Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GODDESS OF SIN LYRICS

Droga do piekła

"Droga do piek³a" (2004 Single)

1. Nosferatu
2. Bramy Piekie³
3. Faraon
4. Nie Ma Skarg
5. Szloch Zranionego Serca
6. The Way To Hell1. Nosferatu

WEŹ TEN KIELICH, WEŹ

NIECH DO NIEGO SP£YNIE KREW

WEŹ TEN SZTYLET, WEŹ

NIECH WYPALI SIÊ TWÓJ GNIEW

WEŹ TEN BIA£Y PROCH

ZAKREŚL OKR¥G D£ONI¥ SW¥

MÓZG TWÓJ TO TWÓJ LOCH

W SERCU MIESZKA Z£OWEŹ TÊ SZATÊ, WEŹ

CZARN¥, BIA£¥ - JAK¥ CHCESZ

WEŹ TEN Z£OTY KRZY¯

SK£OÑ SIÊ NISKO TAM PRZED NIM

WYRZUÆ TO CO WIESZ

NA O£TARZU PRZE£AM CHLEB

NIECH US£YSZ¥ CIÊ

STRACH I K£AMSTWA TWE
2. Bramy Piekie³

KOSZMAR ZNÓW ZACZYNA SIÊ

W NIM JEST WSZYSTKO TO, CO Z£E

OGNIA BLASK, ŚMIERTELNY KRZYK

KREW NA BRONI, SYREN RYKMIA£EM KIEDYŚ ZWYK£Y DOM

ZAMIENILI GO NA SCHRON

W ZAMIAN MUNDUR DALI MI

I KARABIN, I ŚMIERÆ Z NIMŚWIAT ROZPADA SIÊ!ROZKAZ NADSZED£, ZBUDZI£ MNIE

"WSTAÑ I ZABIJ ZA MÓJ GNIEW

MOJ¥ PIÊŚCI¥ JESTEŚ TY!"

I ZNÓW PIEK£O OTWAR£O DRZWINIE MA JU¯ NIC!

TYLKO BRAMY PIEKIE£!I TAK CO DZIEÑ!

STRZA£, KRZYK I BÓL!

NOC PALI SIÊ!B£YSK, KREW I DYM!

I ŚMIERÆ ZA ŚMIERÆ!

TO NISZCZY MNIE!BAGNET NA BROÑ!

ROZKAZ TO BÓG!

KOSZMAR WCI¥¯ TRWA!DOŚÆ! MAM JU¯ DOŚÆ!

NIE CHCÊ ¯YÆ TAK!

DOŚÆ TEGO Z£A!
3. Faraon

JAK ZIMNY DECH PUSTYNI

S¥ DZISIAJ MOJE OCZY

NADE MN¥ DWAJ KAP£ANI

I CZARNE NIEBO NOCY

JAD ¯MII ZROBI£ SWOJE

ZDRADZIECKO MNIE DOPADLI

KORONÊ Z G£OWY ZDJÊLI

I ¯YCIE ME WYKRADLIZIMNY ODDECH MROZI KREW

W SARKOFAGU DUSZÊ SIÊ

CZARNA NOC ZABIERA MNIEJA BY£EM KRÓLEM ŚWIATA

I WSZYSCY MI S£U¯YLI

NA ROZKAZ UMIERALI

I NA MÓJ ROZKAZ ¯YLI

DZIŚ JESTEM ZIMNYM G£AZEM

Z SZAT MOICH MNIE ODARTO

RZUCONO PRZED O£TARZEM

BYM ODSZED£ W CIEMNOŚÆ MARTW¥ZIMNY ODDECH MROZI KREW

W SARKOFAGU DUSZÊ SIÊ

CZARNA NOC ZABIERA MNIEZIMNY ODDECH MROZI KREW

W SARKOFAGU DUSZÊ SIÊ

CZARNA NOC ZABIERA MNIE
4. Nie Ma Skarg

TO NIE JEST TYM, CZYM MIA£O BYÆ

ZABI£EŚ TO, CO CHCIA£O ¯YÆ

ZGWA£CI£EŚ TO, CO BA£O SIÊ

NA BIA£¥ PIERŚ TRYSNÊ£A KREWNIE MA SKARG

S¥DÓW BRAK

WINNY ZWIA£

G£UPI KRAJSZ£A SAMA W LAS, ON ZA NI¥ SZED£

GDY NAPAD£ J¥ B£YSNÊ£A ŚMIERÆ

JEJ KRZYKU TAM NIE S£YSZA£ NIKT

A JEGO NIE MA, ON JU¯ ZNIK£NIE MA SKARG

S¥DÓW BRAK

WINNY ZWIA£

G£UPI KRAJ
5. Szloch Zranionego Serca

DZISIAJ ZNÓW ZAPADAM W TOÑ

MYŚL O TOBIE, TWOJA D£OÑ

NA MYCH RÊKACH GORZKIE £ZY

I NA STOLE TEN TWÓJ LISTCZEMU TO ZROBI£AŚ MI?

WYWARZY£AŚ SWOJE DRZWI

TWOJA KREW NIE P£YNIE JU¯

NA TWYM GROBIE BUKIET RÓ¯...NIE WIEDZIA£EM, ¯E TAK JEST

KIEDY KOGOŚ STRACI SIÊ

TAK BEZ CIEBIE TRUDNO ¯YÆ

NIE POTRAFIÊ NAWET ŚNIÆCZEMU TO ZROBI£AŚ MI?

WYWARZY£AŚ SWOJE DRZWI

TWOJA KREW NIE P£YNIE JU¯

NA TWYM GROBIE BUKIET RÓ¯...
6. The Way To Hell

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links