Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


GATE OF DARKNESS LYRICS

Elmúlás

"Elmúlás" (2005 EP)

1. Hívó szavam
2. Akkor jó, ha fáj
3. Erdõk mélyén járó
4. Elmúlás1. Hívó szavam

Döngetem a földet, döngetem a fát.
Fenyõk zúgják ezer év dalát.

Hol van már a Tarchán? Hol van már Kusán?
Jöjjön el a Horka, Ménesek hátán!

Tanítsák újra napnyugta honát,
És tiporjátok sárba tudatlan barmát!

Járja táncát a SÁMÁN, turáni nyelvén rontás,
Bércek nyögjék, puszták sírják tömjének súlyát!

MY WORDS OF CALLINGPounding on the ground, banging on trees,
Evergreens are rumbling a song of
a thousand year.

What´s taking you so long Tarchan?
What´s keepeing you Kusán?
Let Horka come on the back of studs.

Let them show us again
home of the sunset
and stump the ignorant
idiots into the ground.

The Shaman´s doing his dance
Calling curses in Turáni
Peaks groaning, the plains crying
under the weight of corps.
2. Akkor jó, ha fáj

Akkor jó ha fáj, ha kínból származik,
ha azt súgja, ez nem változik.
Sötét mosollyal szemedbe néz,
pajkos tánc libben s kész.
S kész, ez nem változik! Gyötrelem, édes fájdalom
Súgja: nem távozik.
Fényben komor, szemlesütve jár,
lomha léptek, taposson, tiporjon rád!
Húsodba maró fogak, korbácsol, ösztökél,
véredbe futó méreg, Óh de jó, nem kímél!
Akkor jó, ha fáj...
S kész, ez nem változik...

Rád tette bélyegét, újat keresni magadnak, utolsót,
mely végleg... Lehúz a televény.

PAIN'S GOODIt´s worth it only if it hurts, If it causes pain
And it whispers: it´ll never change.
With a dark smile looks in your eyes,
A playful dance and spins away.

Spins away, it´s always the same
suffering sweeit pain whispers: it´ll stay.
By daylight he´s gloomy, Searching the ground,
with heavy, heavy steps trod on you!

Teeth tearing your flesh, Flogs you, whips you up,
violent poison slipping into your veins,
How good it feels.
It´s worth it only if it hurts...
Spins away....

You wear the sign, find yourself another one finally...
The last one who... black earth sucks you up.
3. Erdõk mélyén járó

Erdõk mélyén járó, anyák tejét apasztó,
tiszta virágot hervasztó, õsi félelmet hordozó,
patakokban surranó, ligetekben vonyító...

Vonyíts csak, hogy hangod bírja,
zárt ajtók elõtt, talán majd meglátod a felkelõ napot.
Árnyékban lépkedõ, gonosz, fenevad ivadék,
hideg lehellet, bûzös váladék.

A szikár fák megdõlnek, gyökerük megszakad,
napról-napra, apasztja a tavat.
A hegyek elkopnak...
A kövek mállanak...

WALKING IN DEEP FORESTSWalking in deep forests, drying up mother´s milk,
Making lively flowers die, waking ancient fears,
Slipping in streams, howling in green woods.

Howl as much as you can until your voice goes
In front of closed doors,
perhaps you´ll see the rising sun.
Evil beast´s spawn, Walking in shadows,
ice-cold breath, putrid mucus.

Tall trees fall down, their roots torn out.
Day by day, drying up the lake, mountains wear off...
Stones crumble away...
4. Elmúlás

Van-e erõ, mi megállítson?
Van-e hit, mi megfordítson?
Ha érzékeid nem csalnak meg,
s látni engedik énedet,
Megtudod, mi léted forrása,
hová vezet végzeted.

Emberi vad, ûzött állat,
Letéphetsz-e minden gátat?
Túl azon mit láthatsz,
mit képzelsz, mire várhatsz?
Mit gondolsz, mi a romlás,
Hová vezet az elmúlás?

�Az ég döntése ellen,
erõd bármily mérhetetlen,
gyarló ember nem
gyõzhetsz soha!
Az élet folyamként
hömpölyög tova,
Messzi kanyarog
vészes szeszéllyel,
s nem kedvére
vájja ki ágyát.
Nem ismert törvények
útját állják,
kényszerítik folyni
hol erre, hol arra,
bánat mezõkön át,
napos domboldalra,
Szigorú, de atyai kézzel Óh!
Balga álmodozó, TE!
Akaratod véled erõsebbnek,
mint a könyörtelen végzet?�MORTALITYIs there force to stop me?
Is there faith to change me?
If your senses don´t fail you
And let your real self be revealed.

Human beast, hunted animal,
Could you tackle all obstacles?
What´s beyond horizon?
What is decline?
Where´s mortality leading?


“Against heaven´s will,
however strong you are,
Frail human, you can
never win!
Life´s rolling along like a river.
It´s winding far unpredictably
which way it goes,
has no choice,
Unkown Laws
stand in the way
Force it to flow
this way or that
Through sad fields,
on sunny hillsides
with strict but fatherly hands,
oh foolish dreamer You!
You think your powers beyond
where there´s your merciless faith.”

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links