Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


FEKETE SEREG LYRICS

Gyújts Sötétséget

"Gyújts Sötétséget" (2006)

1. A Gyûlölet Szavai
2. A Szél Feltámad
3. Ég Bennem a Tûz
4. Fejfák és Keresztek
5. Féld a Vér Jelét
6. Gyújts Sötétséget
7. Kitaszítva
8. Múlt Nélkül Nincs Jelen
9. Utolsó Hajnal
10. Lovagként Élsz1. A Gyûlölet Szavai

A gyûlölet szavai
Szenvedés fokai
Az erõszak tanai
Megölnek téged, mérgezik léted

Gyilkosok hadai
Fémrácsok sorai
Börtönök falai
Megkötnek téged, bilincsben végzed

Refrén:
A félelem éltet
De megöl majd téged
Uralja lényed
Úgy fáj!!!

A félelem hangjai
Kínzások zajai
Haldoklók sebei
Irtózva nézed, életed félted

Bûnösök ezrei
A fájdalom könnyei
A pusztulás karmai
Elérnek téged, hull már a véred

Refrén
2. A Szél Feltámad

Nem állít meg,
Sírás és ima.
Megtörik majd,
A bús Európa.
Behódol majd,
Szolga és király.
Nem bénít félelem,
Ha a halál utamon rám talál.

Refrén:
A szél feltámad, a nép nem várhat,
A vér fellázad, hajónk útra kész, itt erõs minden kéz.

Valhalla kapuja nyitva áll.
Holtak népe befogad rám talál.
Õseim, mind viszont látom.
De amíg élek, a holtak földje álom.

Várnak a viharos tengerek
Nagy folyók, szürke fellegek.
Vad vizeken, evezünk szüntelen
Örök harc és veszély az életem.
Északnak kegyetlen népével.
Fegyverrel, nem élhetsz békével
A keménység szülte e népet
A gyûlölet ûzi a távolba õket.

Refrén: A szél feltámad�
3. Ég Bennem a Tûz

Félek a gyûlölet majd elûz
Érezd, hogy ég bennem a tûz
Látod a lelkem mélyében él
Érezd, most tombol bennem a vér

Refrén:
Gyûlölet, méregként él benned
Nem hiszed
Átkozott, lelkedet nem félted
Nincs hited


Vétkes minden ember ki él
Bûneit megbánva, mindenki fél
Átkozott lelkedben nem él veszély
Hit nélkül élõ ember semmit nem ér

Refrén:
A tûz mely éltet, istentõl kapott erõ
A gyûlölet mérge villámként tör majd elõ
Ha így élsz elhagy majd minden remény
A megbocsátás mindennél nagyobb erény
4. Fejfák és Keresztek

Fejfák és keresztek
Az õsök mind elvesztek
Hideg van messze még a nyár
Zsarnokság rút örökség
A békét rég elvették
A félelem mindig köztünk jár

Refrén:
Elveszett mindenem
Most siratom nemzetem
Mondd meddig tûrhetem
Hogy így szenved egy nép

A zsarnokság végtelen
Sok igaz nép védtelen
Most küldj jelet Istenem
Mondd mit tehetek én!
Mondd mit tehetek én!

Rabságtól a vérünk lázad
Véres volt minden század
Árulás, viszály, széthúzás
Csak sírnak és temetnek
De az élõk nem felednek
Szívünket a fájdalom járja át

Refrén

Országunk mint marcangolt állat
Testébe sebek vájnak
Fájdalmak közt él a turulmadár
Félhold népétõl vérzik
Kétfejû sasok tépik
Büszke sólymunk egy rabbá lett vad ma már

Refrén
5. Féld a Vér Jelét

Fehér lepel rajta Istennek szentelt jele
Vérszín kereszt melynek Máltáról ismert neve
Sok ezer harcos vette fel Krisztus jelét
Büszkén viselte testén a vérzõ sebét

Refrén:
Ha harcolsz velünk, féld a vér jelét
Hogy Isten miért ítél, úgysem értenéd

Hitünk erõt ad, nincs bennünk félelem
Szívünk kemény lett, nem gyötri érzelem
Bárkit megóvnak, aki csak védtelen
Sorsunk egybeforr, ez lesz a végzetem

Refrén

Felette állnak rég a földi életnek
Kegyelmet nem adnak, de nem is kérhetnek
Ha Isten rendeli, halálig szenvednek
Tiszta lélekkel a mennybe léphetnek

Refrén
6. Gyújts Sötétséget

Gyújts sötétséget, halált hozz a fénynek,
Zord lelked mélyén, pusztul az élet.
Hívj segítséget, erõt adj az éjnek.
Sámánok vérét, áldozzák érted.

Refrén:
Sötét lesz, ó irtózatos sötét lesz,
Mert sötét kell, hogy legyen,
Hogy mindent megérthess.

Tagadd meg a lángot, a fényt hozó álmot
Elhaló hangon, súgd az imádságot.
Olvadó gyertyák, rideg viasz testek
Nem adnak több fényt, sem meleget nektek.

Refrén:
Sötét lesz�

A halál tüzét látod, a fagyos fekete lángot
Mintha jég szúrna szíven, a végzeted várod.
Átöleli tested, megöli minden álmod.
Más világ szülte, a sötét valóságot.

Refrén:
Sötét lesz�
7. Kitaszítva

Mária könnye, Krisztusnak vére
Hiába hullott, az Édennek vége

Eladtuk lelkünk, bûnhõdés létünk
Elveszett múltunk, épp hogy csak élünk

Refrén:
Bûnben élünk kitaszítva,
Bukott angyal letaszítva

Átkozott vérem, feltüzel még
Pokol tüze éget, lelkem elég

Meghalt az erkölcs, nincsen szerénység
Minden a pénz lett, dúl a kevélység

Elveszett lelkek, az árnyékba vesztek,
Rejtõzni nem tudsz, vár rád a végzet

Refrén
8. Múlt Nélkül Nincs Jelen

Kísért a múlt szava,
De nem szab már határt
A jelen láncai közt
A jövõ kétséggé vált

Szolgasors lett a miénk
Mert tûrünk minden csapást
A remény romokba dõlt
Nem várunk újabb csodát

Refrén:
Múlt nélkül nincs jelen
Jelen nélkül nincs jövõ
Rossz csillag alatt születtél
De a rablánc, mit viselünk törhetõ

Nem számít századok átka
Népünk balsorát látva
Fájdalmunk magunkba zárva
Nagy lett az irigység ára
9. Utolsó Hajnal

Utolsó hajnal, érzem nincs tovább,
Elrontott élet, halmozott hibák,
Beszûkült ösvény, eltévedtem én,
Saját útra vágytam, ez lett az enyém.

Refrén:
Rossz útra tévedtem,
Vissza hogy találok,
Hullámok fölöttem,
A mélybõl a fényre vágyok.

Rossz útra tévedtem,
Vissza nem találok,
Egy sírbolt fölöttem,
A mélybõl én kiáltok, feléd.

A kereszt szava is hívott, elfordultam én,
Aki bennem bízott, elárultam én,
Volt elõttem példa, nem követtem én,
Saját erõmben bízva, elbuktam én.

Refrén
10. Lovagként Élsz

Hiszem és érzem hogy él,
A szellem, mely oly sokat ér,
Védesm és orzöm kincsként,
Hogy veled megoszthassam én.

Refrén:
Mert lovagként élek,
Bármit hoz az élet,
Bárhová sodor az idospirál,
Bármelyik kor lesz, mely új testbe zár.
Szabad lesz a szívem,
És eros lesz a lelkem,
Kövess az úton mindig tovább,
A becsületed lesz az, mi erot ad át,
És szabad lesz a szíved.

Félelmetes ero lakozik bennem,
Megosztom veled, feltárom lelkem.
Érezned kell, mi az én kincsem,
Elárulom neked miért titkos létem.

Refrén

Tisztelet, becsület, barátság, önzetlenség,
Áldozat, segítség, lemondás, hisz érthetnéd...
Ha figyelnél rám!

Refrén

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links