Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


FEIKN LYRICS

Helhesten

"Helhesten" (1998 EP)

1. Helhesten
2. Aamanden1. Helhesten

De nordlige Himmelstrøg græder,
Soelen gaar need.
Over de hvældvede Backker
ere Himlen farvet rød.
Duggperlerne brænder
ii dend sene Aftentime.
Soelen gaar need.

Deden Natten komme.
Deden Natten gry.
Dend som Dagen skjuler
genopstaar paa ny.

Haltende Skridt gaar tæt forbi,
det ere eet levende Hestelig.
Øine som sken
trende af Ben
Før De veed end
ere Livet forbi.

Stanken gnave Marv oc Bene,
Natten æde Blod oc Sene.
Dødens Ganger
Døden forlanger,
magter kun selffuer
Skind oc Bene.

Gudsforladt dend søger Fred,
dend finder aldrigh Hvile.
Ii Stedet tager dend de Liv,
som aldrigh dend blev givet.

Een Morgenstund saa ung oc blid,
Nattens Aander sig sænke need.
Alt ere glemt ii Jorden gemt,
Helhesten saa smuk oc hvid.
2. Aamanden

Nattens Ro har lagt sig ved Aaens kolde Vand.
Mod alt hvad Vandet skjuler, der ere saa tyst paa Land.
Een Ungmøe uden Mage alene ii Mørckets Favn.
Af Dagen ladt tilbage saa ung oc fuld af Savn.

Hun søger een at finde, at dele Tro oc Lid.
En ung Mand staar ved Bredden oc kjalder hende hid.
(Pigen):
"De fortryller mig med Deres Kjalden, som Gryens Morgenrød.
Tag mig med til Deres Rige, een Dronning ere født ii Deres Skød".

Han tog hende ind een kold Nattevind...
Da Livet hun kiendte war bragt til Ende.
Forsvundet war al Sorgh og Længsel.
Oc Mørcket war almægtigt.

Men een hende venter bag Hjemmets Mure.
Hun græder Taarer kolde, een sorrigfuld Moder:
"Aah, De Aamand ii Aaens Vand,
haffuer De min lille Pige?
Ligger hun stille paa iskolde Stier,
søger hun Lyckken at finde?
Søger hun Tryghed blandt Fiender især,
(ere hun stadig ii live)?
Hvis De hende ii Aalandet ser
lader De hende forsvinde!"

(Aamanden):
"Min Dronning saa smuk
ii Aaens Vand for evigt skal forblive!
Forsvind hvorom du haffuer Kløgt oc Forstand
oc ønsker at reise ii live"!

Da forsvandt han ii det kolde Vand
oc alt Haab sygnede hen.
Den gamle Moder vidste
hun aldrigh skulle se sin elskede Datter igjen.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links