Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GHREMDRAKK LYRICS

Je m

"Je m'exalte" (2007)

1. Toxicomanie
2. Tempelgruis
3. Astree Vortex
4. De Asceet
5. Chaos Kome
6. Unheimisch
7. Chemikinesis
8. Servitor, Servitor
9. Voidtrek1. Toxicomanie
2. Tempelgruis

Bleek en vaal
hun grijs dragend
mijn bloed en devotie
moed is macht
groots herschapen wereld
tempelgruis bij bot

Vooruitgang in eindeloosheid
dra, onze tijd van zijn
ons zijn van goden
kracht aller stralenden

De hemel aan ons
ziel nadert droom
scharlaken stad van
aanbidding en begeerte
zulk een onderkomen, Uw
tempelgruis bij bot

Weer grenzeloos ruim
mijn ziel doet bloeden
slechts een wens
te zien en te ontvangen

Een lichaam nabij
het mijne, vallend
jouw as kleeft
en vervult me

Het sap Uwer essentie
vloeit, vol en zoet
o, schenk mij zaad God's
uit de kelk ons lichaam heilig
met nacht, kerf
in mij, en maak eeuwig
slechts een wens
te zien en te ontvangen

Het bitterste gif
in ijle woorden
zink in de leegte
het beest brengt
die sterrenloze nacht
doorgang naar de toren
vormloze leegte
3. Astree Vortex

Vaagste van woorden
de sterren spreken
kom van God, troebel
het Univers gekroond
onder de zuilen van de tempel

Je m'exalte

Mijn privilege te dwalen
ik be de goddelijke liefde
en lei gal in haar schoot
de engel in de weg
strelend

Je m'exalte

Wanneer jij
star, glad, koud
ter aarde nederwelt
naar binnen,
in mijn afgronden
diepe, diepe eeuwigheid
4. De Asceet

Ook nu vraagt
zijn komst om
steriele perfectie
Deze overgave in trance
in dialoog met de draak

een bodemloos zinken in
een bodemloos niets
ik werk omhoog
in de toekomst, verder
de mooiste aller tempels
Lunaire horizon

Door de koude zwarte leegte
interstellaire dauw
ons zeer geheime
warme goud

De vochtige kille huid
van de sterrewind
trilt en zindert

Met Uw hoge zegen
het reine in
vervreemd dit lijf
een bleke duizend, hol
in stilte opgetekend

Ik trotseer het gewicht
van de eeuwigheid, niet lang
ergens in het gonzen
opgerezen uit
de dode dageraad

De wonde heelt niet
daar druipt koud
Geheugenpus
uit nacht's schede
Sijpelt doorheen de kruimels
in het gewand
van de aarde

De wonde heelt niet
daar druipt koud
Geheugenpus
uit nacht's schede

De donkerte ergens
in het gonzen
kroop binnen
in mij, diep
ergens
waar ik het niet zag
5. Chaos Kome

God is in schaduwen
schimmige dimensies en
openbaring
van zwakte en lust

Ik kan het eind
met vingertoppen raken
o, onthul al
o, omvat al

Nacht de tijden
moge Uw ongeziene
chaoswording komen
verlies het vlees

Sober en aride
extase in God
rituele dood
vage vormen tonen
immer gezegende energie
teneer
oog welk eerder zag
relevatie

Bemanteld vocht
en opwaartse golven onder
tumoresque waanzin
extase in God
6. Unheimisch

Mijn vlucht
het kosmische doordringend
ruïnes der godheid
de macht die U in mijn handen legt

Opperste vorst,
mijn koninkrijk is in U
naar paleizen, uit het slijk
eeuwigheid overtreft ogenblik

Met U, o storm
boven eenzaam zwijgende bergen
kille en ruwe rotsen
de macht die ik in Uw handen leg

Wegdrijvend,
met dromen van jeugd
brengen mij tot vergeten wezen
mijn gids en licht, de sterren
geen zal volgen

ITUR AD ASTRA

Uit haat
zelf vleugels geschapen
ter vervulling Uwer wil

Mijn wording is glorieus en eindeloos
nu, een reflectie van wat zal
morgen, een nieuwe aarde bewandelend
heilig is mijn triomf
7. Chemikinesis

Onttrek mij aan het zoeken
van vragende handen en
het schokken van jouw
oneindige uitbreiden
als de poorten,
negen,
uitgeschuurd worden

Doof dan de wereldas
onder het membraan
Verslind mijn met
zweetdruppels bepareld
lichaam van binnenuit
ik ben de boetedoening
van alle asceten

Jouw geur onder
mijn poriën is
een zonde
een blind leven met
blinde ogen

Hier is het spiegelkluwen
van nu, een dose
wanhoop in kristallen
Alleen een greep
in de nacht
8. Servitor, Servitor

Zo hoog klimmend
een ijle zucht
slechts
een vevlogen klank
in ontelbare millennia
deze
verstarde aanraking

Ik kan je open buik
niet bereiken
intens meezinken
in droomloze leegte

Onaardse schrijn
zwelgend in vervoering
Ik zag je verdrinken
aan zonden ziek gegeten
wanneer de tijd weergalmde

In en uit het leven
gleed ik, Servitor
uit Uw handen
dronk ik, Servitor
gulden gulden wijn
Servitor, Servitor

Wervelende oerdood
gestalten smelten samen
je astrale lichaam
binnengedrongen
samensmelten
Servitor, Servitor
Illuminare, illuminare
9. Voidtrek

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links