peace can findpain and plague from the realms of deaths desireLet the screams soundand lure death forthit shall bring perdition into themIn obscure and ancient valleysÆsir and Vanir - all is tormentedIn the cold and dark EljudnirIn obscure and ancient valleysThe crusade of emtiness has arrivedOblivion and loss has the realms of deathÆsir and Vanir are all in Hel doomedwhere Balder was buried
5. Svart Visdom

[Music: Hrimgrimnir, Lyric: Vanargandr]På norsk jord vi stårsønner av den norønne ættStolte vi står med sverd og skjold i håndVi husker den tiden tid glemtmen snart tilbakevunnetDa gudene hersketog slag var som blodet i vår kroppDa vi, vikinger av Norge hersket i det kalde nordog skapte frykt med vårt sverdFlammer lyste opp himmelen dengang, men ikke nåBlod fløt i strie strømmer snart det vil igjenVår makt er ikke borte vi står ennå tilbakemed våre forfedres visdomSvart som nattenVis som kongen i ValhallEn ed ble svergetSverget til hevnHevn og hatVårt hat skal de fåDen hedenske gjenforeningen venterTa til sverd, ta til øksVinder blir til storm dager om til nattDet er tid for hevn slakt de som engang slaktetVårt dødens korstog marsjererTornekronen vil falle hardt til grunnEn ingens konge vil stige ned fra sin troneHan skal bli borte borte for alltidVikinger vil entre med blodige sverdfor å knuse tronen og slippe fri våre forfedreDe hedenske gudene som i svart visdomengang hersket og nå vil herske på ny[English translation:][Black wisdom]On Norwegian earth we standsons of the norse tribeProud we standwith swords and shields in handWe remember the timea time forgotten but soon to be reconqueredWhen the gods ruledand battles were like the blood in our veinsWhen we, vikings of Norway ruled the cold northand spread fear with our swordsFlames lit the sky then, but not anymoreBlood floated in wild riversand soon the blood will float againOur might is not gonewe still stand with our ancestors wisdomBlack as the nightWise as the king of ValhallaAn oath was swornSworn to revengeRevenge and hateOur hate we will give themThe pagan reunion awaitsReach for your sword, reach for your axeWinds become storms days turn to nightsThe time for revenge has arrivedSlaughter them whom once slaughteredOur crusade of death marches onThe crown of thorns will fallhard to the groundOnce a nomans kingwill descend from his throneHe shall vanishvanish foreverVikings will enter with swords in bloodto crush the throneand release our ancestorsthe pagan godswho in black wisdomonce ruledand now will rule again
6. Jotnevandring

[Music: Hrymr, Lyric: Vanargandr]Fra Heimen i nord kommer en horde storEtterlater seg dype jotunsporEn vandring mot dommedagens markStien fører dem hen mot dødens troneKjødets lyst springer ut og gir makt, og slakter ned uten nådeEn vandring som fører demlangt vekk fra Jotunheimen[English translation:][Jotun wandering]From heimen in the north a great horde is comingleaving deep prints of jotun feetA wandering towards the doomsday fieldthe path leads them towards the throne of deathOut bursts the lust of the flesh which gives mightand slaughters without mercyA wandering that leads themfar away from Jotunheimen
7. Nattravnens Tokt

[Music: Vanargandr, Lyric: Vanargandr]Stående i en skog av skoddekjenner en eim av kulde slåendeDet ventes død i kvelddøden over meg selvHer i Mørkvedens indre salpiner jeg meg selv i hatPresser sverdet dypere inndypere og dypere til det fortærer mitt sinnNattravnens tokt vil begynnenår natten den vil hylleSvever over meg som et tegnpå døden, mørke og HelheimDer hvor hundre menn ferdesog deres sjel og blod herdesNattravnens tokt vil kommenår dagen er ommeHill min død - i skogens favnMine skrik lød - kom nattens ravnVandrer nå som mørkets slave - glemt og fortaptMitt kjøtt fryser til is mens min sjel vandrerDer man kan føle dødens bris og er blant Hels mørke slaverSkogen ligger der glemtsvart, dunkel og glemtIntet menneske her finnesher hvor mørke og kulde bindesTåken tetter skogen inneså ingen den vil finneBare de som etter døden lengterog ned til Hel vil senkesOver skogen syd for Midgard, over Mørkvedens indre salSvever der en nattens ravn, som hungrer for mer drap[English translation:][The raid of the nightraven]Standing in a misty forestfeeling a vapour of coldnessdeath is awaited this nightthe death of myselfHere in the hall of MørkvedenI torture myself in hatepushing the sword deeper into myselfdeeper and deeper until it devours my mindThe raid of the nightraven will commencewhen the night it shall praiseIt floats above me as a signof death, darkness and Helheimthere where a hundred men liveand their souls and blood hardenThe raid of the nightraven will comewhen the day has come to an endHail my death - in the embracement of the forestMy screams sounded - come raven of the nightI am now wandering as a slave of darkness - forgottenand lostMy flesh is freezing to ice, as my soul is wanderingThere you can feel the breeze of death, and is amongstthe slaves of dark HelThere the forest lies hiddenblack, obscure and forgottenno man is foundwhere cold and darkness is boundThe forest is enshrouded by fogso that no one can find itOnly those that long for deathand to Hel will descendAbove the wood south of Midgardabove Mørkvedens inner halla nightraven is flyingstill with a lust for death

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links