Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GODDESS OF SIN LYRICS

Nosferatu

"Nosferatu" (2003 Demo)

1. Nosferatu
2. Bramy Piekie³
3. Nie ma skarg
4. The Way to Hell1. Nosferatu

WEŹ TEN KIELICH, WEŹ

NIECH DO NIEGO SP£YNIE KREW

WEŹ TEN SZTYLET, WEŹ

NIECH WYPALI SIÊ TWÓJ GNIEW

WEŹ TEN BIA£Y PROCH

ZAKREŚL OKR¥G D£ONI¥ SW¥

MÓZG TWÓJ TO TWÓJ LOCH

W SERCU MIESZKA Z£OWEŹ TÊ SZATÊ, WEŹ

CZARN¥, BIA£¥ - JAK¥ CHCESZ

WEŹ TEN Z£OTY KRZY¯

SK£OÑ SIÊ NISKO TAM PRZED NIM

WYRZUÆ TO CO WIESZ

NA O£TARZU PRZE£AM CHLEB

NIECH US£YSZ¥ CIÊ

STRACH I K£AMSTWA TWE
2. Bramy Piekie³

KOSZMAR ZNÓW ZACZYNA SIÊ

W NIM JEST WSZYSTKO TO, CO Z£E

OGNIA BLASK, ŚMIERTELNY KRZYK

KREW NA BRONI, SYREN RYKMIA£EM KIEDYŚ ZWYK£Y DOM

ZAMIENILI GO NA SCHRON

W ZAMIAN MUNDUR DALI MI

I KARABIN, I ŚMIERÆ Z NIMŚWIAT ROZPADA SIÊ!ROZKAZ NADSZED£, ZBUDZI£ MNIE

"WSTAÑ I ZABIJ ZA MÓJ GNIEW

MOJ¥ PIÊŚCI¥ JESTEŚ TY!"

I ZNÓW PIEK£O OTWAR£O DRZWINIE MA JU¯ NIC!

TYLKO BRAMY PIEKIE£!I TAK CO DZIEÑ!

STRZA£, KRZYK I BÓL!

NOC PALI SIÊ!B£YSK, KREW I DYM!

I ŚMIERÆ ZA ŚMIERÆ!

TO NISZCZY MNIE!BAGNET NA BROÑ!

ROZKAZ TO BÓG!

KOSZMAR WCI¥¯ TRWA!DOŚÆ! MAM JU¯ DOŚÆ!

NIE CHCÊ ¯YÆ TAK!

DOŚÆ TEGO Z£A!
3. Nie ma skarg

TO NIE JEST TYM, CZYM MIA£O BYÆ

ZABI£EŚ TO, CO CHCIA£O ¯YÆ

ZGWA£CI£EŚ TO, CO BA£O SIÊ

NA BIA£¥ PIERŚ TRYSNÊ£A KREWNIE MA SKARG

S¥DÓW BRAK

WINNY ZWIA£

G£UPI KRAJSZ£A SAMA W LAS, ON ZA NI¥ SZED£

GDY NAPAD£ J¥ B£YSNÊ£A ŚMIERÆ

JEJ KRZYKU TAM NIE S£YSZA£ NIKT

A JEGO NIE MA, ON JU¯ ZNIK£NIE MA SKARG

S¥DÓW BRAK

WINNY ZWIA£

G£UPI KRAJ
4. The Way to Hell

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links